از حساب تجاری خود محافظت کنید


ساخت اکانت توییتر - ثبت نام

امین اموال کیست و چه وظایفی در سازمان بر عهده دارد؟

اموال و دارایی‌های مختلف یکی از مهم‌ترین منابع در اختیار برای رسیدن به اهداف هستند که در تمام سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند. اما این موضوع در بخش دولتی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که منابع زیادی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن‌ها می‌شود.

قانون، اموال دولت را اموالی می‌داند که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود، یا به طرق قانونی دیگر به تملک دولت درمی‌آیند. براساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال دولتی و نگهداری حساب آن‌ها بر عهده وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی دارنده اموال مذکور و نظارت و تمرکز حساب اموال یاد شده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

اهمیت و گستردگی وظایفی که در این ارتباط وجود دارد؛ بر عهده فردی است که در سازمان‌ها و ادارات دولتی آن را به عنوان امین اموال می‌شناسند. در این مقاله قصد داریم تا با امین اموال، اهمیت، شرح وظایف و سایر موضوعات مربوط به آن صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید.

تعریف اموال دولتی و انواع آن

قبل از هر چیز بهتر است به تعریف اموال دولتی و انواع آن بپردازیم و ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. به دلیل اهمیت و جایگاه دارایی‌های دولت که بخش مهمی از دارایی‌ها و اموال عمومی جامعه را تشکیل می‌دهد، فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور به اموال دولتی اختصاص دارد که از ماده 106 تا ماده 122 را شامل می‌شود. همچنین با استناد به این قانون، «آیین‌نامه اموال دولتی» نیز در سال 1372 تصویب شد.

ماده 2 آیین‌نامه مذکور در تعریف اموال دولتی می‌گوید: «اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آید.»

این آیین‌نامه اموال سازمان‌های دولتی را در چند بخش طبقه‌بندی کرده که شامل اموال منقول، غیرمنقول است و خود انواع مختلفی دارند.

اموال منقول و غیرمنقول

منظور از اموال منقول اموالی هستند که می‌توان آنها را جابجا کرد. میز، صندلی، انواع خودروهای سواری و دستگاهای تخصصی نمونه‌هایی از اموال منقول محسوب می‌شوند. این اموال همان اموالی هستند که برای انجام عملیات سازمان در اختیار مسئولان و متصدیان مشاغل مختلف قرار می‌گیرد و به دلیل مستهلک شدن و تعداد بالا نیاز بیشتری به کنترل و حراست از آنها در سازمان‌ها وجود دارد.

اما در مقابل اموال غیرمنقول قرار دارند که برخلاف اموال منقول به راحتی قابل جابجا شدن نیستند. برای نمونه درب یا پنجره به کار رفته در یک ساختمان را می‌توان نمونه‌ای از اموال غیرمنقول دانست.

ماده 4 آیین‌نامه اموال دولتی، تقسیم‌بندی جزئی‌تری از اموال دولتی ارائه داده که به شکل از حساب تجاری خود محافظت کنید زیر است:

اموال منقول مصرفی

طبق بند یک این ماده «اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزیی یا کلی از بین می‌روند.»

اموال منقول غیرمصرفی

طبق بند 2 ماده 4 «اموال منقول غیر مصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.»

اموال در حکم مصرفی

مطابق بند 3 ماده 4 آیین‌نامه «اموال در حکم مصرفی اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب رای آنها به ‌صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد.»

‌همچنین طبق ماده 5 آیین‌نامه، «اموال رسیده اموالی است که تحت ابواب جمعی امین اموال قرار می‌گیرند.»

براساس ماده 6 «اموال فرستاده، اموالی است که طبق مقررات این آیین‌نامه به نحوی از ابواب‌جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.»

