دوره گردش موجودی کالا چیست؟


مطالب این وبلاگ خلاصه ای از آموخته ها و تجربیات من است که شاید برای همکاران و علاقمندان هم مفید واقع شود

دنیای حسابداری

براي ارزيابي كيفي از اطلاعات كمي و ارائه گزارش به ميزان نياز استفاده كننده گان و طبقه بندي و خلاصه صورتهاي مالي وبيان نسبي اطلاعات مطلق صورتهاي مالي بين ارقام اقلام موجود در اين صورتها رابطه رياضي به صورت نسبت برقرار ميشود

نسبت هاي نقدينگي : جهت ارزيابي توان نقدينگي شركت است كه پشتوانه بازپرداخت بدهيهاي جاري شركت است

الف : نسبت جاري : دارايي جاري/بدهي جاري(رقم بالاتر وضعيت نقدينگي بهتر است و كلا كمتر از 2 مطلوب نمي باشد)

ب : نسبت آني: ( دارايي هاي جاري – دارايي هاي غير سريع (موجودي كالا ))/ بدهي جاري (بهتر است از يك كمتر نباشد )

نسبت جاري – نسبت آني = موجودي كالا/ بدهي جاري

نسبت هاي اهرمي : ميزان استفاده از بدهي را شركت نشان ميدهد كه شاخص ريسك مالي شركت است

الف : نسبت بدهي :كل بدهي / كل دارايي % ( ميزان وجوهي را نشان ميدهد كه بوسيله بدهي تامين شده است )

ب : نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام : كل بدهي / حقوق صاحبان سهام % ( ميزان بالاي اين نسبت نشانگر ريسك بالاي شركت است و وام دهندگان در آتي يا قرض نخواهند داد ويا بهره بالا طلب خواهند كرد)

پ : نسبت پوشش هزينه هاي بهره : سود قبل از كسر بهره و ماليات / هزينه بهره (نماينگر تعداد دفعاتي است كه سود مي تواند بهره را پوشش دهد . نسبت بالا نشانگر توان بالاي پرداخت بهره و پايين بودن ريسك شركت خواهد بود )

نسبت هاي فعاليت (كارايي) : نشانگر كارايي شركت در استفاده از منابع و دارايي ها است

الف : نسبت گردش موجودي كالا : قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا (فروش)/ موجودي كالا

(مرتبه بالا نشاندهنده كارايي بالا در استفاده از موجودي كالا ميباشد – نشانه مديريت كالا مي باشد)

دوره سرمايه گذاري موجودي كالا = 360/ نسبت گردش موجودي كالا

(نشانگر دوره متوسط سرمايه گذاري بر روي موجودي كالا است )

ب : نسبت گردش دارايي هاي ثابت: فروش / دارايي هاي ثابت

(مرتبه بالا نشانگر كارايي بالا در استفاده از دارايي هاي ثابت است)

پ : نسبت گردش مجموعه دارايي ها: فروش / كل دارايي ها

(مهمترين نسبت براي اندازه گيري كارائي كه نشانگر كل منابع در اختيار شركت است )

ت : نسبت گردش حسابهاي دريافتني = فروش (نسيه )/ حسابهاي دريافتني

(نماينگر دفعات وصول مطالبات در سال- مرتبه بالا بهتر است )

نسبت دوره متوسط وصول طلب =360/نسبت گردش حسابهاي دريافتي

(تعداد روزهاي لازم براي دريافت مطالبات هر چه پايينتر باشد بهتر است )

نسبت هاي سودآوري :ارزيابي سودآوري شركت

1- سود آوري بر مبناي فروش : سود شركت در مقابل فروش اندازه گيري مي شود

الف : نسبت حاشيه ناخالص سود :

( فروش- قيمت تمام شده كالاي فروش رفته) / فروش %

(نشاندهنده عملكرد شركت در زمينه هاي قيمت گذاري محصول و كنترل هزينه توليد است )

ب : نسبت حاشيه خالص سود :

سود خالص / فروش % (نشاندهنده عملكرد شركت در زمينه هاي قيمت گذاري محصول و كنترل هزينه هاي توليدي و غير توليدي است بالا بودن آن نشانه سودآوري بالا است )

2- سود آوري بر مبناي سرمايه گذاري ها : نشانگر سود آوري به ازاي هر ريال سرمايه گذاري سهامداران

