طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری


بخش های مختلف طرح کسب وکار و لزوم ایجاد آن

کسب وکار مانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فرآیند تدریجی آموخته شود. بدین منظور باید فرهنگی در جامعه به وجود آید که افراد علاوه بر داشتن مهارت های اصلی، نگاه کسب وکارانه نیز داشته باشند. یعنی شخص در مواجهه با محصولات اطراف خود، نام محصول، نام شرکت، نام بنیانگذار و مهارت های کسب وکار آن را بداند. در حقیقت آشنایی با نام محصولات و نام شرکت ها برای کسی که بخواهد کسب وکاری را راه اندازی کند لازم است.

طرح کسب وکار

طرح کسب وکار- Business Plan - سندی مکتوب است که جزئیات کسب وکار پیشنهادی را مشخص میکند. آماده کردن یک طرح کسب وکار نتیجه نهایی روند طرح ریزی نیست. بلکه تحقق طرح، هدف نهایی است. با این وجود نووشتن طرح یک مرحله میانی مهم است. طرح نشان می دهد که به منظور یک کسب وکار محرز، بررسیهای دقیق در ایجاد کسب وکار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین، وظیفه اش را انجام داده است.

یک طرح کسب وکار خوب بیانگر موارد زیر است:

 • دورنمای راهبردی از شرکت
 • مهمترین ابزار ارتباطی درون شرکتی و برون شرکتی
 • ابزاری برای جمع آوری سرمایه های لازم برای کار
 • ابزرای برای برنامه ریزی، اندازه گیری و بهبود عملکرد
 • مبنایی برای تصمیم گیری صحیح
 • راهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان

دلایل اهمیت طرح تجاری

وجود یک طرح کسب وکار رسمی، صرف نظر از اندازه کسب وکار، به همان اندازه که برای راه اندازی مهم است، برای یک کسب وکار برقرار نیز مهم است.

این طرح چهار عمل اصلی زیر را انجام میدهد:

 • به مدیر یا کارآفرین کمک میکند که جوانب و پیشرفت پروژه یا کسب وکارش را مشخص، متمرکز و بررسی کند.
 • یک چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد میکند تا درآن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال میکند.
 • بعنوان ماخذ و مبنایی برای مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران، دفاتر نمایندگی، بانکها، سرمایه گذاران، و غیره بکار می رود.
 • معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی کسب وکار در برابر آنچه که باید باشد، ارائه می دهد.

طرح کسب وکار می بایست نگرشی واقع گرایانه از پیش بینی ها و مقاصد بلند مدت داشته باشد. این دید و نگرش چهارچوبی را به وجود می آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و تهایتا یا موفق می شود یا شکست می خورد. برای مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجی هستند، آماده کردن یک طرح جامع، موفقیت را در افزایش بودجه ها یا تجهیز پشتیبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود یک طرح منطقی، یقینا شکست را حتمی خواهد کرد.

اجزای یک طرح کسب وکار کامل

 • اهداف کلی
 • مشخصات مجری طرح و همکاران
 • تعریف و توصیف کسب وکار
 • تحلیل استراتژی بازار
 • تحلیل مالی
 • خلاصه

بخش های مختلف طرح کسب وکار

بخش معرفی

صفحه معرفی باید مطالب زیر را در بر داشته باشد:

 • نام و نشانی متقاضیان
 • مشخصات محل اجرای طرح
 • عنوان محصول یا محصولات و ظرفیت تولید
 • میزان سرمایه گذاری
 • میزان اشتغال زایی طرح
 • اعلام محرمانه بودن طرح

خلاصه مدیریتی

 • مهمترین بخش در طرح تجاری است که باید خواننده را متقاعد کند کسب وکار مورد نظر موفق میشود و درنهایت به سود می رسد.
 • طول این بخش نباید از دو تا سه صفحه تجاوز کند.
 • نکات قوت کلیدی باید به روشنی ساخته و پرداخته شوند، به صورتی که سرمایه گذار را به موضوع علاقمند کنند.