امین اموال در ادارات دولتی کیست؟

اموال دولتی به دلیل اهمیتی که دارند، همیشه در معرض خطراتی از قبیل فساد، مفقود شدن، تصرف غیر قانونی، عدم رعایت مقررات یا به هنگام جابجایی، ناقص یا شکسته شدن قرار دارد. از طرفی این اموال جزء اموال عمومی محسوب می‌شوند که از بودجه عمومی دولت تامین شده و به نوعی متعلق به آحاد جامعه است. از این رو در قانون تمهیدات ویژه‌ای برای حفاظت از آنها در نظر گرفته شده است.

یکی از مهم‌ترین وظایف هر وزارت‌خانه و سازمان دولتی حفظ و نگهداری اموال و دارایی‌های آن است. امین اموال در ادارات دولتی بخش قابل‌توجهی از این وظایف را بر عهده دارد.

امین اموال در سازمان‌های دولتی فردی است که با موافقت ذی‌حساب و با حکم وزارت‌خانه یا موسسه مربوطه وظایف خود را انجام می‌دهد. ماده 34 قانون محاسبات عمومی کشور در این مورد می‌گوید:

«امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی با موافقت ذیحساب ذیربط به موجب حکم وازرتخانه یا موسسه دولتی به این سمت منصوب و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب اموال و اوارقی که در حکم وجه نقد است و همچنین کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می‌شود.»

براساس همین ماده آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال» تنظیم شده که به نوعی دستور کار امین اموال در ادارات دولتی را مشخص کرده است.

ماده یک و 2 این آیین‌نامه ضمن اشاره به تعریف امین اموال، به موارد و شرایط خاص آن اشاره کرده است. برای نمونه ماده 2 به انتخاب امین اموال برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح‌های عمرانی اشاره کرده که باید از بین کارکنان ثابت و غیرموقت آنها انتخاب شود.

ماده 3 این آیین‌نامه سه شرط را جزء شرایط امین اموال می‌داند که شامل:

«1: داشتن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان

2: داشتن صلاحیت و توانایی لازم برای انجام وظایف

3: سپردن تضمین مناسب در موارد و به میزانی که در مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.»

براساس ماده 4 آیین‌نامه مذکور؛ امین اموالی به نوعی زیر نظر ذی‌حساب فعالیت می‌کند و ذی‌حساب نیز موظف است که حداقل سالی یکبار به موجودی حساب او رسیدگی کرده و در صورت مشاهده هرگونه کسری در ابواب جمعی او، به وزارتخانه یا موسسه مربوطه و وزارت اقتصاد گزارش دهد.

مهم‌ترین وظایف و اختیارات امین اموال در دستگاه‌های اجرایی چیست؟

شرح وظایف امین اموال در سازمان‌های دولتی بیشتر در مواد 6 تا 23 آیین‌نامه انتخاب امین اموال مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، بیشتر به یک تعریف کلی از مسئولیت‌ها بسنده شده است. دلیل این موضوع تنوع وظایف امین اموال در بخش‌های متفاوت سازمان‌های مختلف و نیز انعطاف‌پذیری در تفویض مسئولیت به وی است. به طوری که این مسئولیت می‌تواند در سازمان‌های مختلف تا حدودی متفاوت و مقدار ارتباط و اختیار آن با سایر بخش‌ها متغیر باشد.

طبیعتا در سازمان‌های بزرگ با گستردگی زیاد و حجم اموال بالا وظایف امین اموال متفاوت‌تر از سازمان‌های کوچک با دارایی‌های محدود است. همچنین نقش آن در سازمان‌های تخصصی با دارایی‌های خاص نیاز به حراست و نگهداری ویژه و داشتن دانش تخصصی در آن بخش است. با این حال، مهم‌ترین وظایف امین اموال را می‌توان براساس قانون به شکل زیر در نظر گرفت. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به آیین‌نامه انتخاب امین اموال مراجعه کنید.

