پذیرش اشتباه در انجام معاملات


اگر معامله گران این توهمات را داشته باشند تمام سرمایه شان را از دست خواهند داد و در نهایت بازار، جهت حرکت باد، توییت های سران کشور و افزایش گاز های گل خانه ای را در ضررشان مقصر خواهند دانست اما خودشان و تحلیل شان را هرگز!

مفهوم تدلیس در قانون مدنی چیست؟

تدلیس در قانون مدنی ایران به معنای فریب دادن در معاملات است. فریب دارای معنایی گسترده و وسیع است، اما فریبی که در قانون مدنی از آن نام برده و مد نظر ما هست، مخفی کردن معایب و یا تظاهر کردن به محاسن واهی در مورد یک کالا یا خدمات و یا هر چیزی دیگری که مورد معامله واقع می شود، است.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

تدلیس یا فریب دادن

مشهورترین وکیل اصفهان طبق ماده ۴۳۸ قانون مدنی در تعریف تدلیس بیان میکند:« تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می ‌‌شود.»

تاثیری که تدلیس و فریب دادن بر روی معاملات می گذارد در ماده ۴۳۹ قانون مدنی مورد حکم قرار گرفته است؛ به موجب این ماده تدلیس چنانچه باعث شود اشتباهی موثر در عقد رخ دهد، موجب بطلان قرارداد خواهد شد. به طور مثال اگر فردی تصمیم به فروش خانه خود بگیرد و در آن خانه، شکافی وجود داشته باشد و او این شکاف را با استفاده از رنگ و بتونه مخفی کند بی آن که خطر ریزش این دیوار رفع بشود، و بدین طریق باعث فریب خوردن خریدار بشود، در صورتی که خریدار پس از خرید خانه از این امر اطلاع یابد، این حق را دارد که دست به فسخ قرارداد بزند.

مسئله نگران کننده آن جاست که اگر به خوبی با این عمل یعنی تدلیس و فریب دادن در معاملات برخورد نشود، این احتمال وجود دارد که دیگر تنها به معاملات کوچک و شکاف دیوار ختم نیابد و روز به روز استفاده از آن گسترش پیدا کند. اگر برای شخصی که چنین عملی را انجام می دهد ضمانت اجرای مناسبی در نظر گرفته بشود جامعه سالم تر شده و افراد با میل و رقبت بیشتری دست به معامله می زنند.

مجازات تدلیس در معامله

تدلیس در قانون مدنی

تدلیس در قانون مدنی یکی از اصطلاحاتیست که ممکن است مرتباً آن را شنیده باشید و یا حتی قربانی آن شده باشید و در جریان این که به چه صورتی یکی از متعاملین به موجب وقوع تدلیس دارای حق فسخ می شود، باشید. آن هنگام که در یک معامله یکی از طرفین با این قصد و هدف که طرف مقابل را فریب دهد اعمالی فریب کارانه انجام بدهد، به آن طرفی که فریب خورده، می گویند شخص فریب خورده و آن معامله بر مبنای فریب انعقاد یافته است. در نتیجه به منظور حمایت از حقوق فرد فریب خورده و رفع کردن ضرر از او، مقنن برای او حق فسخ قائل شده است.

فریب دادن در معاملات به ظاهر عملی مجرمانه است که به شکل فزاینده ای در بازارهای ایران مشاهده می شود. البته با عنایت و در نظر گرفتن پرونده های مختلف، آن چنان علاقه ای به کیفری کردن این مسئله در رویه قضایی ایران وجود ندارد. به طور معمول شکایت هایی که دارای این موضوع یعنی فریب و تدلیس در معامله هستند، منتهی به صدور قرار منع تعقیب می شود. برای آن که از چنین امر ناپسندی جلوگیری شده و اقتصاد کشور امنیت بیشتری پیدا کند، لازم است که افرادی که دست به چنین کاری می زنند متناسب با جرم خود مجازات شوند.

مفهوم تدلیس در قانون مجازات اسلامی

به نقل از وکیل امور حقوقی در اصفهان به نظر می رسد که در قانون مجازات اسلامی به تدلیس تنها در مورد ازدواج پرداخته شده است. در ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات‌ اسلامی بیان شده است که:« چنانچه هر یک از زوجین قبل ازعقدِ ازدواج، طرف مقابل خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.» در این قانون همانطور که گفتیم تنها در همین ماده به فریب در معامله اشاره شده است و در هیچ ماده دیگری قانون گذار به این امر نپرداخته است.

با این وجود در اولین ماده از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری و تعیین مجازات کلاهبردار تعریف شده است و بیان می دارد:« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش پذیرش اشتباه در انجام معاملات به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌ شود …»

تدلیس در قانون مدنی

در ماده فوق الذکر دو بخش قابل توجه وجود دارد که وکیل امور حقوقی به آن اشاره کرده است؛ اول آن که قانون گذار در این ماده حکم کرده است: «… به امور غیر واقع امیدوار نماید و …» به طور مثال چنانچه فردی خودرویی را که سابقه تصادف داشته و بعد تعمیر شده است را به عنوان خودرویی که سابقه تصادف نداشته است به فرد دیگری می فروشد، در چنین حالتی فروشنده با گفتار خود و آن طور که خودرو را معرفی کرده است خریدار را به خریدن خودرویی که سالم معرفی شده، با قیمتی بیش از آن چه حقیقتا می ارزد امیدوار می کند که خلاف واقع است. دومین بخش پر اهمیت ماده آن جاست که بیان شده :« …به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر… » در این قست مشاهده می کنیم که اگر فردی اعمال مذکور در ماده را با این هدف که حقیقت و واقعیتی را از نگاه طرف مقابل مخفی کند انجام بدهد و به بیان دیگر به وسایل متقلبانه متوسل شود، چنین شخصی فریبکار محسوب شده و به عنوان کلاهبردار محاکمه و مجازات خواهد شد.