الف : نسبت بازده سرمايه گذاري ROI يا بازده مجموع دارائي ها ROA

كل داراييها / سود خالص % = (حاشيه خالص سود ) * (نسبت گردش كل دارييها )=(ROI) OR (ROA)

ب : نسبت بازده حقوق صاحبان سهام يا بازده ارزش افزوده ROE (مهمترين نسبت مورد توجه سهامداران كه به ازاي هر يك ريال چقدر بازده دريافت مي كند)

حقوق صاحبان سهام / سود خالص %=ROE

نسبت بدهي - 1 / (حاشيه خالص سود * نسبت گردش كل داراييها )=ROE

3- سود آوري بر مبناي سهام : سودآوري به ازاي هر سهم عادي اندازه گيري مي شود

الف : نسبت سود هر سهم (نشاندهنده مبلغ سود تعلقي به يك سهم در يك دوره )

تعداد سهام عادي/ (سود تقسيمي شركت – سود خالص)=EPS

ب: نسبت پرداخت سود نقدي DPS (نشان دهنده مبلغ سود نقدي است كه در طول يك دوره به هر سهم عادي تعلق مي گيرد)

تعداد سهام عادي / سود تقسيمي شركت =DPS

ج:نسبت پرداخت سود نقدي DPR (نشان دهنده درصدي ازسود سال است كه بطور نقدي بين سهامدارن عادي تقسيم مي شود

DPR=سود هر سهم / سود نقدي هر سهم%

مطالب این وبلاگ خلاصه ای از آموخته ها و تجربیات من است که شاید برای همکاران و علاقمندان هم مفید واقع شود

شرط «بانک صادرات» برای پرداخت وام

شرط «بانک صادرات» برای پرداخت وام

در شرایطی که مسئولان بانکی می‌گویند برای پرداخت تسهیلات خرد، شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم، مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک صادرات در روند پرداخت تسهیلات بیانگر این است که متقاضیان حداقل باید دو ماه سپرده بگذارند تا بتوانند ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بسته به میانگین آن سپرده، وام بگیرند.

به گزارش ایسنا، در پی ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام و همچنین سپرده گذاری بدون سود برای دریافت تسهیلات، عملکرد بانک‌ها در این راستا و رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته که دراین گزارش به طور نمونه شرایط وام دهی از سوی بانک صادرات و چگونگی برخورد این بانک با بخشنامه مربوطه رصد شده است.

بر اساس مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک صادرات، این بانک برای پرداخت تسهیلات خرد، مبلغی از وام را بلوکه نمی کند. اما پرداخت وام مشروط به سپرده گذاری است که این سپرده برای حداقل مدت دو ماه باید نزد بانک باشد، البته به آن سود تعلق می گیرد و متقاضی زمان دریافت وام می تواند سپرده خود را پس بگیرد؛ لذا این شرایط خارج از بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیست. اما در مجموع مسئولان بانکی تاکید دارند که برای پرداخت تسهیلات خرد، شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نباید داشته باشیم.

طبق بررسی میدانی از برخی شعب بانک صادرات، این بانک سه طرح برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود دارد که شامل طرح‌های میثاق، صدر و سنا می‌شود.

طرح صدر به دو صورت است که در طرح «صدر ۱» با سپرده سرمایه‌گذاری یکساله، نرخ سود علی‌الحساب ۱۶ درصد و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و شرایط لازم برای وام‌دهی از طریق طرح «صدر ۲» با سپرده‌گذاری دو ساله، نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب ۱۰۰ میلیون تومان است.

علاوه بر این، پرداخت تسهیلات از طریق طرح «میثاق» بانک صادرات بدین صورت است که برای اشخاص دوره گردش موجودی کالا چیست؟ حقیقی امکان دریافت تسهیلات با نرخ ۹ درصد، ۹۰ درصد معادل موجودی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه وجود دارد.

اشخاص حقوقی نیز برای دریافت وام از طریق طرح «میثاق» می‌توانند با نرخ هفت درصد به میزان ۲۰۰ درصد معدل موجودی با اقساط ۲۴ ماهه وام بگیرند.

البته مشاهدات از برخی شعب بانک صادرات بیانگر این است که در حال حاضر فقط طرح سنا برای پرداخت وام اجرا می‌شود.