تجزیه و تحلیل صنعت

 • تجزیه و تحلیل محیطی
 • تجزیه و تحلیل بازار
 • تجزیه و تحلیل فنی

دورنمای شرکت / شرح کسب وکار

دراین بخش از طرح کسب وکار موارد زیر شرح داده می شود:

 • معرفی شرکت
 • سرمایه گذاران و سهامداران اصلی
 • دیدگاه / چشم انداز
 • ماموریت
 • اهداف اصلی
 • راهبردها
 • برنامه ها

معرفی محصول (کالا/خدمات)

این بخش از طرح کسب وکار به توصیف مولفه های زیر می پردازد:

 • معرفی محصول / خدمت
 • مزیت های رقابتی محصولات
 • معرفی آمیخته بازاریابی محصولات

برنامه عملیاتی و تولید

برنامه عملیاتی و تولید، ارائه توضیحات و گزارش کتبی مراحل مختلف تولید محصول از مرحله آماده سازی مواد اولیه تا محصول نهایی، برای ذی نفعان است.

برنامه بازاریابی

در بخش تحقیق و تحلیل بازار، هدف این است که سرمایه گذاران و وام دهندگان را متقاعد کنید:

 • درک کاملی از بازار دارد.
 • برای محصول یا خدمت شما بازار وجود دارد.
 • شرکت این قابلیت را دارد که سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهد.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی قسمتی از طرح کسب وکار است که در مورد تیم مدیریت، منابع انسانی و شرح وظایف آنها، حدود و اختیارات اعضای تشکیلات، توضیحاتی را ارائه می نماید.

برنامه زمان بندی و عملیات

برای عملیات و فعالیت هایی نظیر موارد زیر پیش بینی زمانی و هزینه های لازم را مشخص نمایید:

 • عملیات ساختمانی و محوطه سازی
 • انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژی
 • اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
 • خرید دستگاه های تاسیساتی
 • خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ساخت داخل و خارج
 • تهیه مواد اولیه
 • راه اندازی آزمایشی
 • راه اندازی تجاری

ارزیابی و مدیریت ریسک

با توجه به نوع صنعت و جو رقابتی موجود، هر کسب وکار نوپایی با برخی خطرهای بالقوه مواجه خواهید شد، در نتیجه لازم است کارآفرین اقدام به ارزیابی خطر پذیری نماید.

برنامه مالی

هدف از نوشتن برنامه مالی شامل موارد زیر است:

 • مشخص نمودن منابع مالی مورد نیاز و نحوه تامین آنها
 • مشخص نمودن میزان سودآوری قابل انتظار
 • مشخص نمودن خطرهای احتمالی مالی

نسبتهای مالی از موارد مهم قابل ذکر در یک برنامه مالی هستند که برای اهداف زیر به کار میروند:

 • فراهم آوردن تصویری از سلامت مالی کسب وکار از قبیل ارزیابی توانایی های ایجاد سود، پرداخت به موقع صورت حساب ها و استفاده موثر و مفید از دارایی ها
 • مقایسه عملکرد کسب وکارتان با سایر کسب وکارهای مشابه
 • بررسی تغییرات عملکردی کسب وکارتان در طول دوره مشخصی از زمان

برنامه طرح و توسعه

در این بخش بایستی هر گونه فعالیت های تحقیق و توسعه که قبل از تولید و توزیع محصول صورت می گیرد را مطرح نمایید.

طرح های مربوط به توسعه محصول در آینده و همین طور هر گونه طرح توسعه در ارتباط با پاسخگویی به نیاز بازار را توضیح دهید. در آینده قرار است چه محصول یا خدمتی را علاوه بر آنچه که الان هست ارائه دهید؟

در مورد "جانشین های محصول" و همچنین در مورد " مکمل های محصول" توضیح دهید.