1: ثبت، طبقه‌بندی، برچسب‌گذاری و شماره‌گذاری انواع از حساب تجاری خود محافظت کنید اموال منقول، غیرمنقول، مصرفی، رسیده، امانی و سایر اموال

2: صدور پروانه خروج اموال از سازمان و نظارت بر فرایند آن

3: بستن دفاتر اموال در پایان هر سال

4: گزارش خسارات احتمالی به اموال بنا به دلایل مختلف

5: ارائه گزارش به ذی‌حساب، سازمان مربوطه، وزارت اقتصاد یا سایر نهادهای ذی‌ربط در صورت نیاز

6: تنظیم صورت حساب اموال

7: شمارش موجودی اموال تحت ابواب جمعی پایان سال

در ادامه به شکل جزئی به یکی دو مورد از وظایف امین اموال در آیین‌نامه مذکور اشاره می‌کنیم. برای مشاهده سایر وظایف به این آیین‌نامه رجوع کنید.

برای نمونه ماده 6 این آیین‌نامه بیان می‌کند: «امین اموال مکلف است مشخصات کامل اموال منقول غیر مصرفی رسیده و فرستاده واحد ابواب جمعی خود را به ترتیب شماره تخصیصی و بر حسب نوع و طبقه اموال در دفاتر مربوط ثبت نماید.»

در نمونه دیگر ماده 21 بیان می‌کند: «امین اموال مکلف است در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن یا وارد شدن خسارت به مال ناشی از سیل, زلزله, سرقت یا آتش‌سوزی یا هر علت دیگر مراتب را کتبا به واحد ذی‌ربط اطلاع دهد تا پس از گواهی رئیس واحد مزبور مراتب به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط برای رسیدگی و اقدام لازم گزارش گردد.»

تفاوت جمعدار و امین اموال چیست

شخصی که مسئولیت جمعداری اموال را بر عهده می‌گیرد، مامور امینی است که از بین افراد امانت‌دار و واجد صلاحیت با موافقت مدیران و مسئولین ذی‌ربط برای کنترل اموال انتخاب و تایید می‌شود. شخصی که برای جمعداری اموال انتخاب می‌شود مسئولیت ثبت، تحویل و تنظیم اوراق لازمه کالا و مدیریت آن را بر عهده دارد.

به طور کلی مسئول جمعداری اموال موظف است از اموال شرکت یا موسسه نگهداری و محافظت کند. جمعدار اموال معمولا فردی جدا از انباردار است و زیر نظر واحد مالی و اداری و در برخی از شرکت‌ها با هدف کاهش هزینه زیر نظر واحد انبار فعالیت می‌کند.

اما تفاوت امین اموال و جمعدار اموال چیست؟ در پاسخ باید گفت که قانون به صراحت تفاوتی بین دو قائل نشده و به این موضوع اشاره نکرده است. با این حال، معمولا این دو اصطلاح را معادل هم در نظر می‌گیرند. هر چند که اصطلاح جمعدار در ادارات و سازمان‌های دولتی در گذشته بیشتر کاربرد داشته است.

چنانچه ماده 17 آیین‌نامه شرایط انتخاب امین اموال بیان می‌کند:

«چنانچه امین اموال منصوب شده براساس ماده 34 قانون محاسبات عمومی کشور، همان جمعدار قبل اموال باشد، امین اموال باید در دفاتر مورد عمل شروط فعالیت خود را با سمت امین اموال و براساس این آیین‌نامه مشخص و تفکیک نماید.»

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم تا براساس مواد قانونی مختلف تعریف دقیقی از امین اموال در ادارات دولتی، مسئولیت‌ها و شرح وظایف او ارائه دهیم. باید توجه کنید وظایف جمعدار یا امین اموال جزء مسئولیت‌های مالی یک سازمان بوده و انجام آن به شکل دستی و بدون استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری امکان‌پذیر نیست.

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت همکاران سیستم به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از آن به راحتی می‌توان تمامی فرایندهای، حسابداری، انبارداری و مدیریت اموال در سازمان را به بهترین شکل انجام داد. برای دریافت مشاوره رایگان در این زمینه با کارشناسان ما در تماس باشید.