طرح «سنا» که فعلا در اغلب شعب این بانک اجرا می شود، اینگونه است که نرخ سود تسهیلات از این محل ۱۰ تا ۱۸ درصد و اقساط آن ۱۸ تا ۶۰ ماهه است که پرداخت تسهیلات بعد از دو ماه سپرده‌گذاری تا ۱۰۰ درصد معدل موجودی انجام می‌شود.

در جزئیات این طرح آمده است که یکی از مزیت‌های آن نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری ماه شمار این است که نحوه محاسبه میانگین موجودی و کسب امتیاز دریافت تسهیلات در این طرح به‌صورت روزشمار بوده و مشتری امکان واریز و برداشت و انجام امور روزانه مالی خود را خواهد داشت.

از سوی دیگر، حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده کوتاه مدت سنا ۱۰۰ هزار تومان است که حداقل معدل میانگین جهت محاسبه امتیاز دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون تومان است و امکان واریز و برداشت از حساب میسر خواهد بود.

مبنای دوره سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات، حداقل دو ماه خواهد بود که بعد از طی کردن حداقل مدت ماندگاری (دو ماه) معادل ۱۰۰ میانگین موجودی، تسهیلات قابل پرداخت است.

در این زمینه، دوره گردش موجودی کالا چیست؟ یکی از کارمندان شعب بانک صادرات می‌گوید که در طرح سنا، دو ماه سپرده در بانک می ماند و بعد از این مدت متقاضی به میزان آورده خود وام می گیرد؛ به طور مثال اگر ۲۰۰ میلیون تومان طی دو ماه سپرده شود، پس از این مدت متقاضی می تواند سپرده خود را برداشت و معادل ۲۰۰ میلیون تومان نیز از بانک وام بگیرد.

البته میزان پرداخت سود به این سپرده ۹.۵ درصد است اما میزان پرداخت سود به سپرده های دیگر ۱۸ درصد است.

نکته مهم در این زمینه این است که حداقل مبلغ تسهیلات قابل پرداخت از این محل ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است که دوره بازپرداخت اقساط و ضرایب پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر است:

شرط «بانک صادرات» برای پرداخت وام

بنابراین، بانک صادرات در شرایطی بر اساس میانگین حساب، وام می‌دهد که مسئولان بانکی می‌گویند برای پرداخت تسهیلات خرد، شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها نباید این کار را انجام دهند.

چک دیجیتال چه مزایایی دارد؟

پس از آن که در سال گذشته، چک های صیادی با مشخصه لزوم ثبت در سامانه صیاد، جایگزین چک های قدیمی شدند و همین موضوع به افت هر دوره گردش موجودی کالا چیست؟ چه بیشتر تعداد چک های برگشتی کمک کرد، دیروز بانک مرکزی یکی دیگر از بخش های باقی مانده قانون جدید چک یعنی چک دیجیتال را رونمایی کرد که بر این اساس، صدور و کارسازی چک دقیق تر و در عین حال آسان تر خواهد شد.

جشنواره پاییزی

چک دیجیتال چه مزایایی دارد؟

دیروز در مراسمی به طور رسمی چک دیجیتال در 3 بانک عملیاتی شد، مزایای این چک نسبت به چک های کاغذی چیست و چطور می توان چک الکترونیک را صادر و نقد کرد؟ پس از آن که در سال گذشته، چک های صیادی با مشخصه لزوم ثبت در سامانه صیاد، جایگزین چک های قدیمی شدند و همین موضوع به افت هر چه بیشتر تعداد چک های برگشتی کمک کرد، دیروز بانک مرکزی یکی دیگر از بخش های باقی مانده قانون جدید چک یعنی چک دیجیتال را رونمایی کرد که بر این اساس، صدور و کارسازی چک دقیق تر و در عین حال آسان تر خواهد شد.

چک الکترونیکی چیست؟

چک دیجیتال مشابه چک کاغذی است و همه قوانین چک کاغذی درباره آن نیز صادق است. با این تفاوت که کاغذ از فرایند چک به طور کامل حذف شده و سامانه ویژه ای برای صدور آن و برای اعتبار بخشی به آن از «امضای دیجیتال» استفاده می شود. بانک مرکزی در این باره سامانه چکاد (مخفف چک امن دیجیتال) را راه اندازی کرده که بر اساس سرویس های ارائه شده توسط آن، بانک ها می توانند سرویس چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.