پیشنهادها

در این بخش از طرح کسب وکار موارد پیشنهادی زیر شرح داده می شود:

 • سرمایه مورد نیاز
 • نحوه جمع آوری سرمایه
 • مصرف وجوه
 • درخواست گرفتن مجوز
 • چذب نیروی انسانی متخصص و تیم مدیریتی
 • مشارکت سرمایه گذاری خارجی و جذب سرماه
 • استفاده از تسهیلات دولتی

ارزیابی کسب وکار

 • ارزیابی فنی
 • ارزیابی اقتصادی و بازار
 • ارزیابی مالی

ضمائم

در بخش ضمائم می توانید به ارائه اطلاعات تکمیلی از جمله موارد زیر بپردازید:

 • بروشورها، کاتالوگها ومدارک مربوط به تولید
 • گزارش عملکرد مالی و گزارش بازرسان
 • مدارک قانونی
 • قراردادها، پیمانها، نامه های خریداران و اجاره نامه ها
 • نتایج ارزیابی تحقیقات بازار
 • سوابق شغلی مدیران

نمونه طرح کسب وکار تک صفحه ای در بخش ضمائم فصل اول کتاب مهارت ها و قوانینی کسب وکار نوشته دکتر آناهیتا امینی حاجی باشی، دکتر الناز بیات، و دکتر حسین بهرامی آمده است.

منبع:: کتاب مهارت ها و قوانین کسب وکار
نویسندگان:: دکتر آناهیتا امینی حاجی باشی | دکتر الناز بیات | دکتر حسین بهرامی

مطالب مرتبط

مهارتها و قوانین کسب وکار

مهارتها و قوانین کسب وکار

راه اندازی کسب وکار با سرمایه کم، ویژگی ها و مزایای زیادی دارد. تعدادی از مشاغل و کسب و کارها.

طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری

آیا اول باید خانه را در فرانسه اجاره کرد یا بعد از گرفتن ویزا وقتی به فرانسه رفتیم میتوانیم خانه را به سلیقه خودمان اجاره کنیم؟

سلام فریبا عزیز… بهترین روش این است که پس از رفتن خانه رو انتخاب نمایید .

با سلام میخواستم بپرسم با گرفتن اقامت اولیه از طریق تمکن مالی فرانسه آیا امکان زندگی و تحصیل در سایر کشورهای حوزه شنگن وجود دارد؟

سلام ناهید عزیز…بله پس از گرفتن کارت اقامت امکان پذیر است .

سلام وقت بخیر ، من قصد مهاجرت ب فرانسه رو دارم میخوام ویزای تمکن مالی بگیرم میخواستم بدونم با ۶ میلیارد میشه رفت؟و اینکه میشه با دوستم مهاجرت کنم و اونجا خونه بگیرم؟اگه میشه شرایطشو میشه بگید بهم

سلام برشما . متشکرم .بله . بامقدار تمکنی که فرمودید امکان پذیر است . اگر فرد مورد نظر تحت تکفل شماست میتواند همراه شما مهاجرت کند و در غیر اینصورت میبایست بصورت جداگانه اقدام نماید .

سلام من جمعا 50هزارتا دارم و میتونم باهاش آپارتمان بگیرم بنظرتون میتونم از 50هزارتام بعنوان تمکن استفاده کنم و بعد گرفتن تمکن از بانک، مبلغ و بردارم و خونه رو بخرم(میخام یک ملک ارزان بخرم و اجاره نکنم)؟؟ یا تمکن از هزینه منزل جداست؟؟

دوست عزیز سلام، بامجموع 50 هزارتایی که دارید اگر از طریق تمکن مالی می خواهید اقدام کنید این مبلغ کمه به دلیل اینکه غیر از نقدینگی باید تمکن بیشتری ارائه دهید.

سلام.
فرزند بالای ۱۸ سال، همراه حساب میشه؟ میتونیم برای او هم اقدام کنیم؟
با تشکر

دوست عزیز سلام، بستگی به کشور مقصد دارد ، اما اکثر کشورهافرزندان تا زیر 21 سال به عنوان همراه محسوب میشوند.

سلام. اقامت دائم دقیقا چندسال هست؟ و اینکه سال دهم برای گرفتن پاسپورت شرط حضورش همون سالی دوبار ورود هست؟

محمد عزیز سلام، اقامت 5 ساله است و شما باید در این بازه زمانی باید 3 سال را در خاک حضور داشته باشید.