حساب آزمایشی را باز کنید

ما مکان فعلی شما را با IP / شماره تلفن مشخص کرده‌ایم.

.متأسفانه ما به شهروندان و مقیمان این کشور خدمات ارائه نمی دهیم

:کشور محل اقامت واقعی خود را از لیست انتخاب کنید

چرا AMarkets

برخی از بهترین شرایط معاملاتی در صنعت: سریع ترین سرعت اجرای سفارش (فقط 0.03 ثانیه)، گسترش بسیار کم است

سیگنال های تجاری منحصر به فرد، تجزیه و تحلیل و شاخص

منافع کلیه مشتریان AMarkets توسط صندوق جبران خسارت Financial Commission تا سقف € 000 20 در هر ادعا محافظت می‌شود

Mastercard

Visa

SWIFT

Perfect Money

TopChange

Neteller

© 2007—2022 AMarkets Ltd., Beachmont Business Centre, 272, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, کلیه حقوق محفوظ است.

اخطار ریسک: معاملات فارکس ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. به عبارتی دیگر، احتمال از دست دادن همه یا بخشی از سرمایه شما وجود دارد. بهتر است قبل از تصمیم گیری درباره انجام معامله، اهداف سرمایه‌گذاری، میزان تجربه و ریسک‌پذیری خود را با دقت مد نظر قرار دهید. قابل ذکر ات که آمارکتس به شهروندان و ساکنین کشور‌های این لیست خدمات ارائه نمی‌دهد.

چگونه در توییتر اکانت بسازیم؟ (2018) راهنمای گام به گام و آسان

ساختن اکانت توییتر چه روش هایی دارد؟ وقتی درباره حضور رسانه های اجتماعی برای تجاری سازی نام وبلاگ و یا پروفایل مان صحبت می کنیم، همیشه درباره توییتر صحبت می کنیم.

اکانت توییتر از نون شب هم واجب تر است! دیروز در حال مشاوره دادن به یکی از مشتری هایم بودم که یک افسر ارتش بازنشسته بود و من درباره توییتر و دیگر سایت های رسانه ای اجتماعی صحبت می کردم. چیزی که واسم عجیب بود این بود که ایشان تا به حال نام توییتر رو نشنیده بود. بسیاری از مبتدیان هستند که اطلاعی از توییتر ندارند و یک راهنما برای اینکه آنها چگونه می توانند یک حساب توییتر ایجاد کنند و از آن استفاده کنند برایشان مفید خواهد بود. خوب من اینجا یک راهنمای گام به گام از اینکه چطور می توان یک حساب توییتر ایجاد کرد را به اشتراک می گذارم و البته این یک راهنمای بسیار ابتدایی هست که از مراحل آن تصاویر هم تهیه کرده ام که بیشتر قابل فهم باشد.

توصیه شخصی من این هست که اگر شما بر روی یک دامین (دامنه وب سایت) معروف کار می کنید دو حساب توییتر ایجاد کنید. یکی از حساب تجاری خود محافظت کنید برای پروفایل شخصی شما و دیگر برای وبلاگ شما، یک نمونه که می توان به آن اشاره کرد توییتر خود من است که [email protected] و برای وبلاگ ShoutMeLoud از [email protected] استفاده شده است.

ساخت اکانت توییتر در ایران

ثبت نام توییتر

ورود به توییتر

توییتر چیست و چرا به پروفایل در توییتر نیاز دارید؟

اجازه دهید مقدمه ای کوتاه از توییتر ارائه دهم، زیرا به عنوان یک مبتدی ممکن است که از آن بی اطلاع باشید. توییتر یک ابزار میکرو بلاگ نویسی است که در آن شما می توانید نظرات، لینک ها و ایده های خود را با قابلیت نوشتن تا 160 حرف به اشتراک بگذارید. مزیت عمده توییتر، پایگاه کاربری بزرگ آن است و اینکه یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی پس از فیس بوک می باشد.