البته باید دقت کنیم که برعکس این موارد نیز امکان پذیر است، یعنی خریدار هم ممکن است با توسل به اعمالی برای آن که مالی را با قیمتی ارزان تر از فروشنده بخرد، فریبکار شناخته شده و مرتکب کلاهبرداری بشود.

تدلیس در معاملات به چه معناست؟

با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که درباره تدلیس در قانون مدنی بیان کرده است:« تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» وکیل حقوقی در اصفهان می گوید: تدلیس نشان دادن آن صفتی است که در مورد معامله موجود نیست، و یا مخفی کردن عیبی است که در مورد معامله وجود دارد.

برای آن که تدلیس تحقق پیدا کند لارم است سوء نیت، قصد و عمد وجود داشته باشد نمی توان تنها توصیف و تعریف کردن خلاف واقع را تدلیس حساب کرد. البته گفتنی است که اگر جایی که لازم است عیب موجود در مال گفته شود، سکوت عمدی بشود تدلیس محسوب خواهد شد.

تنها وقتی که تدلیس از جانب طرف مقابل معامله صورت بگیرد باعث می شود برای طرف خیار فسخ ایجاد گردد. البته لازم به ذکر است پذیرش اشتباه در انجام معاملات که خیار تدلیس تنها در خصوص عین خارجی مصداق دارد و در بیع کلی تدلیس وجود ندارد.
چنانچه طرف معامله با شخص ثالثی تبانی و توافق کند برای تدلیس، فردی که فریب خورده می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر شخص ثالث بدون آن که با طرف معامله تبانی کند باعث وقوع تدلیس و فریب طرف دیگر معامله شود، آن طرف برای جبران خسارات وارد شده به خود تنها می تواند به ثالث رجوع کند و حق بر هم زدن معامله را ندارد.

شرایط لازم برای ایجاد حق فسخ در تدلیس

وکیل امور حقوقی اظهار داشت برای آن که در تدلیس خیار فسخ بوجود آید باید دو شرط وجود داشته پذیرش اشتباه در انجام معاملات باشد؛

 1. عملیات فریبکارانه به وسیله یکی از متعاملین صورت گرفته باشد،
 2. این عملیات فریبکارانه باعث عقد قرارداد بشود.

به بیان بهتر در صورتی که فریب و دروغ طرف معامله نبود، طرف مقابل به عقد قرارداد رضایت نمی داد. البته نکته مهمی که این وکیل حقوقی خاطر نشان کرد این است که تدلیس وقتی خیار فسخ ایجاد می کند که موجب اشتباه در اوصاف غیر اساسی معامله بشود، زیرا چنانچه اشتباه در اوصاف اساسی بشود باعث بطلان معامله خواهد شد.

از نمونه های کلاهبرداری و تدلیس در معاملات در قانون

ماده ۲۴۹ قانون تجارت

 • «هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی

 • «هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار پذیرش اشتباه در انجام معاملات یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب ‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

در چنین معاملاتی علاوه بر آن که شخص فریب خورده قابلیت فسخ معامله را دارد، مرتکب نیز دارای مسئولیت کیفری است.
شما می‌توانید هرگونه سوال و یا نظری که در خصوص تدلیس و قوانین مربوط به آن دارید را از طریق بخش نظرات از کارشناسان ما بپرسید.

عدم تخلیه ملک توسط فروشنده چه آثاری دارد؟

عدم تخلیه ملک توسط فروشنده چه آثاری دارد؟

از جمله از اصلی‌ترین مشکلاتی که امکان دارد صاحبان املاک با آن روبه‌رو گردند، آن است که مستاجران در انقضای قرارداد اجاره، نسبت به تخلیه ملک اقدام نکنند.

هزینه های آپارتمان نشینی

قوانین هزینه های آپارتمان نشینی چیست؟

تقریبا ۵۰ سال می‌شود که مجتمع‌های آپارتمانی به معماری ایرانی وارد شده است اما همچنان ایرانیان به صورت کامل با این نوع زندگی نتوانسته‌اند کنار بیایند

ممانعت همسایه از تعمیرات ساختمان

راهکار قانونی ممانعت همسایه از تعمیرات ساختمان چیست؟

تعمیر و نوسازی ساختمان به دلایل بسیاری اعم از فرسودگی و قدیمی بودن آپارتمان‌ها در حال حاضر رواج بسیاری دارد.