هلدینگ‌ها و شرکت‌های اصلی

در سبد سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در سال 1399، صنعت محصولات شیمیایی با حدود 17 درصد، صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با حدود 15 درصد، صنعت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با حدود 5 درصد و صنعت سیمان،آهک و گچ با حدود 8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری‌ها

ارزش‌بازار سرمایه‌گذاری‌ها شرکت در پایان اسفندماه 1399 حدود 563 درصد افزایش را نشان می‌دهد. محصولات شیمیایی 32 درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 14 درصد، صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی 10 درصد و صنعت سیمان، آهگ و گچ 11 درصد می‌باشد.

شرکتپتروشیمی شازند
وبسایتArpc.ir
تلفن:۸۲۱۲۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

مجتمع پتروشیمی شازند (سهامی عام) یکی از طرح‌های زیربنایی و مهم کشور می باشد که در راستای سیاست های کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز اول آن در سال ۱۳۷۲ در مدار تولید قرار گرفت. در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات 100 درصد ایرانی به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.
از سال ۱۳۷۹ همزمان با تکمیل واحدها، طرح و توسعه مجتمع با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید که فاز اول آن در مهرماه سال ۱۳۸۴ و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال ۱۳۸۶ به انجام رسید. ظرفیت کامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه ۱.۴۶۹.۰۰۰ تن در سال است. همچنین شرکت از سال 1387 با نماد «شاراک» در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

هلدینگبهشهر
وبسایتBidc.ir
تلفن:۸۸۳۰۴۵۸۴ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۴۹ تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره ۱۴۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۰ نام شرکت، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع بهشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوق‌العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییریافته و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد «وبشهر» پذیرفته شده است.

شرکت با سرمایه اولیه 250 میلیون ریال در هنگام تاسیس و سپس طی چندین مرحله افزایش سرمایه در تاریخ 1396/08/10 مبلغ 8.250 میلیارد ریال (به میزان 5/17 درصد) به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) حسب مفاد اساسنامه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها از طریق خرید و فروش سهام آنها، خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار، مشارکت در بانک‌ها و سایر شرکت‌ها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می‌باشد.

هلدینگسیدکو
وبسایتCidco.ir
تلفن:۸-۲۲۰۲۴۸۹۵ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ و ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ و ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به مبلغ چهار هزار و هشتصد هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نماد «سیدکو»، در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است.
همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۳/۰۲/۰۲ و مجوز سازمان بورس به شماره ۲۶۷۰۷۵/۱۲۱ مورخه ۹۳/۰۲/۲۰ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
وبسایتTmico.ir
تلفن: ۸۵۵۴۹۰۰۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی شماره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبه مجمع عمومی فوق طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) از جمله شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) است. موضوع فعالیت شرکت اختصاراً عبارت از: سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها، خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت می‌باشد. تقاضای پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در جلسه ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت محترم پذیرش بورس اوراق بهادار بطور مشروط به تصویب رسیده و با توجه به تعهدات و اقدامات بعمل آمده در زمینه تحقق کلیه موارد مشروط پذیرش، نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ به عنوان چهارصدوبیست‌وچهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش واسطه‌گری‌های مالی و با کد اصلی ۱۲-۹۹-۶۵ و نماد «وتوسم» در فهرست نرخ‌های تالار فرعی بورس درج گردیده است.
سرمایه شرکت معادل ۴۵۰۰ میلیارد ریال، منقسم به چهار هزار و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام است. سال مالی شرکت، سی‌ام آذر هر سال می‌باشد.

شرکت توسعه نگاه پویا
وبسایتMtnp.com
تلفن: ۵۸۴۸۱۰۰۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)

در سال ۱۳۸۵ با هدف بهینه سازی روند سرمایه‌گذاری استفاده کامل از توانمندی شرکت‌های زیر مجموعه مدیریت منابع مالی و انسانی در راستای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی در ارتقاء جایگاه اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تاسیس گردید.

از جمله شرکت‌های تابعه می‌توان به شرکت آزادراه تبریز-ارومیه (سهامی خاص)، کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان، شرکت ایران‌پوپلین (سهامی عام)، شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی(سهامی خاص) و لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی اشاره کرد.