شما می توانید از توییتر برای برقراری ارتباط با بسیاری از دیگر افراد که ایده و افکاری شبیه به خودتان دارند استفاده کنید، با آنها صحبت و ارتباط برقرار کنید. از دیدگاه بازاریابی، می توانید از توییتر برای تبلیغ وبلاگ خود، ایجاد ترافیک و ایجاد هویت برای نام تجاری خود استفاده کنید. هنگامی که شما برای وبلاگ خود یک حساب توییتر ایجاد نمائید، می توانید راهنمای زیرا را برای درک بهتر مساله بخوانید.

قبل از اینکه قدم در اولین مرحله را در توییتر بگذارید، به یاد داشته باشید که این یک وب سایت شبکه اجتماعی است، بنابراین شما باید به صورت اجتماعی رفتار کنید و تمامی آداب و قوانین شبکه های اجتماعی را رعایت کنید تا بتوانید تفاوت ایجاد کنید. خوب اجازه بدید که به کارمون برسیم و ادامه بدیم.

راهنمای گام به گام ایجاد حساب توییتر

به وب سایت Twitter.com بروید و روی ثبت نام (Signup) کلیک کنید و همانطور که در زیر توضیح دادم شروع به پر کردن اطلاعات کنید، به یاد داشته باشید که توییتر طرح های موحود بر روی صفحه اصلی (Homepage) خود را تغییر می دهد، البته جای دکمه ها ممکن است طی زمان فقط تغییر کنید.

وقتی که وارد صفحه اصلی توییتر خود شدید نام کامل خود، آدرس ایمیل و کلمه عبور خود را وارد نمائید تا بتوانید حساب توییتر را ایجاد نمائید. اگر برای وبلاگ خود یک حساب کاربری ایجاد می کنید، مطمئن شوید که در قسمت نام کامل، نام تجاری خود را وارد می کنید. به طور مثال ShoutMeLoud .

ممکن است دوست داشته باشید ثبل از اینکه ثبت نام کنید از آزاد و در دسترس بودن نام کاربری (Username) مورد نظرتان اطمینان حاصل کنید که در این صورت می توانید با استفاده از سرویس رایگان http://namechk.com این کار را انجام دهید.

ساخت اکانت توییتر

ساخت اکانت توییتر - ثبت نام

بر روی گزینه ثبت نام برای حساب توییتر(Sign up for Twitter) کلیک کنید و در صفحه بعد، توییتر به طور خودکار نام شما را به عنوان نام کاربری پیشنهاد خواهد داد البته چنانچه نام شما به عنوان یک نام کاربری در دسترس و آزاد باشد و قبلا توسط شخصی دیگر انتخاب نشده باشد. البته این نام پیشنهادی می باشد و شما می توانید آن را همان لحظه یا بعدا تغییر دهید. با این حال توصیه می کنم که از همان روز اول یک نام کاربری را انتخاب کرده و بر روی تجاری سازی بهتر آن تمرکز کنید.

ساخت اکانت توییتر

ساخت اکانت توییتر - ثبت نام - مرحله 2

بر روی گزینه ایجاد حساب من (Create my account) کلیک کنید و مراحل بعد نیازمند چند کلیک موس توسط شما می باشد. در مرحله بعد توییتر چند حساب را به شما معرفی و توصیه می کند که آن حساب ها را دنبال(Follow) کنید، و شما می توانید این پنجره را به آسانی ببندید. البته من توصیه می کنم که آن حساب هایی که توییتر توصیه می کند و مربوط به حوزه کاری شما می شود را دنبال کنید. من در این مورد در پست های آینده صحبت خواهم کرد.