میانگین کم کردن در بورس چیست؟

قبل از یادگیری میانگین کم کردن در بورسو آشنایی با آن، هر فعال بازار سرمایه باید این مطلب را بپذیرد که امکان اشتباه هست و هیچکس حتی حرفه ای های بازار هم نمی توانند ادعا کنند که تمام معاملاتشان با سود همراه است؛ اما برای حل این مشکل چه باید کرد؟ آیا باید در این مواقع با زیان از معامله خارج شد؟ خوشبختانه جواب این سوال ها خیر است.
در چنین موقعیت هایی روش میانگین کم کردن راه حل بسیاری از سرمایه گذاران بازار است؛ اما باید توجه داشت که میانگین کم کردن در بورس همیشه هم نمی تواند کار درستی باشد و حتی در مواقعی می تواند اوضاع را بدتر کند بنابراین باید هوشمندانه عمل کنیم و بدانیم چه زمانی باید میانگین کم کنیم تا زیان معامله ی انجام شده را به سود تبدیل کنیم. در مطلب پیش رو به طور کامل به آموزش میانگین کم کردن می پردازیم.

میانگین کم کردن چیست؟

زمانی که معامله گری بر اساس تحلیل های بنیادی سهمی را ارزشمند می بیند و اقدام به خرید می کند اما به دلایل مختلف از جمله جو بازار، اخبار منتشر شده پیرامون صنعت سهم و …. سهم وارد روند نزولی می شود و افت قیمتی را تجربه می کند اگر سهامدار در قیمت های پایین باز هم اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر کند میانگین خرید سهم او کاهش می یابد و با شروع شدن روند صعودی سهم سهامدار زود تر وارد سود خواهد شد؛ به این شیوه معامله در اصطلاح میانگین کم کردن ( averaging down ) می گویند.

میانگین کم کردن چیست

روش میانگین کم کردن کم کردن تا حدودی شبیه به خرید پله ای است با این تفاوت که خرید پله ای زمانی به کار می رود که فعالان بازار بعد از تحلیل سهم و در ابتدای ورود به آن به صورت پله ای شروع به خرید در قیمت های مختلف می کنند تا از درستی تحلیل خود مطمئن شوند ولی کم کردن میانگین در بورس در روند های نزولی بازار و زمانی که سهم با افت قیمتی مواجه شده است بکار می رود.
بنابراین در کل میانگین کم کردن یعنی، شما کاری می کنید که قبل از اینکه قیمت سهم در روند صعودی به قیمت خرید اولیه شما برسد وارد سود شوید نه اینکه منتظر بمانید تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه شما برسد تا زیان شما جبران شود؛ در واقع شما با کم کردن میانگین مدت زمان خارج شدن از زیان را کاهش می دهید.

روش کم کردن میانگین در بورس چگونه است:

یک فرمول میانگین کم کردن در بورس که اکثر فعالان حرفه ای بازار از آن استفاده می کنند روش مارتینگل است که توسط یک آمریکایی ابداع شده است. در این روش شما باید سرمایه اولیه خود را که برای خرید یک سهم در نظر دارید را به قسمت های نامساوی ( از توان های ۲ ) تقسیم کنید و بعد از آن با کاهشی شدن قیمت سهم در قیمت های مختلف برمبنای این ضرایب اقدام به خرید مجدد کنید.
برای مثال اگر سهمی را در پله اول به مقدار ۱۰۰۰ سهم در قیمت ۱۰۰۰ تومان خرید کرده باشید و انتظار رشد آن را دارید اما بنابر دلایل مختلف سهم با افت روبرو شد؛ بر اساس این روش کم کردن میانگین، شما بعد از افت ۵ درصدی سهم در قیمت ۹۵۰ تومان باید پله دوم خرید خود و به مقدار دو برابر پله قبل یعنی ۲۰۰۰ سهم را خرید کنید.
در مرحله سوم با افت ۵ درصد دیگر از قیمت سهم شما باید به میزان ۴۰۰۰ سهم دیگر در قیمت ۹۰۲ تومان خرید کنید؛ به این ترتیب در این مرحله میانگین قیمت تمام شده هر سهم برای شما ۹۳۰ تومان خواهد بود و تنها با رشد ۳.۵ درصدی سهم از این نقطه شما به سود خواهید رسید و نیازی نیست که سهم به مبلغ ۱۰۰۰ تومان برسد تا خرید شما با سود همراه شود.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز حتما مطالعه کنید که در میانگین کم کردن کمک میکند : تحلیل تکنیکال چیست؟

چه زمانی باید میانگین کم کنیم؟

چه زمانی میانگین کم کنیم

واقعیت این است که روش کم کردن میانگین هم می تواند ضرر شما را کاهش دهد و باعث شود شما به سود برسید و هم می تواند باعث شود به میزان زیان شما افزوده شود؛ پس قبل از پذیرش اشتباه در انجام معاملات آنکه شروع به کم کردن میانگین کنیم باید بدانیم که آیا کم کردن میانگین در سهم مورد نظرمان خوب است یا نه و بعد از آن در زمان مناسب شروع به کم کردن میانگین کنیم.
در صورتی که ما از بنیاد یک سهم مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز به کم کردن میانگین هستیم چرا که در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت در مورد قیمت برخی از سهم ها دچار اشتباه می شود و قیمت بیش از حد افت می کند. اگر شما از بنیاد این سهم ها اطمینان داشته باشید در این مواقع بهترین پذیرش اشتباه در انجام معاملات پذیرش اشتباه در انجام معاملات فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است.

