مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است


اکثر سلول های سرطانی جهش هایی در هر دو ژن های انکوژن و سرکوب گر تومور دارند که منجر به رفتار آنها می شود.

مشخصات سلول های سرطانی و تفاوت آنها را با سلول های طبیعی بشناسید

مشخصات سلول های سرطانی و تفاوت آنها را با سلول های طبیعی بشناسید

سلول های سرطانی از جهات مختلف با سلول های طبیعی بدن متفاوت هستند. هنگامی که یک سری جهش منجر به ادامه رشد و تقسیم خارج از کنترل سلول می شود، سلول های طبیعی به سلول های سرطانی تبدیل می شوند. سلول سرطانی، سلولی است که به نوعی جاودانگی رسیده است. همچنین، بر خلاف سلول های طبیعی که در همان ناحیه آغاز به کار خود مانده اند، سلول های سرطانی توانایی حمله به بافت های مجاور را دارند و به مناطق دور بدن گسترش می یابند. در ادامه، به فرآیند رشد و توسعه سلول های سرطانی، تفاوت های سلول های سرطانی با سلول های طبیعی و علت عدم تشخیص سلول های سرطانی توسط بدن و . خواهیم پرداخت.

انواع سلول های سرطانی

به اندازه انواع سرطان، انواع سلول های سرطانی وجود دارد. بیش از صد نوع سرطان وجود دارد که بیشتر آنها بر اساس نوع سلول های سرطانی در نقطه شروع، نامگذاری شده اند. کارسینوماها سرطان هایی هستند که در سلول های اپیتلیال ایجاد می شوند که حفره های بدن را پوشانده اند. سارکوم سرطان هایی است که در سلول های مزانشیمی در استخوان ها، عضلات، رگ های خونی و سایر بافت ها ایجاد می شود. سرطان خون، لنفوم و میلوما "سرطان های مربوط به خون" هستند که از طریق مواد مغذی موجود در جریان خون و مایع لنفاوی تغذیه می شوند، به طوری که نیازی به تشکیل تومور ندارند. همانطور که سرطان ها ممکن است رفتاری متفاوت از یکدیگر داشته باشند، همه سلول های سرطانی نیز یکسان رفتار نمی کنند.

انواع سلول های سرطانی

چگونه سلول های سرطانی شروع می شوند؟

سلول های سرطانی از طریق یک سری تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی ظاهر می شوند. برخی از تغییرات ممکن است ارثی باشد یا در اثر عوامل محیطی ایجاد شود. تصور بر این است که روند متاستاتیک که عامل اصلی مرگ و میر بالای سرطان های پیشرفته است، بیشتر ناشی از تغییرات اپی ژنتیکی است، زیرا هیچ تغییر ژنتیکی خاصی در متاستازها پیدا نشده است. همچنین به توضیح استعداد ژنتیکی سرطان کمک می کند. استعداد ژنتیکی به معنای ابتلا به سرطان نیست، اما به طور ساده اگر چند جهش از قبل وجود داشته باشد، احتمالاً جهش های اکتسابی کمتری برای سرطانی شدن سلول لازم است.

روند تبدیل شدن سلول های طبیعی به سرطان، غالباً مراحلی را طی می کند که در آن سلول به تدریج غیر طبیعی تر می شود. این مراحل ممکن است شامل هایپرپلازی، دیسپلازی و سرانجام سرطان باشد. اوایل سلول ممکن است شباهت زیادی به سلول های طبیعی آن اندام یا بافت داشته باشد، اما با پیشرفت، سلول تمایز بیشتری پیدا می کند. در حقیقت به همین دلیل است که بعضی اوقات نمی توان منبع اصلی سرطان را تعیین کرد.

علت تقسیم شدن و رشد سلول های سرطانی چیست؟

یک سلول سرطانی می تواند هزاران جهش داشته باشد، اما فقط تعداد معینی از این تغییرات ژنتیکی در سلول های سرطانی باعث رشد و تقسیم سلول ها و منجر به سرطان می شود. جهش هایی که در نتیجه رشد سلول های سرطانی حاصل می شوند، جهش های محرک نامیده می شوند، در حالی که دیگر جهش ها، جهش های passenger هستند. ژن های معمولی به نام پروتوآنکوژن ها، می توانند در صورت جهش پروتئین هایی که منجر به رشد سرطان می شوند، آنکوژن شوند و جاودانگی را به سرطان بدهند. در مقابل، ژن های سرکوب کننده تومور ژن هایی در داخل سلول هستند که به سلول ها می گویند سرعت خود را کم کرده و رشد را متوقف می کنند، DNA آسیب دیده را ترمیم می کنند یا به سلول ها می گویند چه زمانی باید بمیرند.

