نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو


دانلود مقالات ISI درباره بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو + ترجمه فارسی

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری یا بهینه سازی پورتفولیو Portfolio optimization عبارت است از تعیین نسبت سرمایه‌گذاری در دارایی هایی که قرار است در سبد نگهداری شود؛ به شکلی که سبد انتخابی بهتر از هر سبد دیگری باشد. این بهتر بودن براساس معیارهایی مشخص می‌شود. معیارهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ترکیبی از ملاحظات بازده مورد انتظار سبد، پراکندگی بازده‌ها و سایر پارامترهای ریسک مالی است. این مسئله از سال 1952 و در پی مقاله ی معروف هری مارکویتز به طور گسترده در میان پژوهشگران و معامله گران مالی رواج پیدا کرد. در مدل ارائه شده توسط مارکویتز، فرض بر این بود که سرمایه گذاری خود انتخاب می کند. که او برای اندازه گیری ریسک از واریانس استفاده نمود. روش‌های بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری: در روش‌های مختلف بهینه‌سازی سبد، معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری ریسک مطرح شده که علاوه بر مقیاس‌های سنتی انحراف معیار و واریانس- که قوی هم نیستند - نرخ سورتینو و ارزش در معرض ریسک نیز بیان شده است. غالباً بهینه‌سازی سبد در دو مرحله انجام می‌شود: ابتدا بهینه‌سازی وزن سرمایه‌گذاری در یکی از انواع دارایی‌ها مانند تعیین نسبت نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو سرمایه‌گذاری بین سهام و اوراق قرضه و دومین مرحله، بهینه‌سازی وزن سرمایه‌گذاری دارایی‌های موجود در یک نوع خاص دارایی است مانند تعیین نسبت سرمایه‌گذاری در سهم‌های الف، ب و ج. سهام و اوراق قرضه اساساً ویژگی‌های ساختاری و ریسک سیستماتیک متفاوتی دارند و در دو نوع جدا از تقسیم بندی دارایی‌ها قرار می‌گیرند. نگهداری انواع مختلف دارایی باعث متنوع سازی سبد می‌شود و هم چنین نگهداری دارایی‌های مختلف موجود در یک نوع خاص دارایی بر تنوع سبد می افزاید و این عمل باعث حذف ریسک غیر سیستماتیک هر دارایی و انواع دارایی می‌شود. یک روش بهینه‌سازی سبد این است که تابع مطلوبیت فون نویمان و مورگنسترن را برای ثروت نهایی سبد تعریف کنیم. ارزش مورد انتظار مطلوبیت باید بیشترین مقدار باشد. برای نشان دادن ترجیح بازده بیشتر به کمتر در این تابع، ثروت افزایشی است و برای نشان دادن ریسک گریزی این تابع محدب است.

در این صفحه تعداد 243 مقاله تخصصی درباره بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Earnings Forecasting; I/B/E/S; Portfolio optimization; Information ratio; Efficient frontier; Active returns;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Heavy tails; Tail risk; Extreme Risk Index; Extreme value theory; Financial crisisG11; C14

مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Edge-of-things; Body area networks; Virtual machine; Portfolio optimization; ADMM; Mobile edge computing; Dynamic pricing;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Stock market; Correlation-based network; Temporal network; Portfolio optimization;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Price risk; Energy auctions; Portfolio optimization;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Time series; Decision making under uncertainty; Mean-variance analysis; Portfolio optimization; Utility theory;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; primary 93C30; 93E20; secondary 37N40; 49L20; Portfolio optimization; Utility maximization; Regime-switching; Laplace transform; Viscosity solutions;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Stochastic control; Monte Carlo approximation; Backward stochastic differential equations; Portfolio optimization; Transaction costs;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; 91B80; Quantum stochastic differential equation; Quantum Brownian motion; Quantum probability space; portfolio optimization;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Artificial bee colony; Metaheuristics; Particle swarm optimization; Portfolio optimization; Swarm intelligence;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Replica analysis; Investment risk; Investment concentration;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Markov switching model; Non-constant volatility; Stylized facts; Portfolio optimization; Social learning;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Higher moment; Diversity index; Entropy; Portfolio performance measure;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; CDO pricing; Expectedshortfall; Mixture distributions; Portfolio optimization; Saddlepoint approximation; Stop-loss premium;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Second-order stochastic dominance; Stochastic programming; Mean-risk model; Expected utility;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C22; F31; G11; Exchange rates; Portfolio optimization; Dependence structure; Copulas; Tail dependence;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Market psychology; Fuzzy logic; Possibility theory; Technical analysis; Behavioral finance;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Oil imports; Portfolio optimization; Diversification; Risk exposure;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Stochastic programming; Robust optimization; Utility function; Ambiguity in taste; Portfolio optimization;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C61; D81; G11; Stochastic dominance; Empirical likelihood; Portfolio optimization; Momentum strategies;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Investment analysis; Mean-variance analysis; Portfolio optimization; Tail risk;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Corporate social responsibility; CSR; CSP; SRI; Sustainability; Portfolio optimization; C61; G11; M14;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Investment analysis; Portfolio optimization; Dynamic portfolio choice; Information relaxations; G11;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; portfolio optimization; energy efficiency; demand response; distributed generation; demand-side management;

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Mixed-Integer Non-Linear Problems; Semi-continuous variables; Perspective reformulation; Projection; Lagrangian relaxation; Portfolio optimization;

پرتفولیو و اهمیت آن در بازار بورس

پرتفوی یک واژه فرانسوی و به‌ظاهر خیلی پیچیده است، اما مفهوم کاملاً واضحی هم در بازار سرمایه داردکه به مجموعه یا سبد دارایی‌های مالی گفته می‌شود.

تمامی معاملگران در بازار سهام باید سرمایه ای را برای انجام معاملات خود در نظر بگیرند در واقع سرمایه گذاری کنند.

و در مقابل آن باید از بازار بازدهی را کسب و دریافت کنند. که همان مفهوم ریسک به ریوارد است.