برای استفاده از خدمات سامانه چکاد لازم است ابتدا سه کار انجام دهیم:

1-عضویت در همراه بانک، 2-نصب و فعال سازی برنامه «هامون» و ثبت امضای الکترونیک با استفاده از آن، 3-داشتن یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک.

سپس باید خدمت چک دیجیتال را در منوی موجود در همراه بانک فعال کرد. پس از آن، 9 امکان زیر درباره چک دیجیتال و بدون مراجعه به شعبه بانک برای مشتریان فعال خواهد شد: 1-درخواست صدور دسته چک، 2-صدور چک، 3-امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، 4-مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، 5-مشاهده چک‌های دریافتی، 6-انتقال چک دیجیتال، 7-ضمانت چک، 8-مسدودسازی چک، 9-ابطال چک و نقد کردن.

طبق اظهارات معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، هر بانکی که به سامانه چک دیجیتال متصل شود، مشتریان آن بانک می توانند از طریق موبایل بانک و اینترنت بانک تقاضای دسته چک دیجیتال کنند. هم اینک بانک های پارسیان، صادرات و تجارت دسترسی مشتریان حقیقی به چک الکترونیک را فراهم کرده اند و در آینده نزدیک نیز دیگر بانک ها این امکان را عملیاتی خواهند کرد. به گزارش تسنیم بانک های کشاورزی، ملت و آینده در حال انجام مراحل آزمایشی در این زمینه هستند.

اما نکته مهمی که «محرمیان» درباره گیرنده چک دیجیتال اشاره کرده، این است که نیازی به حضور گیرنده چک در فضای دیجیتال نیست. وی توضیح داد: چک دیجیتال زمانی که صادر می شود، بقیه فرایند می تواند مانند یک چک فیزیکی طی شود. بدین معنا نیازی نیست که دوره گردش موجودی کالا چیست؟ گیرنده حتماً در فضای دیجیتال، مجازی یا همان موبایل بانک و همراه بانک حضور داشته باشد؛ بلکه می تواند به صورت کاملاً سنتی به شعبه مراجعه کند و بقیه امور را پیش ببرد. در این باره کافی است شماره چک تحویل ذی نفع داده شود و آن فرد به صورت سنتی یا از طریق هر کدام از درگاه‌ها سرویس مورد نیاز خود را دریافت کند. محرمیان در ادامه این نکته را هم گفته که در مرحله فعلی امکانات چک دیجیتال برای اشخاص حقیقی در دسترس است و در آینده برای اشخاص حقوقی، نیز این مهم عملیاتی می شود و در مراحل بعدتر چک موردی و تضمین شده هم به این موارد اضافه خواهند شد.

بدون تردید مزیت مهم چک الکترونیک امنیت بالای آن با توجه به موارد زیر است:

1-آن را نمی توان تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد.

2-بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین موضوع بر امنیت چک های دیجیتال می افزاید.

3-در چک های سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیفتد، صادرکننده راهی ندارد جز این که برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کند که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، اما درباره صدور این نوع چک، دیگر چنین دردسرهایی وجود نخواهد داشت.

4- سامانه های چکاد (چک امن دیجیتال-سامانه مرکزی چک الکترونیک) و نهاب (سامانه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی که به هر کاربر بانکی شماره شناسایی ویژه اختصاص می دهد و در نتیجه احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی فراهم می شود) امنیت چک ها را بیش از پیش تضمین می کند.

اما جدای از امنیت بیشتر، دیگر مزایای چک های الکترونیک را می توان به صورت زیر برشمرد:

1- محدودیت نداشتن تعداد برگ چک،

2- امکان تغییر ندادن در برگ چک الکترونیکی، 3- صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، 4- اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک، 5-حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها، 6-کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر، 7-مدیریت ریسک بهتر، 8- سرعت بالای فرایندهای صدور و پرداخت چک، 9- امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزار‌های مدرن همچون تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت، 10- امکان جایگزینی در تمامی معاملات، 11- مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه.