اکثر سلول های سرطانی جهش هایی در هر دو ژن های انکوژن و سرکوب گر تومور دارند که منجر به رفتار آنها می شود.

تفاوت سلول های سرطانی و سلول های طبیعی

تفاوت سلول های سرطانی و سلول های طبیعی

تفاوت های مهم بسیاری بین سلولهای سرطانی و سلولهای طبیعی وجود دارد. برخی از این موارد عبارتند از:

رشد: سلول های طبیعی همانند رشد و نمو دوران کودکی، رشد می کنند یا بافت های آسیب دیده را ترمیم می کنند. سلول های سرطانی حتی در صورت عدم نیاز به سلول های بیشتر به رشد (تولید مثل) خود ادامه می دهند . همچنین، سلول های سرطانی به سیگنال هایی که به آنها می گویند رشد را متوقف کرده و یا خودکشی سلولی (آپوپتوز) انجام دهند، توجه نمی کنند.

توانایی حمله به بافت های مجاور: سلول های طبیعی به سیگنال های سلول های دیگر که به آنها می گویند به مرز رسیده اند، پاسخ مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است می دهند. سلول های سرطانی به این سیگنال ها پاسخ نمی دهند و به بافت های مجاور حمله می کنند. به همین دلیل، برداشتن تومور سرطانی از طریق جراحی سخت و دشوار می باشد.

توانایی انتشار (متاستاز) به مناطق دیگر بدن: سلول های طبیعی موادی به نام مولکول چسبندگی ایجاد می کنند که باعث چسبیدن آنها به سلول های مجاور می شود. سلول های سرطانی، فاقد چسبندگی ناشی از این مولکول های چسبندگی، می توانند آزاد شده و به مناطق دیگر بدن منتقل شوند. آنها ممکن است به بافت های مجاور سفر کنند یا از طریق جریان خون و سیستم لنفاوی به قسمت هایی از بدن دور از سلول اصلی سرطانی بروند. به عنوان مثال، یک سلول مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است سرطانی ریه ممکن است به غدد لنفاوی، مغز، کبد یا استخوان ها منتقل شود. در این رابطه، می توانید مطلب چگونگی انتشار سلول های سرطانی به دیگر بخش های بدن را بخوانید.

جاودانگی: سلول های طبیعی مانند انسان ها دارای طول عمر هستند. وقتی به سن خاصی می رسند، می میرند. در مقابل، سلول های سرطانی راهی برای "سرپیچی" از مرگ ایجاد کرده اند. در انتهای کروموزوم های ما ساختاری وجود دارد که به عنوان تلومر شناخته می شود. هر زمان سلول تقسیم می شود، تلومرهای آن کوتاه می شوند. وقتی تلومرها به اندازه کافی کوتاه می شوند، سلول ها می میرند. سلول های سرطانی راهی برای ترمیم تلومرهای خود پیدا کرده اند تا با تقسیم سلول، کوتاه شدن آنها ادامه پیدا نکند. بنابراین، به نوعی آنها را جاودانه می کند.

توانایی تهاجم و متاستاز کردن در تمایز سلول سرطانی از سلول سالم طبیعی بسیار مهم است، اما بسیاری از تمایزات مهم دیگر نیز وجود دارد.

چرا بدن سلول های سرطانی را تشخیص نمی دهد و آنها را از بین نمی برد؟

سوال خوبی است که چرا بدن سلول های سرطانی را تشخیص نمی دهد و از بین نمی برد؟ جواب این است که اغلب سلول های سرطانی توسط سیستم ایمنی بدن ما شناسایی و حذف می شوند. سلول هایی در سیستم ایمنی بدن وجود دارد که سلول های کشنده طبیعی نامیده می شوند و وظیفه آنها پیدا کردن سلول هایی است که غیرطبیعی شده اند، این سلول ها پس از پیدا شدن، توسط دیگر سلول های سیستم ایمنی حذف می شوند. سلول های سرطانی از طریق پنهان شدن یا با غیرفعال کردن سلول های ایمنی، زنده می مانند.

تصور می شود توانایی سیستم ایمنی در شناسایی و از بین بردن سلول های سرطانی مسئول پدیده های غیرمعمول اما کاملاً مستند برخی از سرطان ها است که بدون درمان (بهبود خود به خودی سرطان) از بین می روند. زمینه جدیدی از درمان سرطان معروف به ایمنی درمانی.