بنابراین اگر شما سهمی بنیادی انتخاب کنید، می توانید با خیالی راحت اقدام به کم کردن میانگین کنید چرا که شرکت در آینده ی نه چندان دور رشد خوبی خواهد کرد. برای کم کردن میانگین هم می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال استراتژی مناسبی را بچینید و در نقاط مناسب دست به این کار بزنید.
در نقطه مقابل سهم هایی که ارزش ذاتی چندانی ندارند می توانند با افت های قیمتی وحشتناکی که حد و مرزی ندارند روبرو شوند و اگر شما در اینگونه سهم ها اقدام به کم کردن میانگین کنید؛ پس از آن که شما آخرین پله خود را هم خرید کردین باز هم شاهد افت قیمتی سهم باشید و در نتیجه نه تنها کم کردن میانگین به شما کمکی نخواهد کرد بلکه به میزان ضرر شما اضافه خواهد کرد.

بازار بورس جای اشتباه های متوالی نیست

به عنوان یک معامله گر باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. تمام معامله گران بزرگ دنیا اشتباهاتی داشته اند ولی فرق آن ها با معامله گران مبتدی در پذیرفتن اشتباه است. افراد مبتدی وقتی ضرر میکنند به جای فروش سهم میخواهند به بازار اثبات کنند که رئیس کیست!؟ این بازار است که اشتباه حرکت می کند و تحلیل آنها درست است.

اشتباه در میانگین کم کردن

اگر معامله گران این توهمات را داشته باشند تمام سرمایه شان را از دست خواهند داد و در نهایت بازار، جهت حرکت باد، توییت های سران کشور و افزایش گاز های گل خانه ای را در ضررشان مقصر خواهند دانست اما خودشان و تحلیل شان را هرگز!

اینکه شما عجولانه یک سهام را خریداری کرده اید یا اینکه یکی از سهام های طولانی مدتتان که اتفاقا سود زیادی هم از آن کسب می کردید ناگهان به سمت شکست پیش رود حقایقی است که بهترین کار پذیرش آن هاست!
بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از روی غرورتان واقعیت را نپذیرید و باز با تزریق پول های جدید سرمایه گذاری شکست خورده را ادامه دهید. هر گاه قیمت سهام شما کاهش چشمگیری داشته باشد، سعی کنید دلایل تغییر را پیدا کنید و ارزیابی کنید که آیا این شرکت برای سرمایه گذاری در آینده خوب است یا نه؟ اگر چنین نیست، به جیبتان رحم کنید و پولتان را به شرکتی ببرید که چشم انداز بهتری داشته باشد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز حتما بخوانید: افراد موفق در بورس الگویی برای معامله گری

قوانین و مقررات

موضوع این توافقنامه‌، اصول اولیه (حقوق، تکالیف، مسئولیت‌ها و دستورالعمل‌ها) لازم برای استفاده‌ی کاربر از خدمات سایت فینیکس و معامله‌ی ارزهای دیجیتال با نرخ‌های پیشنهادی کاربران است.

 • فینیکس تابع تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
 • فینیکس درخصوص اجرای مواردی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آنها سکوت کرده یا در این توافقنامه قید نشده‌اند، هیچ ضمانتی ارائه نمی‌کند.
 • این توافقنامه فقط برای استفاده از خدمات فینیکس تنظیم شده است.
 • (ما) به‌منزله‌‌ی (فینیکس) در نظر گرفته می‌شود.
 • قوانین از زمانِ تایید کاربر (در فرایند ثبت‌نام) قابلیت پذیرش اشتباه در انجام معاملات اجرایی پیدا می‌کنند.
 • سایت فینیکس و کاربران آن ملزم به انجام تعهداتِ قید شده در توافقنامه هستند.
 • استفاده از خدمات سایت فینیکس (ثبت‌نام، خرید، فروش و . ) به‌معنای مطالعه‌ی دقیق و پذیرش قوانین آن است.
 • ممکن است این قوانین متناسب با شرایط تغییر کنند. مسلما قبل از اعمال هرگونه تغییری، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

روش اطلاع‌رسانی فینیکس

در راستای ارائه‌ی خدمات بهتر، ممکن است اعلان‌های مربوط به استفاده از خدمات فینیکس از طریق ایمیل یا پیامک برای کاربران ارسال شوند. آخرین تغییرات، در صفحات رسمی فینیکس در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر خواهند شد.

قوانین عمومی استفاده از سایت فینیکس

 • حق تغییر مقررات (به شرط اطلاع رسانی قبلی به پذیرش اشتباه در انجام معاملات کاربر) برای سایت محفوظ است.
 • کاربر از زمان اعلام تغییرات در توافقنامه، ۷ روز فرصت دارد تا موافقت خود را با قوانین اعلام کند. عدم واکنش کاربر به تغییرات به‌منزله‌ی پذیرش قوانینِ جدید خواهد بود. چنانچه کاربر موافق تغییر قوانین نباشد، امکان تعلیق حساب کاربری و خروج از فینیکس وجود دارد.
 • محافظت پذیرش اشتباه در انجام معاملات از حساب کاربری، رمز عبور و سایر اطلاعات محرمانه برعهده‌ی کاربر است.
 • سایت فینیکس، تمام معاملات انجام شده از سوی کاربر را تایید شده و نهایی به‌حساب می‌آورد.
 • مسئولیت هرگونه تخلف مالی اینترنتی با استفاده از حساب کاربری، برعهده‌ی کاربر است.
 • معاملات ارزهای دیجیتال باید با آگاهی و بررسی انجام شوند و مسئولیت ضررهای مالی ناشی از معاملاتِ ناآگاهانه برعهده‌ی کاربر است.
 • اگر خدمات فینیکس به‌دلیل اقدام غیرقانونی از سوی کاربر یا شخص ثالث و یا وقوع خطا در خدمت‌رسانی سایت تعلیق شود بعد از برطرف کردن مشکل، ارائه‌ی خدمات از سرگرفته می‌شود و کاربر می‌تواند درخواست بازیابی سوابق معاملاتی خود را ثبت کند. بدیهی است جبران سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی برعهده‌ی فینیکس نخواهد بود.
 • اگر فعالیت‌های غیرقانونی کاربر یا شخص ثالث، خسارتی به سایت فینیکس وارد کنند طبق قانون می‌توان ضرر وارد شده را از کاربر مطالبه کرد.
 • تمامی اطلاعات شخصی کاربر محفوظ خواهند بود و به شخص دیگری ارائه نمی‌شوند؛ مگر اینکه نامه‌ی قضایی و یا درخواست کتبی پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران ارائه شود.