درواقع میزان میزان سرمایه گذاری آنها وابسته به به میزان ریسک درنظر گرفته آنها می باشد. به طور مثال اگر دوشرکت را در نظر بگیرید

که در حال تولید محصولی یکسان هستند و در مقطعی از زمان شرکت اول دچار بحران می‌شود

و شرکت دوم در حال بازدهی بیش از حد ناشی از تولید و کسب سهم بیشتری از بازار می‌باشد و یا برعکس این قضیه اتفاق بیفتد.

با فرض بر این که سرمایه‌گذاری قصد خرید سهام یکی از دوشرکت را دارد لذا برای این خریدار دو حالت وجود دارد:

حالت اول : اقدام به خرید سهام تنها یکی از شرکت‌ها

حالت دوم : بخشی از سرمایه خود را به خرید سهام شرکت اول و بخشی دیگر را به شرکت دوم اختصاص دهد.

در حالت اول ممکن است که سرمایه‌گذار بازده قابل‌توجهی (با توجه به افزایش ارزش سهم شرکت) را نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو کسب کند،

ولی از طرفی ممکن است که شرکت دیگر اقدام به اصلاح سازوکار داخلی خود کند تا بتواند در رقابت با شرکت مقابل پیروز شود

و درنتیجه شرکت اول دچار کاهش شدید قیمت سهام خود شود.

در حالی که در حالت دوم به دلیل اینکه سرمایه‌گذار در تخصیص سرمایه‌های خود به شرکت برتر، به صورت یکجا و کامل عمل‌نکرده

و پیش‌بینی رشد شرکت رقیب را در نظر گرفته است،

پس سرمایه گذار اقدام به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود نموده است به معنی ساده پرتفولیو

درواقع سرمایه‌گذار با خرید بخشی از سهام دو شرکت اقدام به تشکیل پرتفوی سبد سهام ،

سبد سرمایه‌گذاری به طور عام و سبد سهام از ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذاری می شود که توسط یک سرمایه‌گذار ایجاد می شود .

پـرتفوی به صورت مستقیم توسط سرمایه گذاران نگه‌داری می شود و یا به وسیله سبد گردانان حرفه ای مدیریت می‌شود.

بازده سرمايه گذاري در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود ؛

اما ريسك پرتفوی در غالب موارد كمتر ازمتوسط ريسك سهام داخل سبد است

و ميزان آن بستگی به تاثير متقابل اتفاقات بر سهام داخل سبد دارد.

در سال ۱۹۵۰ هری مارکوئیتز مدل اساسی پرتفولیو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن پرتفوی قرار گرفت. قبل از مارکوئیتز سرمایه‌داران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند ولی نمی‌توانستند آن را اندازه‌گیری کنند.

سبدگردانی (Separately managed account)

همان‌طور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که مالکیت آن کاملاً متعلق به سرمایه‌گذار است

و میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آن‌ها نیز به‌دقت توسط سبدگردان تعیین می گردد .

ارائه این خدمت «سبدگردانی» به سرمایه‌گذاران در جهان قدمتی بیش از نیم‌قرن دارد،

اما در بازار ایران پس از تجربه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، اخیرا مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد حرفه ای در سرمایه‌گذاری با همکاری تیمی از تحلیل‌گران و براساس خصوصیات،

سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب از دارایی‌های مختلف برای او تشکیل داده و به‌صورت مستمر بر آن نظارت و مدیریت می‌کند.

همچنین، با توجه به تغییر عوامل تاثیر گذار بر محیط سرمایه‌گذاری،

تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف و افزایش ارزش پرتفوی از طرف مدیر اتخاذ می‌شود.

اهمیت سرمایه گذاری پورتفولیو در چیست؟

برای موفقیت در بازار سهام شرکت‌ها مانند هر بازار اقتصادی دیگری نیاز به انتخاب یک رویکرد مناسب و حفظ انسجام و نظم فکری داریم .

بدون استراتژی، سرمایه گذاری تنها خریدوفروش‌های بدون برنامه‌ای خواهد بود که سرمایه و سود یا زیان سرمایه‌گذار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری پورتفولیو یک تصمیم حساس و حیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شمار می‌رود

اینگونه سرمایه گذاری ها در دو دهه اخیر با جهانی شدن اقتصاد، جریانی از نوآوری‌های مالی،

به کمک نهادهای مالی شتافته و برای کاهش ریسک و بهبود رقابت پذیری آنها در بازارهای مالی بسیار کاربردی است

و سرمایه گذاران به طور گسترده از آن استفاده می‌کنند.

تنوع بخشی پرتفوی یعنی چه؟

تنوع بخشی سبد سهام یک تکنیک برای مدیریت ریسک و سرمایه است.

برای استفاده از این تکنیک ابتدا باید انواع مختلفی از ابزارهای سرمایه گذاری را در یک پرتفوی را با هم ترکیب کنید

تا تأثیری را که هر یک از این ابزارها بر عملکرد کل پرتفوی خواهد داشت به حداقل برسانید.

ابزارهای سرمایه گذاری شامل سهام، صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، طلا و ارز می‌شود.

بنابراین تنوع بخشی ریسک پرتفوی را کاهش می‌دهد. مدیران مالی با فرمول‌های مشکل و پیچیده‌ای به شما نشان می دهند

مدیریت اطلاعات سلامت

از تاریخ 1397/5/1 وجه انتشار ( Publication Fee ) نهایی برای مقالات در مجله مدیریت اطلاعات سلامت 000 000 3 ریال می‌باشد که 50 درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله از طریق لینک https://researchold.mui.ac.ir/journal-payments دریافت می‌شود. لازم به ذکر است هزینه هر مقاله، متناسب با جدیدترین مصوبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت می‌شود. این مورد، برای کلیه مقاله‌های ارسال شده، اعم از در حال بررسی و در حال انتشار اجرا می‌شود .