وریفای توییتر

فعالسازی توییتر

حساب توییتر خود را تایید کنید

شما یک ایمیل از تیم تایید توییتر دریافت خواهید کرد، بر روی لینک موجود در ایمیل دریافتی کلیک کنید تا حساب کاربری شما تأیید شود. به یاد داشته باشید، این یک گام مهم است. هنگامی که حساب خود را تأیید می کنید، به صفحه اصلی توییتر به صورت خودکار ارجاع داده می شوید و به حساب توییتر خود وارد می شوید. شما چیزی شبیه به این را خواهید دید (تصویر زیر):

ساخت اکانت توییتر

ساخت اکانت توییتر - فعالسازی توییتر

پروفایل توییتر خود را کامل کنید

تا کنون شما حساب توییتر خود را ایجاد کرده اید اما حساب شما مانند یک بوم خالی است. شما باید اطلاعات تان را اضافه کنید تا آن را زیبا و شخصی سازی کنید. اولین کاری که انجام می دهید این است که با کلیک کردن روی دکمه تنظیمات (Settings)، اطلاعات مهم مربوط خودتان یا نام تجاری تان را پر کنید. شما می توانید در مورد اینکه در قسمت Bio چه چیزی بنویسید این قسمت را بخوانید تا بفهمید که چگونه اطلاعاتی باید در این قسمت نوشته شود.

یک اشتباه بزرگ که بسیاری از کاربران دیده ام که انجام می دهد این است که؛ آنها با انتخاب جعبه تیک دار زیر تحت حریم خصوصی توییتر از توییت خود محافظت می کنند. من توصیه می کنم که همچین کاری انجام ندهند چون زمانی که شما از گزینه«حفاظت از ویژگی های توییتر خود»«Protect my Tweet feature» استفاده می کنید، سایر کاربران نمی توانند توییت های شما را ببینند تا زمانی که اجازه دهید آنها از شما را دنبال (Follow) کنند و در این بین شما فرصت های زیادی را از دست می دهید.

ساخت اکانت توییتر

ساخت اکانت توییتر - تکمیل پروفایل

بر روی بخش پروفایل کلیک کنید و تمام جزئیات لازم را وارد کنید. من اکیدا به شما توصیه میکنم از وبسایت خود در قسمت بیوگرافی (Bio) استفاده کنید، زیرا بسیاری از سرویس های وب و دایرکتوریهای توییتر وجود دارند که پروفایل های توییتر را فهرست می کنند و شما با این کار از خدمات بک لینک از حساب تجاری خود محافظت کنید رایگان بهره خواهید برد.

چگونه شروع به استفاده از توییتر کنیم؟

گام بعدی این است که یاد بگیرید چگونه از توییتر استفاده کنید و باید از زبان و اختصارات توییتر مطلع باشید. من در زیر چند مورد را توضیح می دهم و چندین لینک هم در مورد بهترین منابع برای یادگیری توییتر را هم قرار می دهم.

• Tweet: هنگامی که فردی یک به روزرسانی را که شامل نهایتا 160 حرف می باشد را ارسال می کند.
• RT) Retweet): هنگامی که فردی یک به روزرسانی توییتر را مجددا به اشتراک می گذارد.
[email protected]: وقتی می خواهید پیامی عمومی به شخصی ارسال کنید از این گزینه استفاده کنید @username و به جای username از نام کاربری شخص مورد نظر استفاده کنید
• مثال: [email protected] پیام شما در این قسمت

• DM (پیغام مستقیم): وقتی می خواهید برای شخصی پیام خصوصی ارسال کنید از DM استفاده کنید البته آن شخص باید شما را دنبال کرده باشد تا بتوانید برای ایشان پیغام خصوصی ارسال کنید مثال: D denharsh پیام شما

• # Hashtag: اضافه کردن علامت هش # قبل از کلید واژه مهم در پیام توییتری شما، کمک می کند که پیام توییتری شما بهتر در جستوها دیده شود مثال: Hi I’m Harsh, and I Blog about #WordPress and #SEO
Twitter Handle: نام کاربری شما دستگیره توییتر هست.