قوانین مربوط به حساب کاربری

برای استفاده از خدمات فینیکس به ایجاد حساب کاربری نیاز است. اطلاعات وارد شده برای ایجاد حساب کاربری باید صحیح و متعلق به خودِ فرد باشد. استفاده از مشخصات دیگران و یا وارد کردن اطلاعات اشتباه خلاف قوانین فینیکس است.

مراحل ایجاد حساب کاربری

 • وارد کردن شماره موبایل و ایجاد حساب کاربری؛
 • موافقت کاربر با این توافقنامه؛
 • تکمیل فرایند ثبت‌نام؛
 • تأیید مشخصات کاربر از سوی سایت.

این حق برای فینیکس محفوظ است که اطلاعات لازم برای احراز هویت را قبل از پذیرش در سایت از کاربر درخواست کند. همچنین تا زمانی که احراز هویت کامل نشده است، عضویت کاربر ممکن نمی‌شود. فرایند احراز هویت کاربر شامل دریافت و بررسی اطلاعات (شماره تلفن همراه، شماره تماس ثابت، آدرس محل سکونت، کدپستی، تصویر کارت ملی، کد ملی، تصویر چهره‌ی فرد، دست‌نوشته، اطلاعات بانکی و…) است. تصمیم درباره موفق یا ناموفق بودن فرایند احراز هویت فقط در اختیار فینیکس است.

نکته: اطلاعات شخصی و تصویر کارت ملی کاربران به منظور رعایت قوانین مالی کشور جمهوری اسلامی ایران از کاربران دریافت می شود. اطلاعات وارد شده در بالاترین سطح امنیت قرار می‌گیرد و مسئولیت نگهداری اطلاعات با سایت فینیکس است.

مدیریت و به‌روزرسانی اطلاعات حساب کاربری

 • حساب کاربری باید فقط از طرف شما مورد استفاده قرار گیرد. استفاده‌ی شخص ثالث از حساب کاربری شما خلاف قوانین است.
 • اگر اطلاعات شخصی و رسمی شما تغییر کند باید بلافاصله با ارائه‌ی مدارک، اطلاعات را در بخش کاربری به‌روزرسانی کنید و منتظر دریافت تاییدیه بمانید.
 • فینیکس در قبال وارد کردن اطلاعات اشتباه یا عدم به‌روزرسانی اطلاعات مسئولیتی نخواهد داشت.

دسترسی مجدد و بازیابی حساب کاربری

 • درصورت نقض قوانین سایت، ممکن است کاربر به طور موقت یا دائمی از دریافت خدمات محروم شود.
 • اگر کاربر اطلاعات ورود به حساب کاربری را فراموش کند، برای بازگرداندن دسترسی حساب باید با ثبت درخواست مجددا احراز هویت شود.
 • اگر کاربر برای مدت طولانی (برای مثال ۶ ماه یا بیشتر) از حساب کاربری خود استفاده نکند، برای ورود مجدد به احراز هویت نیاز دارد.

قوانین مربوط به حذف حساب کاربری

چنانچه یکی از موارد زیر رخ دهد حساب کاربری مسدود خواهد شد:

 • کاربر به سن قانونی (۱۸ سال شمسی تمام) نرسیده باشد یا اهلیت قانونی (توانایی قانونی برای داشتن حق) را نداشته باشد؛ مگر اینکه ولی خاص یا قیم قانونی با ارائه‌ی اسناد در این کار دخالت کند.
 • کاربر تلاش کند از طریق ارائه‌ی اطلاعات شخصیِ فرد دیگری،‌ حساب کاربری ایجاد کند.
 • کاربر اطلاعات را به‌صورت ناقص یا نادرست وارد کند.
 • کاربر قوانین سایت را رعایت نکند یا اقدامی برخلاف استانداردها انجام دهد.
 • کاربر حساب فینیکس خود را به شخص ثالثی واگذار کند.

درصورت تعلیق حساب کاربری برای انجام تحقیقات اولیه، کاربر موظف است همکاری‌های لازم را بعمل آورد.