بررسی رابطه بین رفتار اطلاع‌جویی برخط سلامت با «شغل» ، «سن» و «تحصیلات» فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران

سعید شیرشاهی؛ مریم طاوسی؛ نصرت ریاحی‌نیا

چکیده

مقدمه: با جهش در توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های اجتماعی، جستجوی اطلاعات سلامت به صورت برخط (online)، رایج شده است. تحقیق کنونی بر آن است تا بر پایه الگوی توسعه یافته بیتس (Bates) تحلیلی از رفتار اطلاع‌جویی سلامت برخط دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران ارائه نماید. روش بررسی: پژوهش، با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گرداوری داده‌ها، . بیشتر مقدمه: با جهش در توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های اجتماعی، جستجوی اطلاعات سلامت به صورت برخط (online)، رایج شده است. تحقیق کنونی بر آن است تا بر پایه الگوی توسعه یافته بیتس (Bates) تحلیلی از رفتار اطلاع‌جویی سلامت برخط دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران ارائه نماید. روش بررسی: پژوهش، با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گرداوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته الکترونیک (حساس نسبت به تمایز پاسخگویان) طراحی شده برگرفته از پژوهش حوزه اطلاع‌جویی Dow و همکاران بود که مورد تایید تعداد 10 متخصص حوزه سلامت از اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران قرار گرفت. نمونه پژوهش، تعداد 72 فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ایران بودند که به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون‌های ناپارامتریک Kruskal–Wallis و Spearman، بهره گرفته شد. یافته‌ها: 48 درصد از اعضای نمونه پژوهش، نسبت به پرسش سلامت خویش، رویکرد «موشکافانه (Scrutinizing)» و 31 درصد، روش «مستقیم فعالانه (Searching) »را طبق الگوی اطلاع‌جویی Bates (توسعه‌ یافته توسط Daw و همکاران) داشتند. دو رویکرد مذکور، در میان افرادی که در حوزه «علوم انسانی» حداقل یکسال شاغل و یا حداقل یکسال تحصیل کرده بودند، به میزان بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها مشاهده شد. ضمن اینکه بین «شغل» و «رفتار اطلاع‌جویی سلامت برخط» تفاوت معناداری دیده شد. بین «سن» و «تحصیلات» و رفتار اطلاع‌جویی سلامت ایشان، تفاوت معناداری مشاهده نشد.

بررسی سطح سواد سلامت روحانیون شهر بیرجند در سال 1399

ولی اله وحدانی نیا؛ زهرا وحدانی نیا؛ فاطمه باقرنژاد حصاری؛ مهدی عبدالرزاق نژاد؛ عفت اعزامی

چکیده

هدف: سطح سواد سلامت روحانیون به واسطه جایگاه و نفوذ کلامی که بر شهروندان دارند، مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سواد سلامت در روحانیون شهر بیرجند می‌باشد. روش بررسی: مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 184 نفر از روحانیون شهر بیرجند به صورت نمونه­گیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان (­طرح تحقیقاتی ملی . بیشتر هدف: سطح سواد سلامت روحانیون به واسطه جایگاه و نفوذ کلامی که بر شهروندان دارند، مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سواد سلامت در روحانیون شهر بیرجند می‌باشد. روش بررسی: مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 184 نفر از روحانیون شهر بیرجند به صورت نمونه­گیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان (­طرح تحقیقاتی ملی سنجش سواد سلامت ایرانیان­) انجام شده است و داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری T-Test و Anova در سطح معنی­داری 05/0 =a تحلیل شد. یافته ها: میانگین نمره سواد سلامت شرکت­کنندگان در مطالعه 09/15 ± 09/122(متوسط) بوده است و از نظر بررسی ابعاد سواد در دو بعد سلامت دسترسی و کسب اطلاعات (3/53 ± 83/16) و همچنین قضاوت و ارزیابی(44/3 ± 09/18) نمره ضعیفی کسب نمودند. در بررسی منابع کسب اطلاعات در روحانیون نیز بیشترین منبع اخذ اطلاعات سلامت در اینترنت(2/59 درصد) بوده و در درجه بعد رادیو و تلویزیون (3/49 درصد) و کتابچه، جزوه، بروشورهای آموزشی و تبلیغی(44درصد) قرارگرفتند. نتیجه گیری: سطح سواد سلامت روحانیون شهر بیرجند مطلوب نیست که با توجه به نقش، جایگاه و نفوذ کلام این قشر مرجع در جامعه و اثرپذیری توده مردم از آنها، نگاه سیاست­گذار به برنامه­ریزی و توسعه سواد سلامت روحانیون ضروری می­باشد.

نقش درک خطر و توانایی تشخیص اخبار جعلی بر پذیرش واکسن کووید 19 در میان دانشجویان دانشگاه شیراز

مهسا ترابی؛ هاجر ستوده

چکیده

مقدمه: در زمان بحران‌های سلامت مانند همه‌گیری کووید 19، افزایش اخبار نادرست و شایعات، تشخیص اخبار صحیح را دشوار می‌کند. همچنین، با وجود خطرات موجود، برخی با نپذیرفتن واکسن، ایمنی جامعه را به خطر می‌اندازند. در تلاش برای روشن ساختن علل این رفتار مخاطره‌آمیز، در تلاش برای روشن ساختن علل این رفتار مخاطره‌آمیز، پژوهش حاضر با هدف تعیین . بیشتر مقدمه: در زمان بحران‌های سلامت مانند همه‌گیری کووید 19، افزایش اخبار نادرست و شایعات، تشخیص اخبار صحیح را دشوار می‌کند. همچنین، با وجود خطرات موجود، برخی با نپذیرفتن واکسن، ایمنی جامعه را به خطر می‌اندازند. در تلاش برای روشن ساختن علل این رفتار مخاطره‌آمیز، در تلاش برای روشن ساختن علل این رفتار مخاطره‌آمیز، پژوهش حاضر با هدف تعیین توانایی تشخیص اخبار جعلی بر پذیرش واکسن کووید 19 در دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شد.روش بررسی: ایاین مطالعه به روش پیمایشی انجام گردید. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه الکترونیکی ترکیبی شامل پرسش‌نامه پذیرش واکسن Montagni و همکاران، مقیاس تشخیص اخبار جعلی طراحی شده توسط محقق و پرسش‌نامه درک خطر Champion بود. نمونه‌گیری به روش داوطلبانه انجام شد. 382 دانشجوی دانشگاه شیراز (در نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو سال تحصیلی 1401-1400) به پرسش‌نامه پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های 2c و Binary Logistic Regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 72 درصد از دانشجویان پذیرای واکسن بودند و 8/62 درصد درک متوسطی از خطر این بیماری داشتند. رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیر توان تشخیص اخبار جعلی با پذیرش واکسن مشاهده گردید. به عبارت دیگر، هرچه افراد در تشخیص اخبار جعلی توانمندتر بودند، احتمال قرارگیری آن‌ها در گروه «مردد در واکسیناسیون» نسبت به گروه «پذیرای واکسن» نزدیک به 8/0 برابر کمتر بود.نتیجه‌گیری: پذیرش اخبار جعلی درباره واکسن کووید 19 می‌تواند به کاهش پذیرش واکسن بینجامد. این یافته دلالت بر نقش سواد تشخیص اخبار جعلی در کنترل رفتار افراد و در نتیجه، ارتقای سلامت جامعه دارد.