شما ممکن است نیاز به صرف زمانی 1 تا 2 ساعت با دقت برای درک اصول توییتر را داشته باشید، اما هنگامی که شما همه اصول را درک کردید، شما می توانید از توییتر به طور موثر و برای موفقیت خود استفاده کنید. من سعی کرده ام ابتدایی ترین سوالات را در اینجا پوشش دهم و اگر هنوز در مورد توییتر سوال دارید، لطفا از طریق قسمت نظرات از من بپرسید.

با استفاده از راهنمای ارائه شده به راحتی میتوانید یک اکانت توییتر برای خود یا کسب و کارتان بسازید. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید. همراه مجله اینترنتی دلگرم باشید.

از حساب تجاری خود محافظت کنید

لوگوی سامانه میخک

ثبت نام / ورود به سامانه

امور تحصیلی(دانشجویی/دانش آموزی)

شناسنامه پدر خارجی/مادر ایرانی

سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) بستری برای ارائه کلیه خدمات کنسولی به هموطنان در حوزه های گوناگون شامل امور گذرنامه، امور سجلی، امور حمايت های کنسولی و قضايی، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و . . . می باشد که مراحل آن با تشکیل پرونده الکترونیک (پروفایل) آغاز و با تکمیل فرمهای خدمات مورد نظر و بارگذاری (آپلود) تصویر اسناد مربوطه و ارسال آن برای نمایندگی مورد نظر انجام میگردد.

بنا به ملاحظات امنیتی و رعایت حفاظت از اطلاعات حریم خصوصی مراجعین، بازخورد، اطلاع رسانی و انعکاس نتایج درخواست فقط از طریق ارسال خودکار رایانامه (ایمیل) به ذینفع انجام شده و از این رو با ارسال درخواست تکمیل شده، هیچگونه اطلاعات و سوابقی در سامانه باقی نمانده و هرگونه اصلاح و یا تکمیل اطلاعات درخواست، صرفا از طریق مراجعه به نمایندگی تعیین شده در خواست امکانپذیر میباشد.

استفاده از اسناد رسمی صادره از سوی مقامات رسمی یک کشور در کشور دیگر نیازمند تایید صحت آن از سوی سفارتخانه های یک و یا هر دو کشور بوده و در این راستا هموطنان باید قبل از ارائه و استفاده از اسناد مختلف تحصیلی، درمانی، تجاری، مالی و . . . صادره از مقامات رسمی کشورمان در کشور محل اقامت و یا بالعکس، اقدام به تایید این اسناد در وزارت امورخارجه و یا نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بنمایند.

از این رو هموطنان میتوانند با استفاده از خدمات بخش تایید اسناد سامانه میخک و تکمیل پرسشنامه ها، بارگذاری اسناد مورد نیاز و ارسال آن به نمایندگی مورد نظر و نیز مراجعه حضوری (با در دست داشتن کدرهگیری دریافتی از رایانامه ( ایمیل )) اسناد خود را جهت ارائه به کشور دیگر معتبر نمایند.

گذرنامه مهمترین مدرک هویتی (شناسایی) رسمی است که دولت‌ها برای شهروندانشان صادر و به آنها اجازه می دهند تا جهت تردد میان کشورهای دیگر استفاده نمایند. گذرنامه معرف هویت و تضمین‌کننده امنیت و حقوق اتباع یک کشور در قلمرو دیگر کشورها است.

براساس قوانین جاری کشور، صدور گذرنامه جهت ایرانیان مقیم خارج از کشور به عهده وزارت امورخارجه است که این کار توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام می پذیرد.

درخواست و صدور گذرنامه، مبتنی بر یکی از دلایل زیر میباشد:

• پایان اعتبار گذرنامه (افرادی که از اعتبار گذرنامه آنان 6 ماه و یا کمتر باقی مانده است)

• پرشدن صفحات گذرنامه

• تغییر نام و نام خانوادگی و یا تاریخ تولد به استناد شناسنامه ایرانی

• تغییر محل اقامت اتباع مقیم در گذرنامه

متقاضیان دریافت گذرنامه میبایست پس از تشکیل پرونده الکترونیک (پروفایل)، تکمیل فرم درخواست صدورگذرنامه و بارگذاری تصویر اسناد مورد نیاز، ارسال آن به نمایندگی مورد نظر و نیز مراجعه حضوری (با در دست داشتن کدرهگیری دریافتی از رایانامه) مراحل صدور و تحویل مدارک را انجام و گذرنامه خود را دریافت نمایند.