قوانین مالی فینیکس

 • نرخ کارمزد خدمات فینیکس در صفحه‌ی کارمزدها و هنگام ثبت سفارش قابل مشاهده است.
 • فینیکس فقط مسئول جابجایی مقادیر مشخص شده (پول یا ارز دیجیتال) در تراکنش‌های پرداخت و دریافت است و هیچ مسئولیت دیگری ندارد.
 • فینیکس فقط به‌عنوان واسطه میان کاربران عمل می‌کند و حفظ ارزش و یا بازپرداخت ارز دیجیتال را تضمین نمی‌کند.
 • مبدا و مقصد تمام تراکنش‌های سایت باید قانونی و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین بین‌المللی باشد.
 • تراکنش‌هایی که در سایت فینیکس انجام می‌شوند تابع قوانین سیستم ارزهای دیجیتال و غیرقابل‌ بازگشت هستند.
 • کاربر، مالک قانونی وجوه و حساب‌های کاربری است که در سفارش (پرداخت و دریافت) از آنها استفاده کرده است.
 • کاربر موظف است اطلاعات مربوط به سفارش را به‌دقت وارد کند و مسئولیت هرگونه زیان مالی ناشی از ثبت سفارش اشتباه، فقط برعهده‌ی فرد است.
 • حداقل حجم معامله‌ی قابل ثبت در فینیکس ۱۰۰ هزار تومان است.
 • رسیدگی به اولین درخواست برداشت ارز دیجیتال، ۲۴ ساعت پس از اولین خرید امکان‌پذیر خواهد بود. بدیهی است این محدودیت فقط برای اولین درخواست اعمال می‌شود.
 • درصورت تعلیق حساب نمی‌توانید پول (ریال) سپرده‌گذاری کنید و یا درخواست واریز ثبت کنید. همچنین امکان استفاده از کیف‌ پول فینیکس خود را نیز نخواهید داشت.
 • کاربر همواره می‌تواند برای برداشت پول نقدی (ریال) موجود در کیف پول دیجیتالی خود ثبت درخواست کند؛ البته پرداخت پول به تایید فینیکس نیز بستگی دارد.
 • فینیکس درباره‌ی تاخیر یا تراکنش‌های ناموفقی که به‌دلیل نقص سیستم ارز دیجیتال یا بانک پذیرنده پیش آمده‌اند، هیچ‌ مسئولیتی برعهده ندارد.
 • فینیکس هیچ تعهدی برای پرداخت سود به سپرده‌های ریالی موجود در کیف پول دیجیتال ندارد.
 • پرداخت مالیات مربوط به تراکنش‌ها برعهده‌ی کاربر است.

فینیکس می‌تواند با اطلاع قبلی به کاربر، مبادله‌ی ریالی را به یکی از دلایل زیر ممنوع کند:

 • اگر درخواست کتبی از محاکم و نهادهای دولتی ارائه شده باشد.
 • اگر مبلغ مبادله‌ها به‌صورت نامتعارفی افزایش پیدا کنند.
 • اگر کاربر مرتکب جرم شده یا مظنون به کسب درآمد از طریق ارتکاب جرم باشد.
 • اگر این اقدام براساس سیاست‌های ما ضروری تشخیص داده شود.

جبران خسارت‌ از سوی فینیکس

جبران خسارت‌هایی که از موارد زیر ناشی می‌شوند از عهده‌ی فینیکس خارج است:

 • دسترسی غیرقانونی شخص ثالث به سرور و استفاده غیرقانونی از آن (انتقال و انتشار بدافزار، دستکاری یا حذف اطلاعات)؛
 • اختلال خدمات ارتباطی از طرف بستر ارائه دهنده‌ی آنها؛
 • بلایای طبیعی و موارد اضطراری ملی؛
 • ویژگی‌های ذاتی ارز دیجیتال (به‌ویژه مواردی که موجب نقص یا محدودیت فنی در سیستم مدیریت در ارائه‌ی خدمات از سوی ما می‌شود)؛
 • قطع شدن سرور‌ها؛
 • سایر خسارت‌هایی که ما در ایجاد آنها نقشی نداشته باشیم.

درصورتی‌که خسارت وارد شده به کاربر در شمار خسارت‌های ذکر شده نباشد، مبلغ خسارت را در واحد ریال به کیف الکترونیکی شخص واریز خواهیم کرد.

لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌

لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌

مصوب‌ ۱۳۳۳/۱۰/۰۵ کمیسیونهای‌ مشترک‌ مجلسین

با اصلاحات بعدی‌

ماده‌ 1 ـ (ملغی‌ شده‌، طبق‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و قانون‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد معارض‌ مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)

ماده‌ 2 ـ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ هیات‌ نظارت‌ طبق‌ بند ۲ از ماده‌ 25 اصلاحی‌ سال‌ 1317 قانون‌ ثبت‌ یا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ به‌ اشتباهات‌ رسیدگی‌ می‌نماید می‌تواند با تعیین‌ فهرستی‌ از نوع‌ اشتباهات‌ که‌ به‌ نظر هیات‌ موثر یا غیر موثر تشخیص‌ گردیده‌ دستور رفع‌ اشتباه‌ و اصلاح‌ ثبت‌ ملک‌ یا اجرای‌ شقوق‌ 5 و۶ و ۷ ماده‌ 25 اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ را به‌ روسای‌ ثبتی‌ که‌ مقتضی‌ بداند، بدهد.

لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب 1333

ماده‌ 3 ـ (اصلاحی‌ مصوب‌ 1351) هر موقع‌ در هیات‌ نظارت‌ تشخیص‌ شود نسبت‌ به‌ ملکی‌ کلا یا بعضا اسناد مالکیت‌ معارض‌ صادرشده‌ خواه‌ نسبت ‌به ‌اصل‌ ملک‌ خواه‌ نسبت‌ به‌حدود یا حقوق‌ ارتفاقی‌ آن‌ به‌ ترتیب‌ زیر عمل‌ خواهد شد:

۱ ـ سند مالکیت‌ ثبت‌ مقدم‌ تا موقعی‌ که‌ به‌ موجب‌ حکم‌ نهایی‌ دادگاه‌ ابطال‌ نشده‌ است‌ معتبر شناخته‌ خواهد شد و سند مالکیت‌ ثبت‌ موخر تا زمانی‌ که‌ حکم‌ نهایی‌ از دادگاه‌ به‌ صحت‌ آن‌ صادر نشده‌ باشد نسبت‌ به‌ مورد تعارض‌ سند معارض‌ تلقی‌ می‌شود.

۲ ـ ادارات‌ ثبت‌ مکلفند به‌ محض‌ اطلاع‌ از صدور اسناد معارض‌ وجود سند مالکیت‌ معارض‌ (ثبت‌ موخر) و همچنین‌ سند مالکیت‌ ثبت‌ مقدم‌ را به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ حوزه‌ مربوط‌ کتبا ابلاغ‌ نمایند و گزارش‌ امر را جهت‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ هیات‌ نظارت‌ ارسال‌ دارند.

در صورتی‌ که‌ هیات‌ نظارت‌ یا شورای‌ عالی‌ ثبت‌ در تجدید رسیدگی‌ وقوع‌ تعارض‌ را محرز بداند ثبت‌ محل‌ مراتب‌ را کتبا به‌ دارنده‌ سند مالکیت ‌معارض‌ (ثبت‌ موخر) ابلاغ‌ می‌نماید. چنانچه‌ دارنده‌ سند مالکیت‌ معارض‌ با اخطاری‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ به‌ او ابلاغ‌ شده‌ است‌ در مدت ‌دو ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ دادگاه‌ محل‌ وقوع‌ ملک‌ مراجعه‌ نکند و گواهی‌ طرح‌ دعوا را به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ و رسید اخذ ننماید و دارنده‌ سند مالکیت ‌مقدم‌ گواهی‌ عدم‌ طرح‌ دعوا را از مراجع‌ صالحه‌ در مدت‌ مزبور تقدیم‌ دارد اداره‌ ثبت‌ بطلان‌ سند مالکیت‌ معارض‌ را نسبت‌ به‌ مورد تعارض‌ در ستون ‌ملاحظات‌ ثبت‌ ملک‌ قید و مراتب‌ را به‌ دارنده‌ سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی‌ اعلام‌ خواهد نمود.

ماده‌ 4 ـ دارنده‌ سند مالکیت‌ مقدم‌ قبل‌ از تعیین‌ تکلیف‌ نهایی‌ در دادگاه‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ مورد سند مالکیت‌ معامله‌ کند ولی‌ دفاتر اسناد رسمی ‌مکلف ‌اند در متن‌ سند قید کنند نسبت‌ به‌ مورد معامله‌ سند معارض‌ صادر شده‌ و مادام‌ که‌ تکلیف‌ نهایی‌ طبق‌ این‌ قانون‌ معلوم‌ نشده‌ به‌ خریدار ، سند مالکیت‌ جدید داده‌ نخواهد شد و همین‌ حکم‌ نسبت‌ به‌ انتقالات‌ بعدی‌ هم‌ جاری‌ است‌.

ماده‌ 5 ـ دارنده‌ سند مالکیت‌ معارض‌ مادام‌ که‌ تکلیف‌ نهایی‌ سند مزبور در دادگاه‌ معلوم‌ نشده‌ حق‌ هیچ‌ گونه‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ آن‌ ندارد ولی‌ می‌تواند حقوق‌ متصوره‌ خود را به‌ دیگری‌ انتقال‌ دهد.

تبصره‌ ـ دادگاه‌ پس‌ از رسیدگیهای‌ لازم‌ هریک‌ از اسناد معارض‌ را که‌ تشخیص‌ دهد جریان‌ ثبتی‌ آن‌ بر طبق‌ قانون‌ و مقررات‌ صحیحا انجام‌ شده‌ تعیین‌ و حکم‌ ابطال‌ سند دیگر را خواهد داد.

ماده‌ 6 ـ کسی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ فوق‌ ممنوع‌ از معامله‌ است‌ هرگاه‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مزبور معامله‌ نماید پس‌ از صدور حکم‌ نهایی‌ بر بطلان‌ سند موخر التاریخ‌ و با انقضای‌ مدت‌ دو ماه‌ و عدم‌ مراجعه‌ دارنده‌ سندی‌ که‌ تاریخا موخر است‌ به‌ محاکم‌ ، به‌ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یک‌ برابر بهای‌ مورد معامله‌ محکوم‌ خواهدشد و نیز سردفتران‌ اسناد رسمی‌ هم‌ که‌ با وجود اخطار اداره‌ ثبت‌ در مورد سند مالکیت‌ معارض‌ اقدام‌ به‌ ثبت‌ معامله‌ نمایند به‌ انفصال‌ ابد از شغل‌ سردفتری‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 7 ـ کارمندان‌ اداره‌ ثبت‌ که‌ عمل‌ مخالف‌ مقررات‌ آنها موجب‌ صدور سند مالکیت‌ معارض‌ یا معاملات‌ متعدد بشود در دادگاه‌ اداری‌ مورد تعقیب‌ وبه‌ انفصال‌ موقت‌ که‌ کمتر از دو سال‌ نخواهد بود و یا انفصال‌ ابد به‌ تناسب‌ موضوع‌ محکوم‌ می‌شوند و تخلف‌ آنها مشمول‌ مرور زمان‌ تخلفات‌ اداری‌ نخواهد بود.