طراحی و ارزیابی سیستم مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی بیماران (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی)

الهام جواهری کیان

چکیده

مقدمه: نقص‌های اطلاعاتی پرونده‌های پزشکی، موجب کاهش کیفیت خدمات مراقبتی و پاسخگویی بالینی، حقوقی و مالی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی سیستمی جهت بهبود کیفیت مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه کیفی، از طریق مشاهده حضوری فعالیت‌های کاربران (مدیران و کارشناسان مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های . بیشتر مقدمه: نقص‌های اطلاعاتی پرونده‌های پزشکی، موجب کاهش کیفیت خدمات مراقبتی و پاسخگویی بالینی، حقوقی و مالی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی سیستمی جهت بهبود کیفیت مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه کیفی، از طریق مشاهده حضوری فعالیت‌های کاربران (مدیران و کارشناسان مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌های منتخب سازمان تأمین اجتماعی) با سیستم مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی و انجام مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته (در مجموع 10 نفر) در سال 1400، کارایی نرم‌افزار طراحی شده (تحت وب به زبان PHP با بانک اطلاعاتی MySQL) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های کیفی مربوط به فعالیت با نرم‌افزار طراحی شده توسط کاربران، به روش تحلیل محتوا (MAXQDA) طبقه‌بندی گردید.یافته‌ها: «سیستم مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی» در دو بخش پنل مدیریتی و متصدی تعریف شد که به ترتیب دارای 6 و 7 زیرسیستم‌ بود. پس از توسعه نرم‌افزار و مشاهده فعالیت کاربران در حین کار با نرم‌افزار و مصاحبه با آنان، کاربردهای «سیستم مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی» در قالب چهار دسته اصلی (امکانات، مزیت فن‌آورانه و تکنیکی، کاربرپسندی و الزامات آموزشی و تجهیزات) و 30 زیردسته طبقه‌بندی گردید.نتیجه‌گیری: بررسی کاربرد «سیستم مدیریت آمار نواقص پرونده‌های پزشکی» توسط کاربران مدارک پزشکی، حاکی از افزایش کارایی و سرعت در انجام فعالیت‌های مربوط به بررسی‌های کمی در تجریه و تحلیل پرونده‌های پزشکی و امکان اخذ گزارش‌های متنوع بر اساس نیازمندی‌های مدیریتی در بررسی رفع نواقص پرونده‌های پزشکی در هر بازه زمانی مورد نظر بود.

اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد

میلاد شفیعی؛ روح‌اله عسکری؛ محمد کاظم رحیمی؛ محمد رنجبر؛ فرزان مددی زاده؛ فاطمه جعفریان

چکیده

مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به ‌عنوان یکی از صنایع درامدزا در دنیا مطرح‌ شده است. برخی عوامل در صنعت گردشگری، تأثیر مستقیم و مهمی بر رونق و گسترش آن دارند و این امر موجب می‌شود که برخی کشورها به قطب گردشگری پزشکی تبدیل شوند. پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد انجام‌ گرفت.روش بررسی: در مرحله . بیشتر مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به ‌عنوان یکی از صنایع درامدزا در دنیا مطرح‌ شده است. برخی عوامل در صنعت گردشگری، تأثیر مستقیم و مهمی بر رونق و گسترش آن دارند و این امر موجب می‌شود که برخی کشورها به قطب گردشگری پزشکی تبدیل شوند. پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد انجام‌ گرفت.روش بررسی: در مرحله اول، به روش مرور نظام‌مند و با استفاده از کلید واژه‌های «گردشگری پزشکی، عوامل مؤثر و عوامل جذب» در پایگاه‌های Web of Science، SID (Scientific Information Database)، Google Scholar، Cochrane، ProQuest، ScienceDirect، Scopus، PubMed، IranDoc، Civilica، Medlib و Magiran، عوامل مرتبط با جذب گردشگران استخراج و در مرحله دوم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP (Analytic Hierarchy Process) توسط جامعه تحقیق متشکل از گردشگران پزشکی و خبرگان این حوزه، اولویت‌بندی گردید.یافته‌ها: « عوامل در دو حیطه کلی، 7 زیرحیطه و 27 گویه شناسایی شد که زیرحیطه «کیفیت خدمات درمانی» و گویه «کیفیت خدمات کادر درمان» از دید گردشگران پزشکی و خبرگان این حوزه از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بود.نتیجه‌گیری: یکی از راه‌های افزایش جذب گردشگر و تأثیرگذاری بر گردشگران برای انتخاب ایران به ‌عنوان کشور مقصد، افزایش سطح کیفیت خدمات به ‌ویژه خدمات پزشکی همراه با کاهش هزینه‌ها و قابل ‌رقابت بودن آن است.

رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار در مراکز خدمات درمانی یزد

حسین صیادی تورانلو؛ ریحانه حفیظی اتابک

چکیده

مقدمه: رویکرد یکپارچگی در مدیریت زنجیره تأمین سبز، تلاش‌های هماهنگ برای تنظیم منابع مختلف را در یک سازمان و در سراسر زنجیره‌های تأمین برای اجرای بهترین روش‌ مدیریت محیط ‌زیست امکان‌پذیر می‌سازد و منجر به بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار در مراکز خدمات درمانی . بیشتر مقدمه: رویکرد یکپارچگی در مدیریت زنجیره تأمین سبز، تلاش‌های هماهنگ برای تنظیم منابع مختلف را در یک سازمان و در سراسر زنجیره‌های تأمین برای اجرای بهترین روش‌ مدیریت محیط ‌زیست امکان‌پذیر می‌سازد و منجر به بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار در مراکز خدمات درمانی یزد صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه از نوع کمی- کیفی بود و نمونه آماری آن را 10 نفر از خبرگان و 110 نفر از کارشناسان زنجیره تأمین بیمارستان‌های دولتی شهر یزد تشکیل داد. ابتدا با انجام تحقیق مروری و روش تحلیل مضمون، شاخص‌های اولیه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و عملکرد پایدار شناسایی گردید. سپس بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مراکز خدمات درمانی، شاخص‌های مذکور مورد بازبینی قرار گرفت. مطابق با شاخص‌های نهایی، پرسش‌نامه‌ای جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش بین مدیران و کارشناسان بخش خدمات درمانی 6 بیمارستان دولتی یزد توزیع شد. در نهایت، داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری بر پایه‌ روش کم‌ترین مربعات جزیی تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: یکپارچگی زنجیره تأمین به ترتیب 78، 75 و 68 درصد از تغییرات ابعاد عملکرد پایدار به ترتیب اجتماعی، اقتصادی و زیست ‌محیطی را تبیین نمود. بنابراین، یکپارچگی زنجیره تأمین سبز در این مراکز می‌تواند باعث کاهش آلودگی‌های زیست‌ محیطی، بهبود وجهه اجتماعی، ارتقای سطح کیفی خدمات و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی مراکز خدمات درمانی شود.نتیجه‌گیری: خروجی نهایی مطالعه حاضر، مدل اندازه‌گیری رابطه یکپارچگی زنجیره تأمین سبز و بهبود عملکرد پایدار مراکز خدمات درمانی شهر یزد می‌باشد که برای کارشناسان امر سلامت به‌ منظور برنامه‌ریزی جهت بهبود پایداری در مراکز خدمات درمانی، مفید خواهد بود.

شبکه همکاری تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی هماتولوژی و آنکولوژی ایران

خدیجه طهماسبی؛ موسی یمین فیروز؛ سارا امیری

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر به دلایل زیست محیطی، مردم جهان با یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها که سرطان است، مواجه می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی خون و آنکولوژی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از تحلیل شبکه‌ای انجام گردید. جامعه آماری . بیشتر مقدمه: در سال‌های اخیر به دلایل زیست محیطی، مردم جهان با یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها که سرطان است، مواجه می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی خون و آنکولوژی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از تحلیل شبکه‌ای انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل مدارک تولید شده پژوهشگران مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی کشور بود که تا پایان سال 2019 در پایگاه اطلاعاتی WoS (Web of Science) نمایه شده بود.یافته‌ها: دانشگاه علوم پزشکی تهران- مازندران با تولید 100 مدرک مشترک، بیشترین همکاری را نسبت به همتایان خود داشتند. بالاترین همکاری بین‌المللی به کشورهای آمریکا، ایتالیا، انگلستان، آلمان و استرالیا اختصاص یافت. همچنین، مقالات بین‌المللی با میانگین استناد 75/41، به طور چشمگیری نسبت به مدارک ملی (با میانگین استناد 45/7)، بیشتر مورد توجه و ارجاع قرار گرفتند (001/0 > P). بررسی همبستگی میان تعداد استناد و تعداد کشورهای همکار نیز حاکی از وجود رابطه معنی‌دار مثبت و متوسط بین این دو متغیر بود (353/0 = r، 001/0 > P).نتیجه‌گیری: همکاری‌های علمی به ویژه در سطح بین‌المللی، تأثیر مطلوبی در استنادپذیری مدارک علمی دارد. بنابراین، توجه سیاست‌گذاران پژوهشی و محققان به این امر، می‌تواند در افزایش کیفیت انتشار مقالات علمی کمک‌کننده باشد.

راهنمای کامل مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال

راهنمای کامل مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال

با وجود بیش از 18000 ارز دیجیتال که در وب سایت کوین مارکت کپ لیست شده است، چگونه سرمایه گذاری های رمزنگاری خود را مدیریت می‌کنید؟ در این مقاله سعی کرده‌ایم یک راهنمای کامل برای مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال شما ارائه دهیم.

روش مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال چیزی است که بسیاری از سرمایه گذاران فکر می‌کنند به آن نیاز ندارند اما بیشترین کمبود را در زمینه مدیریت این دارایی‌ها دارند. ابزارهای موجود برای مدیریت سبد رمزنگاری برای هر سرمایه‌گذاری لازم است تا بهترین عملکرد را داشته باشد و اگر از آنها استفاده نکند، احتمالاً به زودی در این بازار شکست سختی خواهد خورد.

این اتفاق نه تنها بر آینده مالی شما تأثیر می‌گذارد، بلکه بر سلامت روان، روابط شما و تمایل شما برای سرمایه‌گذاری مجدد در ارزهای دیجیتال نیز تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال ضروری است و اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای این کار را می‌کنند.

ساده ترین راه برای موفقیت در سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، صبر و الگوبرداری از روش‌های معاملاتی نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو افراد حرفه‌ای است.