بررسی تاثیر دوره گردش عملیات بر فروش و سود خالص شرکتها

یکی از موارد بسیار مهمی که اکثر تصمیم گیرندگان مالی و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و در بحث مالی شرکتها بسیار حائز اهمیت است، دوره گردش عملیات آنهاست که از جمع گردش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات بدست می آید. این دوره نشان دهنده مدت زمان سرمایه گذاری برای تولید کالا یا خدمت تا وصول وجه آن است. در این مقاله با اخذ اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده 05 شرکت به بررسی تاثیر دوره گردش عملیات شرکت بر فروش و سود خالص آن پرداختیم و به حالتهای مختلفی دست یافتیم. بیشترین حالت مربوط به کاهش دوره گردش عملیات و افزایش فروش وسود خالص با نسبت 44 درصد بود. ولیکن مواردی غیر از این نیز مشاهده شد به طوریکه با افزایش دوره گردش عملیات، فروش و سود خالص افزایش یافته است. این تحقیق به تصمیم گیرندگان مالی خاطر نشان می کند که به این موضوع یعنی افزایش سود آوری منوط به کاهش دوره گردش عملیات، به صورت تک بعدی نگاه نکنند و دوره گردش عملیات شرکت را در ابعاد مختلف صنعت، نوع فعالیت، بازار و سایر عوامل مختلف ، داخلی و خارجی شرکت در نظر بگیرند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناس ارشد مدیریت مالی دولتی تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Y.P. S ingh. Accounting and financial management _ IIse business .
  • Yanchao wang , Yu ji , Xu chen , Chunlei .
  • Thomas plenborg _ 1997 , the operating cycle and the .
  • .C.Paramasiran _ T.Subramanian , 2002 _ Financial Management , New .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محمدی، سیده آرزو و صفایی، حمید،1394،بررسی تاثیر دوره گردش عملیات بر فروش و سود خالص شرکتها،کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری ،https://civilica.com/doc/436925


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، محمدی، سیده آرزو؛ حمید صفایی )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، محمدی؛ صفایی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دوره گردش موجودی کالا چیست؟ دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

روش موجودی انبارهای کل موجودی

· به کارتی که در آن تمامی اطلاعات درباره گردش و وضعیت موجودی کالا در انبار، برای هر نوع کالا به طور جداگانه، به منظور اطلاع از مقدار کمی و ارزش ریالی کالاهای وارده، صادره و موجودی و همچنین محل نگهداری آنها ثبت میشود، کارت .

کدگذاری انبار | کدینگ Coding

آشنایی با انوع روش های کد گذاری انبار و کدینگ استاندارد و نحوه اجرای آن مقدمه امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و اینک برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بموقع و حداکثر از امکانات را می طلبد.

حسابداری و روش های شناسایی موجودی اولیه و پایان دوره انبار در حسابداری

حسابداری و روش های شناسایی موجودی اولیه و پایان دوره انبار در حسابداری. نکته ای که بایستی به آن توجه کرد این است که شرکتهایی که در طول سال نسبت به خرید و فروش کالا اقدام می کنند در پایان سال چه .

روش های قیمت گذاری کالا در نرم افزار انبارداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته

· در روش میانگین موزون در سیستم انبار، ارزش کل خریدها و موجودی اول دوره به جمع مقدار خریدها و موجودی اول دوره تقسیم و رقم به دست آمده به عنوان میانگین ارزش واحد موجودی کالا در تعداد یا مقدار موجودی کالای پایان دوره ضرب .

موجودی پای‌کار | قابلیت ردیابی موجودی پس از خروج از انبار | انبار بدون دیوار

چالش غیرممکن موجودی پای کار در حقیقت، موجودی پای کار بدون دیوار، بدون انبار و متحرک است. چالش سازمان های دارای موجودی پای کار این است که به اشکال مختلف مانند ساختمان، محل کار، صندوق عقب و کامیون تحویل ارائه می شود.

موجودی انبار چیست ؟ اهمیت موجودی انبار برای کسب و کارها | اینداستوپدیا

· موجودی انبار چیست ؟ موجودی (Inventory)؛ واژه ای است که به کالاهای موجود برای فروش، مواد اولیه جهت تولید و یا مواد و قطعات یدکی جهت نگهداری و تعمیرات تجهیزات اطلاق می شود.

انبارگردانی هلو | آموزش انبارگردانی هلو | کسر و اضافات انبار | آموزشگاه …

· ما در این بخش از آموزش نرم افزار هلو شما را با نحوه انبارگردانی در نرم افزار هلو آشنا می کنیم تا بتوانید در صورت بروز هرگونه مغایرت در موجودی انبارهای سیستم و انبارهای واقعی، آن را اصلاح نمایید.