ویزای ایتالیا | قیمت + نحوه گرفتن + اشتباهات منجر به ریجکتی

ویزای ایتالیا، محبوب ترین ویزای کشور‌های شینگن در بین ایرانیان می‌باشد. برای گرفتن ویزای ایتالیا فقط و فقط تمکن مالی و گردش حساب لازم است. در صورتی که مدارک شما آماده باشد، می‌توانید حتی ۱ ساعت بعد در سفارت حضور داشته باشید و جواب ویزای خود را 14 روز کاری بعد دریافت کنید.

در این مطلب می‌خوانید

شرایط اخذ ویزای ایتالیا

برای گرفتن ویزای ایتالیا، راه سختی در پیش ندارید. تنها شرطی که برای اخذ ویزای ایتالیا وجود دارد، تمکن مالی و گردش حساب بالا می‌باشد. توجه داشته باشید که منظور از گردش حساب، تعداد تراکنشات حساب متقاضی می‌باشد و مبالغ آن اهمیت چندانی ندارد.

نکته مهم: اشتباه رایجی که بین متقاضیان ویزای ایتالیا و حتی کارگزاران ویزای این کشور وجود دارد این است که، یک مرتبه مبلغ هنگفتی (مثل ۲۰۰ میلیون تومان) را با هدف افزایش تمکن مالی وارد حساب خود می‌کنند. این کار اشتباه است. چرا که گردش حساب شما با دقت بالایی توسط افسران ویزا بررسی می‌شود و در صورتی که متوجه نشوند که این پول از کجا وارد حساب شما شده است، بدون هیچ تردیدی درخواست شما را رد می‌کنند. اما اگر معامله ای انجام دادید که بر اساس آن این مبلغ وارد حساب شما شده است، بهتر است که سند خرید و فروش و یا معامله را با ترجمه رسمی آن ارائه کنید.

همچنین اگر شما تا به حال سفر خارجی نداشته باشید، با یک گردش حساب و تمکن مالی خوب می‌توانید ویزای ایتالیا بگیرید.

ویزای ایتالیا تضمینی

هیچ ضمانتی برای ویزای ایتالیا وجود ندارد. تصمیم گیرنده اصلی در اعطای ویزای ایتالیا، افسران ویزای این کشور می‌باشند. نه ویزالند و نه هیچ کارگزار دیگری نمی‌تواند تضمینی برای گرفتن ویزای ایتالیا به شما بدهد.

انواع ویزای ایتالیا

ویزای شینگن ایتالیا، با توجه به هدف سفر متقاضی، در انواع مختلفی صادر می‌شود. ویزای توریستی، ویزای سرمایه گذاری و ویزای تحصیلی رایج ترین ویزایی هستند که از سوی سفارت ایتالیا برای متقاضیان ایرانی صادر می‌شود.

۱. ویزای توریستی ایتالیا

همانطور که از اسم آن مشخص است، این نوع ویزا برای اهداف توریستی و گردشگری صادر می‌شود. برای اخذ ویزای توریستی ایتالیا گردش حساب بالا و تمکن مالی تعیین کننده اصلی می‌باشد. شما با ویزای توریستی ایتالیا می‌توانید تا ۹۰ روز در هر ۶ ماه اقامت داشته باشید.

۲. ویزای سرمایه گذاری ایتالیا

این نوع ویزا، با اهداف سرمایه گذاری در کشور ایتالیا صادر می‌شود. با خرید ملک و یا سرمایه گذاری در ایتالیا می‌توانید اقامت دائم این کشور را دریافت کنید. اگر شخصی خواهان سرمایه گذاری در ایتالیا باشد، باید مبلغ عمده این سرمایه گذاری متعلق به خود شخص باشد.

۳. ویزای تحصیلی ایتالیا

ویزای تحصیلی ایتالیا، با هدف تحصیل و یا تحقیقات کوتاه و یا بلند مدت برای متقاضیان صادر می‌شود. برای اخذ ویزای تحصیلی ایتالیا شما باید از یک دانشگاه و یا موسسه معتبر آموزشی دعوتنامه ارائه کنید. پس از اتمام دوره تحصیل و یا مدت اعتبار ویزا، می‌توانید در این کشور اقامت دائم داشته باشید.

تصویر مشاوره تلفنی ویزا

برای دریافت مشاوره تلفنی با کارشناسان ویزالند در تماس باشید

تصویر مشاوره حضوری ویزا

مشاوره حضوری با کارشناسان خبره ویزالند

مدارک ویزای ایتالیا

برای دریافت ویزای ایتالیا، دو دسته مدارک عمومی و مدارک اختصاصی ارائه کنید. مدارک عمومی، مدارکی است که برای هر یک از انواع ویزای ایتالیا باید ارائه کنید و یکسان است. اما مدارک اختصاصی برای هر نوع ویزای درخواستی منحصر به فرد است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.