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
وبسایتmibic.ir
تلفن: 88109219 ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) در تیرماه سال ۱۳۸۲ تأسیس و درمورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ تحت شماره ۲۱۴۴۵۲ در اداره طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آنها، بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه‌ها و شرکت‌ها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی مورد نیاز مؤسسات است. این فعالیت همچنین شامل استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها داخلی و خارجی، مشارکت و اجرا پروژه های انبوه‌سازی و مبادرت به خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمان‌ها بصورت مشاع و یا متری است.

سرمایه فعلی شرکت (ثبت شده) مبلغ 2000 میلیارد ریال است.

شرکت نوآوران توسعه ملی
وبسایتNoavarantm.com
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۰۰ ۰۲۱
وضعیت:سهامدار عمده

شرکت نوآوران توسعه ملی (سهامی خاص)

شرکت نوآوران توسعه ملی (کارآفرینان سبزخلیج فارس سابق) به‌عنوان بازوی فکری و اجرایی شرکت ‏سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در دو حوزه نوآوری و ثروت انسانی فعالیت می کند. در دوره جدید مدیریتی این شرکت که از ‏اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آغاز گردیده است، این شرکت ماموریت خود را اندازه‌گیری، ارزیابی، فرهنگ سازی، تسریع و تقویت ‏نوآوری در همه اشکال و انواع آن و نیز شناسایی و معرفی مدیران خبره و امین با هدف بکارگیری در سطح شرکت های ‏زیرمجموعه گروه تعریف نموده است. این شرکت، کانال اصلی ارتباطات شرکت های زیرمجموعه گروه با اکوسیستم ‏نوآوری و توسعه فناوری ایران است و در این زمینه فهرست بلندی از اقدامات و برنامه ها را عملیاتی نموده و برنامه های دیگری ‏را نیز در دست اجرا دارد. ‏

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید


کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

درخت حوزه‌های تخصصی

زیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

امکان سنجی فقهی استفاده از روش تأمین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح های زیربنایی حمل و نقل ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

 1. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد خردمالیه بخش عمومیمالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
 2. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیاقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعهبازارهای مالی
 3. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد اسلامیفقه و اقتصاداجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
 4. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمالیات ها و سوبسیدهامالیات ها و سوبسیدهای غیر تجاری
 5. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.

درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

 1. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه
 2. حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد کلان و اقتصاد پولیمصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاریسرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

نحوه توزیع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در بین استان های ایران (1390-1379) (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی برای حفظ و تحکیم قدرت توزیع اعتبار می نماید، اما در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به شاخص های کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استان ها توجه می شود. در این مطالعه مدلی برای توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای شامل متغیر های تاکتیکی و برنامه ای برای 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 تخمین زده می شود، که می تواند نقش معیار های اقتصادی و سیاسی را در توزیع بودجه بازتاب دهد. نتایج تجربی پژوهش بیانگر این است که متغیر های تاکتیکی، شاخص کارایی و شاخص برابری اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.

بررسی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1355 (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

بررسی انواع کمک های بودجه ای دولت به شهرداری ها (دولت های محلی) در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و هم چنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می شوند. اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و هم چنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار، تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی می باشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای سال های 1385-1340 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت می باشد و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تاثیر و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کم ترین تاثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه مدت هیچ رابطه معنی داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار، روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ها معنی دار و مثبت می باشد.

اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران

 • حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد خردمالیه بخش عمومیمخارج دولت وسیاست های مرتبطزیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید - مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیر گذار دارد. سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد برجای می گذارد. این مقاله به بررسی اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387-1352 می پردازد. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلندمدت نیز کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل مثبت و معنی دار و برابر 0.08 می باشد. بنابراین با توجه به مثبت بودن اثر مزبور، افزایش سرمایه گذاری دولت در این بخش پیشنهاد می گردد.

طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری

تعریف: طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص میکند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.

AWT IMAGE

طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟
آماده کردن یک طرح کسب و کار نتیجه نهایی روند طرح ریزی نیست ، بلکه تحقق طرح ، هدف نهایی است. با این وجود نوشتن طرح یک مرحله میانی مهم است. طرح نشان می دهد که بمنظور یک کسب و کار محرز ، بررسیهای دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین ، وظیفه اش را انجام داده است.