تعدیل موجودی کالا در انبار

تعدیل موجودی کالا در انبار تعداد کل پست ها: ۱ بیژن بیهقی ۲ هفته پیش - خواندن ۲ دقیقه روش محاسبه تعديل موجودی كالا با دانلود نرم افزار انبارگردانی بسکو موجودی مواد و کالا، به بهای تمام شده .

با روشهای متنوع مدیریت موجودی کالا آشنا شویم

· روش های مدیریت موجودی کالا. با توجه به نوع کسب و کار یا محصول مورد نظر، یک شرکت از روش های متنوع مدیریت موجودی کالا استفاده می کند. برخی از روش های مدیریتی شامل روش تولید دوره گردش موجودی کالا چیست؟ بهنگام (JIT)، برنامه ریزی .

تکنیک‌های مدیریت موجودی انبار برای افزایش بهره وری | ستایش لجستیک

مدیریت موجودی انبار به شما امکان می دهد با استفاده از کارآمدترین روش موجودی، بهره وری را به حداکثر برسانید، هزینه های کمتری داشته و دقت را افزایش دهید. وقتی تکنیک های مدیریت موجودی انبار برای افزایش بهره وری

اموزش مقدار سفارش اقتصادی | اموزش EOQ

EOQ چیست؟ اموزش EOQ که مخفف Economic Order Quantity و به معنای مقدار اقتصادی سفارش است ، برای مهندسین صنایع کارا می باشد . EOQ یکی از روش های مرسوم و پرکاربرد در حوزه مدیریت و کنترل موجودی می باشد و آشنایی با آن می تواند مهندسین صنایع را .

دستورالعمل کد گذاری موجودی انبارها

دستورالعمل. کد گذاری موجودی انبارها. تهیه کننده : شرکت بازرگا نی ومهندسی مشاور افراز معدن مهر. تنظیم کننده : مرتضی بهروزی. تاریخ : 15/5/1391. 1- هدف : هدف از تدوين اين دستورالعمل ارائه روشی جهت .

آشنایی با نحوه حسابداری موجودی مواد و کالا | مرکز کارآموزی حسابداری

· آشنایی بامفاهیم موجودی مواد و کالا, نحوه ی شناسایی و ثبت موجودی کالا در سیستم های ادواری و دائمی و روشهای ارزیابی بهای تمام شده موجودی ها ما عاشق حسابداری هستیم و از سال ۱۳۹۵ برای انتقال مهارت و اصول ده گانه به جامعه .

پیکربندی محصولات ووکامرس | تنظیمات موجودی انبار و محصولات دانلودی | …

نحوه نمایش موجودی انبار: با استفاده از این آپشن می توانید تعیین کنید که آیا وضعیت موجودی انبار محصولات شما به کاربر نمایش داده شود یا خیر. تنظیمات محصولات دانلودی در ووکامرس

کنترل موجودی انبار | شرکت نرم افزاری شیوا پردازه

· کنترل موجودی انبار معرفی مدل های کنترل موجودی انبار در دوره انبارداری هرآنچه مربوط به این رشته می باشد را می آموزید و می توانید به خوبی خود را برای حضور در مشاغل حرفه ای انبارداری آماده کنید.

روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا

مراحل حسابداری این روش به شرح زیر می باشد : موجودی کالا (مقدار خریداری شده*نرخ خرید) بدهکار. حسابهای پرداختنی– تفصیل تامین کننده بستانکار. کل مبلغ خرید، در نرم­ افزار حسابداری ، و مقدار به .

نکات کنترل موجودی انبار

کنترل موجودی تنها به معنی اطلاع داشتن از دوره گردش موجودی کالا چیست؟ تعداد محصولات در دسترس نمی باشد، بلکه دانستن ارزش موجودی در هر مرحله از چرخه زندگی محصول را نیز شامل می شود. گروه نرم افزاری حسابداری قیاس برند قیاس و سری نرم افزارهای مالی .

موجودی مواد و کالا | حسابداری انبار

موجودی مواد و کالا | حسابداری موجودی مواد و کالا | انبارگردانی چیست؟ | هر چیزی که درباره ی انبار باید بدانیم | روش اندازه گیری انبار | لایفو چیست | فایفو چیست | میانگین موزون .