تغییرات مداوم سلول های سرطانی

سلول های سرطانی مدام در حال تغییر هستند

هنگامی که سرطان تشکیل شد، سلول ها ثابت نمی مانند و جهش های مداوم ممکن است رخ دهد. به همین دلیل است که مقاومت نسبت به داروهای شیمی درمانی و درمان هدفمند ایجاد می شود. سلول سرطانی جهشی ایجاد می کند که اجازه می دهد اثرات مخرب این روش های درمانی را دور بزند.

تغییر سلول های سرطانی در درمان بسیار مهم است. به عنوان مثال، یک سرطان پستان که گیرنده استروژن مثبت دارد ممکن است هنگام عود یا گسترش گیرنده استروژن منفی باشد. همچنین، این موضوع به شما کمک می کند تا بفهمید چرا سلول های سرطانی در قسمت های مختلف تومور می توانند متفاوت باشند. از این به عنوان "ناهمگنی" یاد می شود و همچنین در تشخیص و درمان نیز مهم است.

تفاوت سلول های سرطانی از سلول های پیش سرطانی

سلول های پیش سرطانی ممکن است غیرطبیعی و شبیه سلول های سرطانی به نظر برسند، اما با رفتارشان از سلول های سرطانی متمایز می شوند. بر خلاف سلول های سرطانی، سلول های پیش سرطانی توانایی انتشار (متاستاز) به مناطق دیگر بدن را ندارند.

یک وضعیت غالباً گیج کننده، وجود کارسینوم درجا (CIS) است. کارسینومای درجا از سلول هایی با تغییرات غیرطبیعی موجود در سلول های سرطانی تشکیل شده است، اما از آنجایی که از محل اصلی گسترش پیدا نکرده اند، سرطان نامیده نمی شوند. از آنجا که CIS می تواند به سرطان تبدیل شود ، معمولاً به عنوان سرطان اولیه درمان می شود.

جمع بندی

تبدیل شدن یک سلول طبیعی به سلول سرطانی، فرآیندی سخت و دشوار است. چرا که باید روش هایی غیرطبیعی را برای رشد، تقسیم شدن، چشم پوشی از سیگنال های همسایگان و دستیابی به نوعی جاودانگی طی کنند. سلول های سرطانی تفاوت های زیادی با سلول های طبیعی بدن دارند و اصول فعالیت آنها بر نوعی بی قانونی استوار است. انستیتو کانسر پردیس شیراز در خدمت شما عزیزان می باشد تا در صورت هر گونه مشکلی، شما را در راستای تشخیص و درمان سرطان یاری نماید.

مقاومت‌های کربنی (Carbon Resistance)

مقاومت کربنی

مقاومت ترکیب کربن (مقاومت کربنی ) نوعی مقاومت ثابت است که جریان الکتریکی را تا حد معینی کاهش یا محدود می کند.

این مقاومت ها متداول ترین مقاومت در دهه 1960 و قبل از آن هستند. با این حال ، در حال حاضر ، روزها ، مقاومت های ترکیب کربن به دلیل هزینه بالا و پایداری کم به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد (درتولید ) . به مقاومتهای ترکیب کربن مقاومت های کربنی گفته می شوند.

نحوه ساخت مقاومت کربنی

ماده سازنده مقاومت کربنی ترکیبی از گرافیت ، پودر سرامیکی و رزین است. این مخلوط تحت فشار و درجه حرارت بالا به میله ها فشرده می شود. سیم های اتصال دهنده در هر دو انتهای مقاومت فشرده می شوند. یا در روش دیگر درپوش های فلزی در هر دو انتهای میله نصب شده اند ، که اتصالات اتصال سیم را تشکیل می دهند. پس از فرآیند پخت ، بدنه ای عظیم مقاومت ایجاد می شود. اشکال این روند دشواری برای از پیش تعیین مقدار مقاومت است. بدنه مقاومت متخلخل است و بنابراین یک روکش لازم است. در گذشته برخی از مقاومتها بدون پوشش ساخته می شدند. مقدار مقاومت با تغییر طول بدنه ترکیب کربن ایجاد می شود تا مسیری مناسب برای جریان ایجاد شود. برای تغییر در اتلاف ، مقاومتهایی با قطرهای مختلف ساخته می شوند تا بتوانند سطح كافی بزرگی برای اتلاف گرما فراهم كنند. مقاومت های کربنی موجود دربازار دارای مقادیر اتلاف بین 1.8W و 1.4W هستند ، در حالی که در مقاومتهای 1980 در جایی که تا 5W موجود است. اگرچه بسیاری از تأمین کنندگان به تولید انواع دیگر مقاومت ها روی آورده اند ، اما برخی از تامین کنندگان در مقاومت در برابر ترکیب کربن تخصص دارند.