آنچه باید درباره مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال بدانید

مدیریت پورتفولیو رمز ارزی مهارت استفاده از ابزارهای مناسب و مدل های ذهنی مناسب برای بهبود بازده مالی شما از سرمایه گذاری کریپتو است. تبدیل شدن به یک سرمایه گذار بهتر با کمک فناوری، جنبه نادیده گرفته شده سرمایه گذاری در حوزه رمزنگاری است. ابزارها و دانش صحیح به صورت رایگان در اینترنت موجود هستند نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو و استفاده از آنها کار سختی نیست.

اکثر مردم هنگام سرمایه گذاری یا معامله گری تحت تأثیر احساسات خود قرار می‌گیرند و از این طریق سرمایه خود را بر باد می‌دهند. مدیریت سبد ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا احساسات خود را کنترل کنید، عملکرد خود را پیگیری کنید و نقاط قوت و ضعف خود را هنگام سرمایه گذاری شناسایی کنید.

چگونه یک نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو پورتفولیو ارز دیجیتال را مدیریت کنیم؟

چند قانون اساسی وجود دارد که هنگام مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال باید رعایت کنید. ابتدا باید یک سبد سهام متعادل داشته باشید. با وجود نوسان شدید ارزهای دیجیتال، بسیاری از سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند با یک سکه همه چیز را انجام دهند اما در وهله اول داشتن تنوع مهم‌ترین کار است.

بنابراین تنوع سبد دارایی یک نکته کلیدی است. با گسترش ریسک، احتمال از دست دادن همه دارایی خود را کاهش می‌دهید و احساسات خود را کنترل می‌کنید. اگر تنوع را به عنوان یکی از اصول مدیریت پورتفولیوی خود حفظ کنید، احتمال اینکه تصمیمات ناگهانی بگیرید، بسیار کمتر است.

مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال

تنوع در کریپتو کار آسانی نیست، زیرا بسیاری از دارایی ها با هم ارتباط زیادی دارند. بنابراین، شما باید احتمال از دست دادن کل سرمایه خود را به حداقل برسانید. شما این کار را با سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین بخش از سبد خود در سکه‌های بزرگ مانند بیت‌ کوین انجام می‌دهید. اگرچه بیتکوین در مقایسه با برخی آلتکوین ها سود بسیار کمتری خواهد داشت، اما با ورود به بازار نزولی نیز ارزش بسیار کمتری از دست خواهد داد. بیشتر سرمایه‌گذاران تأثیر احساسی زیان‌ها را دست کم می‌گیرند و فکر می‌کنند که با از دست دادن مبلغی زیاد در بازار نزولی طولانی‌مدت، مشکلی ندارند.

در نهایت باید سرمایه گذاری های خود را پیگیری کنید. به خصوص اگر سرمایه خود را در چندین صرافی ارز دیجیتال و کیف پول توزیع کنید، پیگیری عملکرد آنها بسیار سخت است. استفاده از نرم‌افزار یا برنامه‌های مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند سرمایه‌ خود را حفظ کنید و آنها را نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو مدیریت کنید.

اشتباهات کلاسیک در مدیریت پورتفولیوی ارز دیجیتال

احتمالاً یک یا دوبار و حتی بیشتر، این اشتباهات را به عنوان بخشی از منحنی یادگیری خود در سرمایه گذاری رمزنگاری مرتکب شده‌اید.

بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی چیزی را می‌بینند که دوست دارند و به دلیل یک توصیه یا یک پست در رسانه های اجتماعی به سرعت وارد یک معامله می‌شوند و یک توکن را می‌خرند. با این حال، هر چه سریعتر تصمیم به سرمایه گذاری داشته باشید، احتمال پشیمان شدن شما در صورت اشتباه بیشتر می‌شود.

عدم پیگیری سرمایه گذاری

مگر اینکه فقط یک سکه در یک ولت یا حساب داشته باشید، باید سرمایه گذاری های خود را مرتبا دنبال کنید. برای سرمایه‌گذاری‌های دیفای(DeFi) می‌توانید از ردیاب‌هایی مانند Zappier، Debank، Zerion، Apeboard و موارد دیگر استفاده کنید یا دارایی خود را در یک کیف پول در زنجیره‌های بلوکی مختلف جمع کنید. همچنین تعداد زیادی نرم افزار مدیریت سبد رمزنگاری و برنامه های مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال وجود دارد که می‌توانید از آنها برای حفظ سرمایه خود استفاده کنید.

برای مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال یک استراتژی خروج داشته باشید

حتی اگر دو مورد قبلی را درست انجام دهید و نکات دیگر را نیز دنبال کنید، باز هم ممکن است با فکر نکردن به اینکه چه زمانی می‌خواهید سود ببرید یا زیان خود را کاهش دهید، دچار مشکل شوید. برای هر سرمایه گذاری یا تجارت، باید بدانید:

  • چرا سرمایه گذاری کردید.
  • در چه زمانی قصد دارید سود ببرید و چرا؟
  • چه زمانی می‌خواهید ضررهای خود را کاهش دهید و چرا؟
  • چه اطلاعات جدیدی می‌تواند استراتژی سرمایه گذاری شما را تغییر دهد.

با مدیریت صحیح انتظارات خود، شانس تصمیم گیری های تکانه‌ای را در روزهای سود یا زیان بزرگ کاهش می‌دهید.

بهترین نرم افزار های مدیریت پورتفولیوی ارز دیجیتال

یافتن بهترین نرم افزار برای مدیریت پورتفولیو کریپتو کمی شبیه به جستجوی سوزن در انبوه کاه است زیرا همه آنها یک کار را انجام می‌دهند و تشخیص اینکه کدام یک بهترین است، دشوار است. با این حال ما چند پیشنهاد ارائه می‌دهیم. تقریباً تمام ردیاب‌های پورتفولیو به عنوان یک نسخه مبتنی بر وب یا به عنوان یک برنامه ارائه می‌شوند. برخی گزینه های خوب در بازار عبارتند از:

ردیاب پورتفولیو ارز دیجیتال CoinMarketCap

ساده ترین راه استفاده از ردیاب مدیریت پورتفولیوی CoinMarketCap است. این ردیاب پورتفولیو با داده های قیمت لحظه ای همراه است‌، دارایی شما را ایمن نگه می‌دارد و سود، زیان و ارزش گذاری پرتفوی شما را ردیابی می‌کند. می‌توانید در این ردیاب اعلان‌های قیمت را تنظیم کنید و قیمت‌ها، حجم‌ها و ارزش بازار ارزهای دیجیتال را مقایسه کنید.