هدف طرح
وجود یک طرح کسب و کار رسمی ، صرفنظر از اندازه کسب و کار آن ، به همان اندازه که برای راه اندازی مهم است برای یک کسب و کار برقرار ( محرز ) نیز مهم است.
این طرح چهار عمل اصلی را بصورت زیر انجام می دهد:

۱- به مدیر یا کارآفرین کمک می کند که جوانب و پیشرفت پروژه یا کسب و کارش را مشخص ، متمرکز و بررسی کنند.

۲- یک چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد می کند تا در آن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال می کند.

۳- بعنوان ماخذ و مبنایی برای مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ، دفاتر نمایندگی ، بانکها ، سرمایه گذاران و . بکار می رود.

۴- معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی کسب و کار در برابرآنچه که باید باشد، ارائه می دهد.


همانطور که دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرحهای کسب و کار مانند هم نیز وجود ندارد. از آنجائیکه ، برخی موضوعات در طرح به یک طیفی از کسب و کارها مرتبط هستند بنابراین این امر مهم است که مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردی متناسب باشد. با این حال ، بیشتر طرح ها از یک ساختار آزموده شده و نظر عمومی بر روی ( در مورد ) آماده سازی طرحی ک بطور وسیعی قابل اجراست متابعت می کنند.
طرح کسب و کار می بایست نگرشی واقع بین از پیش بینی ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد. این دید و نگرش چهارچوبی را به وجود می آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و نهایتا" یا موفق می شود یا شکست می خورد. برای مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجی هستند ، آماده کردن یک طرح جامع ، موقیت را در افزایش بودجه ها یا تجهیز پشتیبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود یک طرح منطقی ، یقینا شکست را حتمی خواهد کرد.


طرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، به دلایل زیر لازم است:
۱- مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که برای آن نیاز دارد به دقت فکر کند. این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی کمک خواهد کرد.
۲- بعید به نظر میرسد که مالک کسب و کار، برای راه اندازی آن سرمایه کافی داشته باشد. حمایت کنندگان مالی-بانکها یا سرمایه گذاران ریسکی-باید متقاعد شوند که سرمایه گذاری در کسب و کار جدید، منطقی و درست است.
۳- فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و قبل از هدر رفتن مقدار زیادی از زمان و هزینه، شناسایی کنند.

AWT IMAGE


اجزای یک طرح کسب و کار:
۱- اهداف کلی؛
۲- مشخصات مجری طرح و همکاران؛
۳- تعریف و توصیف طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری کسب و کار؛
۴- تحلیل استراتژی بازار؛
۵- تحلیل مالی؛
۶- خلاصه.

اهمیت پروسه
ایجاد یک طرح کسب و کار رضایت بخش امری پردردسر ، اما ضروری است ، روند برنامه ریزی ، مدیران یا کارآفرینان را وادار می کند که کاملا دریابند آنچه را که می خواهند بدست بیاورند و اینکه چطور و کی آنرا انجام دهند. حتی اگر هیچ حمایت خارجی هم نیاز نباشد ، طرح کسب و کار می تواند برای دوری گزیدن از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهانی نقش حیاتی را بازی کند.
برای عده بسیار زیادی از کارآفرینان و طراحان ، روند طرح ریزی (‌ فکر ، مذاکره ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ) به اندازه طرح نهایی و یا حتی بیشتر از آن مفید است.
بنابراین حتی اگر به یک طرح رسمی نیاز ندارید ، درباره روند طرح ریزی بطور دقیقی فکر کند. این کار می تواند سود زیادی برای طرح کسب و کار شما داشته باشد.
هفته های بسیار زیاد کار سخت و پیش نویسهای متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق کار پیش بینی کنید. یک طرح مکتوب واضح با بسته بندی جذاب سبب خواهد شد تا حامیان ، سرمایه گذاران و . آسانتر به آن گرایش پیدا کنند . یک طرح کسب و کار کاملا آماده نشان خواهد داد که مدیران یا کارآفرینان، کار را می شناسند و آنها را برای پیشرفت طرح بر حسب فرآوریها ، مدیریت ، سرمایه ها و مهمتر از همه بازارهای اقتصادی و رقابت اندیشیده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.