مقاومتهای ترکیبی کربن با مقادیر مقاومتهای مختلف اعم از یک اهم ( 1 Ω ) تا 22 مگا اهم (22 M Ω) در دسترس هستند.

مقاومت مقاومت کربن به سه عامل بستگی دارد: مقدار کربن اضافه شده ، طول میله و سطح مقطع میله

مقدار کربن :

مقدار مقاومت كربنی رابطه معكوسی با مقدار كربن اضافه شده دارد .

ما می دانیم که کربن رسانای خوبی برای برق است. از این رو ، اگر مقدار بیشتری کربن اضافه شود ، مقدار بیشتری از جریان الکتریکی جریان عبور می کند و فقط مقدار کمی جریان الکتریکی مسدود می شود. بنابراین ، مقاومت کربنی با کربن بیشتر مقاومت کمی دارد. اگر مقدار کربن کمتری اضافه شود ، فقط مقدار کمی از جریان الکتریکی ، جریان می یابد و مقدار بیشتری از جریان الکتریکی مسدود مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است می شود. بنابراین ، مقاومت ترکیب کربن با کربن کمتر مقاومت بیشتری دارد.

طول میله :

مقدارمقاومت کربنی به طور مستقیم با طول میله استوانه ای جامد متناسب است.

میله استوانه ای با طول طولانی مقاومت بالایی در برابر جریان الکتریکی ایجاد می کند زیرا الکترون های آزاد باید مسافت زیادی را طی کنند. از این رو احتمال برخورد الکترون ها با اتم ها زیاد است. بنابراین ، تعداد زیادی الکترون آزاد با اتم ها برخورد می کنند. تعداد زیادی الکترون آزاد ، که با اتم ها برخورد کردند انرژی خود را به صورت گرما از دست می دهند و تعداد کمی از الکترونهای آزاد باقی مانده و حرکت می کند. تعداد کمی از الکترون های آزاد ، که آزادانه حرکت می کنند ، جریان الکتریکی را حمل می کنند. بنابراین ، تنها مقدار کمی از جریان الکتریکی از طریق مقاومت ترکیب کربن جریان می یابد.

میله استوانه ای با طول کوتاه مقاومت کمی در برابر جریان الکتریکی ایجاد می کند زیرا الکترون های آزاد فقط باید مسافت کمی را طی کنند. از این رو ، احتمال برخورد الکترون ها با اتم ها کمتر است. بنابراین ، تنها تعداد کمی الکترون آزاد با اتم ها برخورد می کنند. تعداد کمی از الکترون های آزاد ، که با اتم ها برخورد کردند، انرژی خود را به صورت گرما از دست می دهند و تعداد زیادی الکترون آزاد باقی مانده حرکت می کند. تعداد زیادی الکترون آزاد ، که آزادانه حرکت می کند ، جریان الکتریکی را حمل می کند. بنابراین مقدار زیادی جریان الکتریکی از طریق مقاومت ترکیب کربن جریان می یابد.

سطح مقطع میله استوانه ای جامد

مقدار مقاومت کربنی معکوس است با سطح مقطع میله .

میله استوانه ای با سطح مقطع بزرگ فضای بزرگی را برای حرکت آزادانه الکترون ها فراهم می کند. از این رو احتمال برخورد الکترون های آزاد با اتم ها کم است. بنابراین ، مقدار زیادی از جریان الکتریکی از طریق مقاومت ترکیب کربن جریان می یابد.

میله استوانه ای با سطح مقطع کوچک فقط فضای کوچکی را برای حرکت الکترون های آزاد فراهم می کند. از این رو احتمال برخورد الکترون های آزاد با اتم ها زیاد است. بنابراین ، تنها مقدار کمی از جریان الکتریکی از طریق مقاومت ترکیب کربن جریان می یابد.

اثرهای ایجاد شده توسط مقاومت ترکیب کربن

مقاومتکربنی دو نوع اثر ایجاد می کند: اثر جانسون یا اثر حرارتی واثر جریان.

اثر جانسون

نویز جانسون نویز حرارتی است که توسط حامل های بار به دلیل عبور جریان ، حرارتی ایجاد می شود.