ردیاب پورتفولیو CoinTracking

CoinTracking یکی دیگر از گزینه‌های قوی است که به شما امکان می‌دهد روی چندین هزار ارز دیجیتال مختلف نظارت کنید و نمودارهای تعاملی برای معاملات و سکه های مختلف خود را دریافت کنید. این سایت همچنین تا 25 گزارش رمزنگاری قابل تنظیم را ارائه می‌دهد.

ردیاب پورتفولیو Shrimpy

Shrimpy یک ابزار ردیابی محبوب با رابط کاربری تعاملی است که صرافی ها و کیف پول های شما را به هم مرتبط می‌کند. شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلف را در نمونه کارها کاوش کنید و تغییرات موجودی خود را در کیف پول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود پیگیری کنید.

سخن پایانی

مدیریت دارایی یک کار جدید نیست، اما مدیریت پورتفولیو ارز دیجیتال یا بخشی از یک سبد، تنها از زمانی که رمزارزها و سایر دارایی های دیجیتال مرتبط با بلاک چین توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده‌اند، به یک ضرورت تبدیل شده است. تقریباً هر صنعتی در حال تحقیق در مورد روش هایی برای استفاده از بلاک چین و دارایی های رمزنگاری برای جمع آوری سرمایه، ساده کردن فرآیندها، کاهش بار کاری و کاهش هزینه‌ها است. افزایش محبوبیت کریپتوکارنسی ها نیاز به ابزارهایی را برای مدیریت آنها به عنوان بخشی از پورتفولیو ایجاد کرده است، بنابراین پس از سرمایه گذاری در این حوزه، مدیریت این دارایی‌ها مهم‌ترین کاری است که باید انجام دهید.

مدیریت پورتفولیو در ارز دیجیتال چیست و مدیریت آن چگونه است

مدیریت پورتفولیو در ارز دیجیتال چیست و مدیریت آن چگونه است

مدیریت پورتفولیو

عملکرد عالی در یافتن الماس های مخفی و مبادله کردن آنها، از دید طولانی مدت، بدون مدیریت پورتفولیو معنای چندانی ندارد. هر سرمایه گذاری باید استراتژی خاصی پیرامون سکه های توزیع شده اش و اینکه چند درصد از کل پورتفولیو قابل واردشدن به یک مبادله است را داشته باشد. این برای هر معامله گری متفاوت است چون هرکس قدرت تحمل ریسک و حجم سرمایه ی متفاوتی دارد؛ ولی بهتر است با وجود این تفاوت ها از برخی قوانین جهانی پیروی شود.

تنوع پورتفولیو

ساختن پورتفولیوی شما به چند عامل بستگی دارد؛ مقدار سرمایه، تحمل شما نسبت به ریسک میزان ریسک پذیری) و زمان در دسترس برای مبادله. بسته به اینها، یا برای خودتان یک پورتفولیو با تعدادی ذخیره ی طولانی مدت و یا به عنوان مثال یک ذخیره ی غالب با بیت کوین برای آلتهای مبادلهای روزانه خواهید ساخت. صرف نظر از اینکه هدف شما چیست، قوانینی وجود دارد که بهتر است هنگام ساخت پورتفولیو در ذهن داشته باشید:

پورتفولیوی خود را حول بخش های ریسکی ایجاد کنید بهتر است هر پورتفولیو چند دسته داشته باشد که سطوح مختلف ریسک را پوشش دهد؛ سرمایه گذاری های با ارزش بالا، شرطبندی های با ارزش پایین، ذخیره ی طولانی مدت بیت کوین و…. ممکن است برای معامله کننده های جدید سخت باشد چون در چنین بازار پر از نوسانی، مستلزم مدیریت زیادی است. با این حال، با وجود پورتفولیوهای قابل توجه تر، ضروری است که ریسک را کم کنیم؛ بنابراین حداقل سعی کنید براساس اینکه به کدام شکل تخصیص سکه های خود را مدیریت خواهید کرد، یک راهنما بسازید.

مثالی از ساختار یکی از بزرگترین مبادله کننده ها در حوزه ی رمزارزها –

این یک ساختار کاملا منطقی است که ما نیز از آن استفاده می کنیم (البته با اعمال کمی تغییرات در درصدها). هرچه ریسک بزرگتر باشد، لازم است سرمایه ی کمتر برای آن تخصیص داده شود. این کار شاید سودمندترین راه نباشد ولی از دید مدیریت ریسک، منطقی ترین است. توجه کنید که این ساختار قرار است تخصیص کلی پورتفولیو را نشان دهد؛ برای یک دوره ی بازاری متفاوت مانند فصل آلت یا بازار خالی، بهتر است براساس شرایط اصلاح شود.)

پورتفولیو را در درون ساختار نگه دارید وقتی از یکی از موقعیت های خود سود کسب می کنید، همواره سعی کنید ترکیب پورتفولیو را سالم و بی عیب نگه دارید. اگر برنامه دارید که توزیع یکنواختی داشته باشید، اجازه ندهید یک سکه، اکثریت آن را بگیرد. این بدان معنی نیست که باید وقتی موقعیت در حال پامپ است آن را قطع کنید، بلکه به این معنی است هنگامی که پامپ متوقف شد، بهتر است سودها را براساس سطوحی که از قبل ایجاد کرده اید، توزیع کنید. هنگامی که در حال مبادلهای خود به خودی و بنابراین احساسی تر هستید، ممکن است تغییرات ناگهانی در استراتژی، نتیجه ی معکوس بدهد.