ارزیابی موجودی چیست؟ | رای دانا سیستم

ارزیابی موجودی چیست؟ ارزیابی موجودی یک روش حسابداری است که توسط شرکت ها انجام می شود تا ارزش موجودی فروش نرفته را هنگام تهیه صورت های مالی خود بیابند. موجودی، یک نوع دارایی برای یک سازمان است و برای ثبت آن در ترازنامه .

برنامه رسیدگی به موجودی مواد وکالا اهداف رسيدگي: اثبات ارزش اثبات مالکيت(از …

برنامه رسیدگی به موجودی مواد وکالا اهداف رسیدگی: اثبات ارزش اثبات مالکیت(از طریق بررسی ترم تحویل کالا بر اساس شرایط fob – cif و…..) اثبات تمامیت (از طریق آزمون انقطاع زمانی cut off)

روش‌های شمارش موجودی انبار | رای دانا سیستم

شمارش موجودی انبار و مطابق آن با گزارش کاردکس به منظور پیدا کردن مغایرت های بین موجودی واقعی انبار و موجودی سیستمی انجام می شود. شمارش دستی موجودی کالا در روش دستی یا سنتی، شماره سریال تک تک کالاها توسط نیروی انسانی .

کنترل موجودی – فایل ها و مستندات ایزو اداری و صنعتی و مهندسی و انجام پایان …

1 – ممکن است یک کالا در انبار مواد اولیه دارای موجودی نباشد ولی در جاهای مختلف سازمان موجودی دارد، در این روش موجودی کل سازمان بدست می آید (موجودی مواد اولیه + موجودی انبار نیمه ساخته + موجودی انبار محصول + موجودی محصولات .

کنترل موجودی و انبارداری

راهکار کنترل موجودی و انبار و عملیات بازرگانی شبکه‌ای یک پلتفرم B2B به منظور مدیریت تمامی موارد مربوط به موجودی می‌باشد. که امکان خرید کیت و مواد اولیه را به‌صورت شبکه‌ای و در بستری مشترک فراهم می‌آورد.

روش های ارزیابی موجودی کالا :: کافی نت حمید

یک شرکت بازرگانی و یا تولیدی دارای یک یا چند محصول مشخص است که از طریق فروش آنها کسب درآمد می کند. شرکتهای تولیدی علاوه بر محصولات خود دارای انبارهای مواد اولیه نیز می

تفاوت ثبت روش دائمی و روش ادواری در حسابداری

حسابداری موجودی کالا دو گروه اصلی سیستم حسابداری موجودی کالا عبارتند از : سیستم ادواری سیستم دائمی روش ادواری موجودی کالا موجودی کالا و بهای آن در طی یک دوره در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و در طول دوره مالی گردش ندارد و در .

موجودی انبار

موجودی انبار بسیاری از تولیدکنندگان با خرده فروشان شریک می شوند تا موجودی خود را به فروش برسانند. موجودی انبارها موجودی متعلق به تامین کننده یا تولید کننده است، که توسط مشتری نگهداری می شود.

انبارگردانی چیست و نحوه عملیات انبارگردانی

انبارگردانی – موجودی کالا یکی از اقلام مهم دارایی هاست و در پایان دوره مالی ارزش موجودی ها تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان سود و زیان شرکتها خواهند داشت، از این رو در هر دوره مالی لازم است که حداقل یکبار کل موجودیهای شرکت .

کنترل موجودی و انبارداری

کنترل موجودی و انبارداری قابلیت انجام عملیات بازرگانی شبکه‌ای شامل خرید متمرکز مدیریت موجودی توسط فروشنده تصمیم‌گیری هوشمند در نقطه سفارش بر اساس تخفیف‌های شبکه‌ای هموارسازی و نقل و انتقال موجودی برای کمینه کردن .

مباحث کنترل موجودی انبار

روش های اجرای کنترل موجودی: در سازمان ها فرآیند مديريت كنترل موجودي به نحوی انجام می گيرد که اقلام وارده به انبار از حداكثر سقف موجودي تعيين شده فراتر نرود و يا از حداكثر فضاي مجاز اختصاص .

راهنمای بستن حسابها و ایجاد سال مالی جدید

کنترل موجودی ریالی : روش کنترل: منوی کالا و انبار گزینه موجودی کالا از پنجره باز شده در قسمت پایین گزینه "موجودی ريالی انبار" را تیک نمایید، سپس گزینه تأیید را کلیک نمایید. نکته:

مدیریت موجودی

مدیریت موجودی، یک سیستم کنترل موجودی انبار است. nopCommerce ، شامل سیستم راه اندازی موجودی و ردیابی محصولاتی که موجودی کافی ندارند می باشد. برای تعیین موجودی، به مسیر فروش -> محصولات -> ویرایش محصول بروید.