اثر جریان

اثر جریان نویز ناشی از تغییرات داخلی در مقاومت در هنگامعبور جریان است.

مزایا و معایب مقاومت ترکیب کربن

مزایای مقاومت کربنی

 • مهمترین مزیت مقاومت ترکیب کربن توانایی مقاومت در برابر پالسهای انرژی بالا است.
 • هزینه مقاومت در برابر ترکیب کربن کم است.

معایب مقاومت کربنی

 • پایداری ضعیف: پایداری ضعیف مهم ترین نقطه ضعف مقاومت ترکیب کربن است. حتی در یک دوره کوتاه ، مقدار مقاومت کربنی به سرعت تغییر می کند.
 • تلفات زیاد ایجاد
 • دقت کم
 • شایع ترین مشکلی که در مقاومت ترکیب کربن رخ داده است ، جذب آب و رطوبت است. هنگامی که مقاومت کربنی در مکان رطوبتی قرار می گیرد مقاومت ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

کاربردهای مقاومت در برابر ترکیب کربن

کاربردهای مختلف مقاومت کربنی شامل موارد زیر است:

 • محدود کننده جریان
 • محافظت از مدارها
 • منبع تغذیه ولتاژ بالا
 • مقاومتهای ترکیبی کربن در کاربردهای با فرکانس بالا هم استفاده می شوند.

تاریخچه مقاومت کربنی

مقاومت کربنی بیش از صد سال وجود دارند. در آغاز قرن بیستم ، مقاومتها بدون پوشش تولید می شدند. سیم های سرب مستقیماً بر روی بدنه مقاومت لحیم می شدند. تنها انواع مقاومت موجود تا دهه 1960 ، سیمی و کربنی بودند.

مقاومت های کربنی نیز به دسته بندی و مقدار های خواصی تقسیم می شوند :

مقاومت کربنی معمولا با توان های ۱/۸ وات ، ۱/۴ وات و ۱/۲ وات و تلورانس 5% و حداکثر مقدار 100مگااهم در مدارات استفاده می گردند.

روش کد خوانی مقاومت های کربنی :

علت استفاده از کد رنگی در مقاومت

معمولاً مقاومت‌ها بر اساس مقدار نامی یا «مقدار مطلوب» (Preferred Value)، ساخته می‌شوند. اگر ابعاد فیزیکی مقاومت به اندازه کافی بزرگ باشد، مقدار، تلرانس و درجه‌بندی توانی آن، به عدد یا حروف روی بدنه چاپ می‌شود.

اما اگر ابعاد فیزیکی مقاومت،‌ کوچک باشد (مثل مقاومت فیلمی یا مقاومت ترکیب کربنی با توان 0.25 وات)، این مشخصات به طریق دیگری غیر از چاپ مشخص می‌شود. برای غلبه بر این مشکل، در مقاومت‌های کوچک از نوارهای رنگی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، مقدار مقاومت و تلرانس آن را با یک کد رنگی مشخص می‌کنند. اندازه فیزیکی مقاومت نیز نشان‌دهنده قابلیت تحمل توان یا درجه‌بندی توان آن است. باندهای نواری رنگی، منجر به یک سیستم تشخیص مقدار مقاومت می‌شود که «کد رنگی مقاومت» (Resistor Color Code) نام دارد.

سال‌ها پیش، یک نقشه کلی جهانی و مورد قبول عام برای کد رنگی مقاومت معرفی شد که با استفاده از آن، مقدار اهمی مقاومت بدون توجه به اندازه فیزیکی یا شرایط مقاومت در مدار، قابل محاسبه است. این نقشه، شامل یک مجموعه ستون رنگی است که در آن، هر رنگ نمایانگر یک رقم است.

محاسبه مقاومت از روی رنگ

مقدار مقاومت الکتریکی همیشه از چپ به راست خوانده می‌شود. برای محاسبه مقدار مقاومت، نوار رنگی با پهنای بیشتر باید در سمت راست قرار بگیرد. این نوار، نمایانگر تلرانس یا دقت مقاومت است. با تطبیق رنگ اول از سمت چپ و شماره آن در ستون ارقام، اولین رقم مقدار مقاومت مشخص می‌شود. به همین ترتیب،‌ با تطبیق دومین رنگ از سمت چپ با شماره آن در ستون ارقام، دومین رقم مقدار مقاومت نیز مشخص می‌شود. سپس عدد رنگ دوم در کنار عدد رنگ اول و در سمت راست آن قرار می‌گیرد. به این ترتیب، مقدار مقاومت از سمت چپ به سمت راست نوشته می‌شود. شکل زیر، جدول رنگ مقاومت را نشان می‌دهد:

رنگ مقاومت

نقشه استاندارد محاسبه مقاومت از روی رنگ

کد نوارهای رنگی مقاومت‌ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول رنگ مقاومت

کد رنگی مقاومت، سیستمی مناسب برای محاسبه مقدار آن است. اما برای رسیدن به مقدار صحیحِ مقاومت، لازم است طریقه کارکرد آن را نیز بدانیم. نوار رنگی سمت چپ، مهمترین نوار رنگی و نزدیکترین نوار به پایه مقاومت است. این نوار، اولین عدد مقاومت را مشخص می‌کند. مقدار مقدار مقاومت از چپ به راست به صورت زیر نوشته می‌شود:

رنگ مقاومت

در ادامه، با بیان چند مثال به بررسی خواندن مقدار مقاومت از روی رنگ آن می‌پردازیم.

مثال ۱

نوارهای رنگی یک مقاومت، از چپ به راست، به ترتیب، آبی، خاکستری، قهوه‌ای و طلایی است. مقدار مقاومت را بیابید.

پاسخ: واضح است که این مقاومت چهار باند نواری دارد. با توجه به جدول بالا، اولین رقم مقدار مقاومت برای رنگ آبی، ۶ و دومین رقم، ۸ است. رقم سوم، ضریب و رقم آخر، تلرانس مقاومت را نشان می‌دهد. این اعداد را کنار هم می‌گذاریم و مقدار مقاومت به اهم را می‌خوانیم. در صورت نیاز، مقدار مقاومت به کیلواهم و مگااهم تبدیل می‌شود. بنابراین مقدار این مقاومت، 68 × 10 68×10 اهم با تلرانس ۵ درصد است. این تلرانس توسط کارخانه تعیین می‌شود. به این معنی که مقدار مقاومت، در پنج درصد محدوده مقدار نامی آن تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، مقدار مقاومت ممکن است تا ۳۴ اهم نسبت به ۶۸۰ اهم خطا داشته باشد.

680 × مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است 5 % = 34 Ω → R = 680 ± 34 Ω 680×5%=34Ω→R=680±34Ω

مثال ۲

مقاومتی به رنگ‌های آبی، خاکستری، قرمز و طلایی داریم. مقدار این مقاومت را محاسبه کنید.

پاسخ: با توجه به جدول بالا مقدار مقاومت 6800 اهم معادل 6.8 کیلواهم با تلرانس 5 درصد است.

همانطور که اشاره کردیم، نوارهای رنگی چهارم و پنجم برای محاسبه تلرانس مقاومت به کار می‌روند. تلرانس یک مقاومت، مقدار خطای مقاومت از مقدار نامی یا مطلوب آن است. این خطاها در فرآیند ساختِ مقاومت روی می‌دهد. تلرانس مقاومت‌های فیلمی از یک تا ده درصد متغیر است. مقاومت‌های کربنی نیز ممکن است تلرانسی معادل ۲۰ درصد داشته باشند که عدد بزرگی است و دقتِ کمِ این نوع مقاومت‌ها را نشان می‌دهد.

مقاومت با تلرانس کمتر از ۲ درصد را مقاومتِ دقیق می‌نامیم. اغلبِ مقاومت‌هایی که پنج نوار رنگی دارند، در دسته‌بندی مقاومت‌های دقیق قرار می‌گیرند. تلرانس این مقاومت‌ها حدوداً ۱ تا ۲ درصد است. این در حالی است که اغلب مقاومت‌های چهار نواره، تلرانسی در حدود ۵٪ ، ۱۰٪ و ۲۰٪ درصد دارند. اگر یک مقاومت، نوار رنگی چهارم را نداشته باشد، تلرانس آن را به صورت قراردادی برابر ۲۰٪ در نظر می‌گیریم. مقاومت‌های با تلرانس کمتر، معمولاً قیمت بالاتری دارند.

مقدار نامی و تلرانس مقاومت

مقدار واقعی یک مقاومت، در محدوده‌ای از مقدار نامی و تلرانس آن است. تلرانس یک مقاومت، حداکثر اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار مطلوب است و معمولا به صورت درصد بیان می‌شود. برای مثال، در یک مقاومت با اندازه 1 K Ω ± 20 % 1KΩ±20% ، حداکثر و حداقل مقدار مقاومت، به‌ ترتیب برابر است با:

1 K Ω + 20 % = 1200 Ω 1KΩ+20%=1200Ω

1 K Ω – 20 % = 800 Ω 1KΩ–20%=800Ω

می‌بینیم که اختلاف بین حداکثر و حداقل مقدار مقاومت برای مقدار نامی 10۰۰ اهم، برابر ۴۰۰ اهم است.