تاثیر ارزش بازار در ارزهای دیجیتال

چارت ایران : هنگامی که یک ارزش پایین تا ۱۰ برابر پامپ می کند، سود را بردارید و مقداری از آن را در موقعیت هایی با ریسک کمتر نیز سرمایه گذاری مجدد کنید. سرمایه گذاری کردن همه چیز در ارزش های پایین تر، نمونه کار شما را به ارزشهای نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو پر ریسک تری انتقال خواهد داد که به میزان قابل توجهی نوسان پذیری آن را افزایش میدهد. تا زمانی که آمادگی مواجهه با ۵ تا ۱۰ درصد نوسان به طور منظم در پورتفولیوی کلی خود را ندارید، پیشنهاد می کنیم پورتفولیوها را در تمام دسته ها توزیع نمایید.)

در پورتفولیوی خود بیش از حد تنوع ایجاد نکنید هرچه موقعیت های بیشتری داشته باشید، کمتر در معرض ریسک قرار می گیرید. با این حال، سکه های بسیار زیادی نیز، به میزان قابل توجهی توانایی کسب سود شما را محدود می کنند، بدین معنا که بهتر است خود را تنها به یک مقدار خاص محدود کنید. اگر سرمایهی شما کم است، می خواهید سود بالقوه ی خود را تنها با چند موقعیت بیشینه کنید. از طرفی دیگر، هدف پورتفولیوهای بزرگ نوسان پذیری کمتر است؛ بنابراین، تعداد سکه ی زیادی تعدیل می شوند. با این حال، به خاطر داشته باشید که موقعیت های بسیار زیاد باعث دشوارشدن پیشروی با توسعه ی روزانه نیز می شوند.

با توجه به تجربیات، می توانیم بگوییم وقتی بحث به روز بودن با توجه به پیشرفت مطرح می شود، ده سکه هنوز قابل مدیریت هستند. این مسئله به هنگامی که بحث تعداد موقعیت های پیشتاز که یک مبادله کننده ی معمولی نگهداری می کند، مطرح می شود، یک استاندارد نیز هست. البته که می توانید مانند بسیاری مبادله کننده های معروف بیش از صد سکه داشته باشید ولی انتظار نداشته باشید با این روش به میزان قابل توجهی جزو برترین های بازار قرار بگیرید.)

هرگز همهی سرمایه ی خود را وارد نکنید داشتن موقعیت های بسیار کم، شما را در معرض ریسک زیادی قرار می دهد، مخصوصا اگر مقدار زیادی سرمایه گذاری انجام دهید. این تنها به دلیل نقدینگی کم (دشوار بودن ترک سریع موقعیت نیست، بلکه به دلیل نوسان پذیری بازار است که می تواند پورتفولیوی شما را در عرض چند ساعت تا میزان چندین درصد کاهش دهد. همواره سعی کنید خود را در برابر اتفاقات غیرمنتظرهی بازار که ممکن است تنها موقعیت شما را خراب کند، محافظت کنید. به عنوان یکی از بزرگترین مبادله کننده ها در حوزه ی رمزارزها،

به شما توصیه هایی می کند؛ اگر ده کیسه دارید، باید تنها یکی از آنها به میزان ده برابر پامپ کند تا تلفات ناشی از پامپ صفر باقی کیسه ها را جبران کند. داشتن موقعیت های زیاد، خوب نیست ولی ایجاد کردن آنها باعث افزایش شانس پیداکردن یک موقعیت برنده می شود که شکست های بالقوه ی شما را پوشش خواهد داد.)

بیت کوین

همواره مقداری BTC یا ETH رایگان کنار بگذارید هیچ چیز برای یک مبادله کننده بدتر از این نیست که ارزی برای خرید دیپها نداشته باشد. به جای اینکه ۱۰۰ درصد گرفتار آلت کوین ها شوید، بهتر است همواره مقداری BTC یا ETH رایگان کنار نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو بگذارید تا در حرکت های خود انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید. با این روش، مجبور نیستید تا موقعیت های خود را بفروشید تا سریعا وارد فرصتی شوید که به تازگی ایجاد شده است. این کار همچنین نمونه کار شما را پایدار نگه می دارد، به طوری که ارزهای بزرگ نوسان کمتری دارند و برخلاف تمام آلت کوین هایی با جفتهای تبادلی /BTC ETH، مستقل نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو از سایر سکه ها هستند.

درصد BTC / ETH در یک پورتفولیو به شرایط بازار بستگی دارد. در طول فصل آلت، حوالی ۹۰ / ۸۰ درصد در آلتها، اغلب یک استراتژی بسیار سودمند است چون ارزش دلار آمریکا و BTC در حال افزایش است. با این حال، جدای از آن دوره، توصیه می کنیم آلت کوین های زیادی را برای BTC رها کنید چون نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو چه در حال رشد و چه سقوط باشد، در صورتی که آنها را نگه دارید، | ضرر بسیار بیشتری را متحمل خواهید شد. اگر بیت کوین افت کند، به خاطر داشته باشید که همواره می توانید موقعیت فروش برای خود ایجاد کنید.)

این قوانین باید شما را در راه ایجاد پورتفولیویی که با سبک بازی شما تناسب داشته باشد، راهنمایی کند. به خاطر داشته باشید که این قوانین، خط مشی های موکدی نیستند؛ آنها، عقلانی ترین و کم خطرترین روشی را ارائه می کنند که اغلب مبادله کنندگان به دنبالش هستند. با این حال، مبادله کننده های موفقی وجود دارند که نمونه کارهای خود را به روش هایی کاملا متفاوت می سازند. اگر اغلب روی استخراج ارزشهای کوچک و یا صرفا سرمایه گذاری روی آی سی اوها تمرکز کنید، مجبور خواهید شد تا آن را مجددا براساس نیازهای خود بسازید.

چیزی که در اینجا مهم است را به خاطر بسپارید، موضوع این نیست که خود را در معرض خطر بسیار زیادی قرار دهید، بلکه سعی کنید همواره در پورتفولیوی خود، نقدینگی را حفظ کنید (به دام نیفتادن بخش اعظم پورتفولیو در سکه هایی که بدون اینکه باعث ریزش بازار شوند، قابل فروش نیستند).اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.