مباحث کنترل موجودی انبار

1 – ممکن است یک کالا در انبار مواد اولیه دارای موجودی نباشد ولی در جاهای مختلف سازمان موجودی دارد، در این روش موجودی کل سازمان بدست می آید (موجودی مواد اولیه + موجودی انبار نیمه ساخته + موجودی انبار محصول + موجودی محصولات .

روش های محاسبه بهای تمام شده در انبار | آموزش مالی حسابداری

EOQ چیست؟ اموزش EOQ که مخفف Economic Order Quantity و به معنای مقدار اقتصادی سفارش است ، برای مهندسین صنایع کارا می باشد . EOQ یکی از روش های مرسوم و پرکاربرد در حوزه مدیریت و کنترل موجودی می باشد و آشنایی با آن می تواند مهندسین صنایع را .

گزارش موجودی انبار در نرم افزار هلو | لیست موجودی کالاها | آموزش نرم افزار هلو

· نحوه گزارش گرفتن از موجودی انبار در نرم افزار هلو. در نرم افزار هلو برای گرفتن گزارشات (فرقی نمیکند هرنوع گزارشی) از نوار ابزار بالایی منوی اصلی بر روی گزینه گزارشات کلیک مینماییم. (طبق تصویر .

دوره گردش موجودی کالا – RyPiTech

عنوان شاخص :دوره گردش موجودی کالا چیست؟ دوره گردش موجودی کالا عنوان لاتین :Inventory turn over ratio واحد: نرخ جهت : ماکزیمم اندازه گیری : فرمول : کل خروجی طی دوره / متوسط موجودی طی دوره توضیح: دوره گردش موجودی کالا، بازه زمانی را نشان می دهد که در آن دفعات گردش .

حذف موجودی انبار در ووکامرس و روش های حذف آن در وردپرس

حذف موجودی انبار در ووکامرس و روش های حذف آن در وردپرس برای عدم نمایش موجودی انبار در برخی از فروشگاه هایی که الزامی به این کار ندارند سلام موجودی انبار من در کالاهای متغییر و .

روش های محاسبه بهای تمام شده در انبار | آموزش مالی حسابداری

· حال با روش فایفو – لایفو و میانگین مبالغ فروش و موجودی انتهای دوره را بدست می آوریم. فروش اول >> 45*1000= 45.000 مبلغ کل فروش هر واحد را 1000 فروختیم فروش دوم >> 55*1000 = 55.000

اصول انبارداری و نگه داری کالا چیست؟ اصول حسابداری انبار | آرین سیستم

ارزش کل کالاهای موجود طی دوره = ارزش موجودی در ابتدای دوره + ارزش کل ورودی طی دوره بهای تمام شده کالای خروجی از انبار = ارزش کل موجودی طی دوره که از رابطه قبل به دست می‌آید – ارزش موجودی در پایان هر دوره حسابداری

مدیریت موجودی کالا | فروش گستر

موجودی انبار: تعداد کل موجودی است و زمانی که مرسوله ارسال گردد، موجودی کاهش می یابد. تعداد رزرو شده: تعداد کالایی است که سفارش داده شده ولی هنوز ارسال نشده است.

شاخص دوره گردش موجودی یا ITR

ITR که مخفف Inventory turn over ratio هست در واقع یک شاخص برای کنترل گردش موجودی هاست. به طور کلی در فرمول هایی که به ما در دانشگاه آموزش داده شده باید به موجودی ارزش ریالی داد تا کل موجودی ها یکسان سازی بشه اما با این روش هم میشه .

موجودی اداره شده توسط فروشنده

موجودی اداره شده توسط فروشنده (VMI) خانواده ای از انواع تجارت است که در آن خریدار یک محصول، اطلاعات دقیق آن محصول را در اختیار فروشنده قرار می دهد و فروشنده باید در قبال فروش و موجودی قابل قبول مواد در انبار که معمولا در .

نحوه ثبت کسر و اضافات انبارها در حسابداری

کسر و اضاف انبار چیست؟ هنگامی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند، گاها اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک (از جمله کارت انبار) به وجود می آید. در این زمان هرگاه موجودی واقعی بیش از .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.