در اغلب مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، تلرانس ۲۰ درصد مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما هنگام کار با مدارهایی که دقت بالایی نیاز دارند، مثل فیلترها، نوسان‌سازها یا تقویت‌کننده‌ها، یک مقاومت با تلرانس ۲۰ درصد با مقاومتی با تلرانس دو درصد، قابل مقایسه نیست.

نوارهای رنگی پنجم و ششم برای دقت بالا مناسب هستند که تلرانس آنها در حدود یک درصد و دو درصد است. در حالی که تلرانس‌های ۵ درصد و ۱۰ درصد از نوار رنگی چهارم استفاده می‌کنند. مقاومت‌ها، تلرانس‌های مختلفی دارند، اما دو نوع اصلی آنها، سری‌های E12 و E24 است.

روش تست این نوع مقاومت ها :

روش تست این نوع مقاومت ها بسیار آسان می باشد برای تست کافی است از یک عدد مولتی متر یا یک اهم متر استفاده کنید :

برای تست مقاومت کافی است مقدار آن را با مولتی متر اندازه گیری کنید و بعد مقدار به دست آمده را با مقدار نامی که با استفاده از کدهای آن می توان یافت مقایسه کنیم اگر مقدار اندازه گیری شده با مولتی متر اختلاف زیادی با مقدار نامی داشته باشد با در نظر گرفتن مقدار درصد خطای آن مقاومت معیوب شده است در غیر این صورت مقاومت سالم می باشد .

Gland چیست؟ بررسی انواع گلند از نظر جنس، نوع ابعاد، رزوه و کاربرد

انواع گلند

Gland نوعی اتصال است که هدف از به کارگیری آن ایجاد پوشش روی کابل در محل اتصال کابل ها و جعبه تقسیم است. این پوشش به جهت ایجاد ایمنی برای کابل است و از کابل ها در برابر بارهای وارده، رطوبت، گرما، شعلۀ آتش، خوردگی و آسیب های جانبی محافظت می‌­کند.

از آن­جایی که سیم کشی برق در تمام صنایع کاربرد دارد، Gland هم وسیله ای بسیار پرکاربرد است و می­‌تواند به صورت های مختلف و در جاهای مختلف استفاده گردد. یکی از موارد مهم مصرف انواع گلند، در جایگاه مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است های سوخت است. با توجه به اهمیت بالای ایمنی در جایگاه سوخت و وجود مواد قابل اشتعال، لازم است تا از Gland ها و کابل های مناسب جهت سیم کشی جایگاه استفاده گردد و سیستم مربوطه از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

جهت انتخاب یک گلند مناسب برای کاربرد مورد نظر، یک سری سوالات مطرح است که با پاسخ به مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است آن­ها باید نهایتاً Gland مناسب برگزیده شود. سوالات مطرح شده عبارتند از:

 • Gland در فضای داخلی استفاده می‌­شود یا در فضای باز؟
 • محل استفاده از Gland، یک محیط امن است یا در یک محیط خطرناک و دارای قابلیت اشتعال و انفجار نصب می­‌شود.
 • دمای محل قرار گیری Gland چگونه است و دما ثابت یا متغیر است؟
 • رطوبت و میزان گرد و غبار هوا در منطقۀ مورد نظر چقدر است؟
 • آیا در نزدیکی آن، گازها و مواد خورنده وجود دارد؟

انواع گلند ها با توجه به کاربرد مورد انتظار از آن­ها دارای انواع مختلفی از لحاظ جنس، ساختار، شکل و مواد هستند که در ادامۀ این مطلب به آن­ها اشاره خواهد شد.

Gland چیست؟ بررسی انواع گلند از نظر جنس، نوع ابعاد، رزوه و کاربرد

انواع گلند

Gland نوعی اتصال است که هدف از به کارگیری آن ایجاد پوشش روی کابل در محل اتصال کابل ها و جعبه تقسیم است. این پوشش به جهت ایجاد ایمنی برای کابل است و از کابل ها در برابر بارهای وارده، رطوبت، گرما، شعلۀ آتش، خوردگی و آسیب های جانبی محافظت می‌­کند.

از آن­جایی که سیم کشی برق در تمام صنایع کاربرد دارد، Gland هم وسیله ای بسیار پرکاربرد است و می­‌تواند به صورت های مختلف و در جاهای مختلف استفاده گردد. یکی از موارد مهم مصرف انواع گلند، در جایگاه های سوخت است. با توجه به اهمیت بالای ایمنی در جایگاه سوخت و وجود مواد قابل اشتعال، لازم است تا از Gland ها و کابل های مناسب جهت سیم کشی جایگاه استفاده گردد و سیستم مربوطه از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

جهت انتخاب یک گلند مناسب برای کاربرد مورد نظر، یک سری سوالات مطرح است که با پاسخ به آن­ها باید نهایتاً Gland مناسب برگزیده شود. سوالات مطرح شده عبارتند از:

 • Gland در فضای داخلی استفاده می‌­شود یا در فضای باز؟
 • محل استفاده از Gland، یک محیط امن است یا در یک محیط خطرناک و دارای قابلیت اشتعال و انفجار نصب می­‌شود.
 • دمای محل قرار گیری Gland چگونه است و دما ثابت یا متغیر است؟
 • رطوبت و میزان گرد و غبار هوا در منطقۀ مورد نظر چقدر است؟
 • آیا در نزدیکی آن، گازها و مواد خورنده وجود دارد؟

انواع گلند ها با توجه به کاربرد مورد انتظار از آن­ها دارای انواع مختلفی از لحاظ جنس، ساختار، شکل و مواد هستند که در ادامۀ این مطلب به آن­ها اشاره خواهد شد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

معامله‌گران بورسی، برای انجام معاملاتشان در طی روز، از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای استفاده می‌کنند. در این بین، کندل‌ها به این دلیل که به راحتی قابل استفاده هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می‌دهند، بسیار پرکاربردتر هستند.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است.

این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند. نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند.

به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می‌گویند.

دامنه نوسان سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده می‌شود. اگر قیمت باز شدن کندل (شمع) پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا سبزرنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود. به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه (shadow) می‌گویند.

در ادامه با اجزای کندل استیک‌ها بیش‌تر آشنا می‌شویم:

پایه و اساس نمودارهای شمعی

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

انواع الگوهای کندل استیک

۱- ماروبزو (Marubozu)

ماربزو به دو دسته مشکی و سفید تقسیم می‌شود:

 • ماروبزو مشکی، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند نزولی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نشود. فشار بیش‌تر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در چنین حالتی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
 • ماروبزو سفید، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند صعودی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی دیده نشود. فشار بیش‌تر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

۲- دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان در آن‌ یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک هستند که معمولأ به ‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند.

تردید بین خریداران و فروشندگان سهم، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود. در بعضی از حالات، دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند.

این حالت نشان می‌دهد که خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.

حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود، نشان می‌دهد که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۳- الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است که عبارت است از:

 1. بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
 2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه).
 3. نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

۴- الگوی دارآویز (Hanging Man)

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید.

از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۵- الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد، الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۶- الگوی هارامی (Harami)

واژه هارامی، ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن است. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.

متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است.

به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی به معنای منفی بودن است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۷- الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

۸- الگوی انبرک پایینی

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است.

پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۹- الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولأ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است.

 • شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
 • شمع دوم که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
 • شمع سوم نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۰- الگوی سه ستاره صعودی

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۱- الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

 • شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
 • شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
 • شمع سوم: نزولی

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۲- الگوی پوشاننده صعودی

دو شمع در این الگو وجود دارد که دارای رنگ‌های متضاد است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.

در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

۱۳- الگوی سه مکعب سفید

این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۴- الگوی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع است که رنگ‌های متفاوتی دارند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو، دارای بدنه بزرگ است.

ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۵- الگوی رسوخ گر

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو، ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۶- الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو معمولاً برای معامله‌گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۷- الگوی سه سرباز سفید

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، معمولاً در یک ‌روند صعودی شکل می‌گیرد و حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله‌گران است.

این الگو دارای سه شمع با رنگ سفید است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. الگوی سه سرباز سفید، بیان می‌کند که خریداران پر قدرتی در سهم حضور دارند و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۸- الگوی سه خط حمله

معمولاً از این الگو به ‌تنهایی استفاده نمی‌شود. الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعد از این سه شمع، یک شمع با بدنه بزرگ به‌ صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۹- الگوی تاسوکی رو به پایین

این الگو از سه شمع تشکیل ‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی، نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.