انجام كلیه امور ذیل به استناد ماده 1001 قانون مدنی و مواد 12، 22، 13، 31 و 43 قانون ثبت احوال و بند (و) ماده 5 كنوانسیون وین در امور كنسولی و نیز بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه، بعهده نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور خارجه_اداره سجلات و احوال شخصیه) می باشد.

مختصری از اموری كه به عهده اداره سجلات و احوال شخصیه می باشد و در سامانه میخک قرار دارد به شرح زیر است:

• ثبت ولادت و صدور شناسنامه

• ثبت و صدور سند ازدواج و پروانه زناشویی

• ثبت و صدور سند طلاق

• ترجمه و تایید گواهی فوت، گواهی وفات

متقاضیان دریافت این خدمات نیز میبایست پس از تشکیل پرونده الکترونیک (پروفایل)، تکمیل پرسشنامه درخواست و بارگذاری تصویر اسناد مورد نیاز و ارسال آن به نمایندگی مورد نظر و با مراجعه حضوری (با در دست داشتن کدرهگیری دریافتی از رایانامه) مراحل درخواست را انجام و خدمت مورد نظر خود را دریافت نمایند.

تمامی دانشجویان به منظور برخورداری از تسهیلات دانشجویی و نیز سایر اتباع ایرانی که مدارک و گواهی های تحصیلی و آموزشی خارجی آنها برای ارائه به مقامات صلاحیت دار داخل کشور نیاز به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را دارند، باید ابتدا در این سامانه پرونده تحصیلی_ آموزشی تشکیل دهند، سپس نسبت به بارگذاری مدارک و گواهی های درخواستی در سامانه در بخش تایید مدارک تحصیلی_ آموزشی اقدام نمایند.

مدارک و گواهی های آموزشی و تحصیلی اعم از دانش آموزی، دانشجویی، دانش آموختگی اتباع ایرانی (شامل: هر گونه مدرک یا گواهی مبنی بر ثبت نام در مدارس خارجی، دوره تحصیلی، آموزشی، ریز نمرات، شهریه و هزینه های تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشنامه و همچنین پایان دوره آموزشی صادره توسط مقام صلاحیت دار یک دانشگاه یا موسسه آموزشی خارج از کشور) پس از اطمینان و احراز اصالت و تعلق به دارنده آن صرفا بصورت آنلاین در سامانه میخک توسط مامور کنسولی در نمایندگی ها تایید می گردد.

آپوستیل یک شیوه بین المللی تایید اسناد است که اصلی بودن مدارک و اسناد رسمی دیگر کشورها مثل گواهی تولد، سند ازدواج، مرگ و یا حکم دادگاه را تصدیق میکند.گواهینامه آپوستیل بطور معمول به اسناد و تاییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد اعتبار بین المللی ببخشد.بیشتر کشور های دنیا این پیمان را به رسمیت شناخته اند و هر گواهینامه، سند یا مدرکی که در سایر کشورهای عضو این پیمان صادر شده و ممهور به آپوستیل باشد، در دیگر کشورهای عضو قابل پذیرش است. اسناد و مدارکی که از طریق آپوستیل تأیید می شوند، نیاز به تایید مجدد قانونی ندارد.

مهر آپوستیل برای هر نوع سند شامل گواهی ها، اساسنامه ها، صورت جلسه ها، اسناد ازدواج و طلاق، گواهی فوت، حکم دادگاه و نظیر آن قابل استفاده می باشد.

تتر چیست؟ + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای

تتر چیست؟ + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای

تتر (Tether) با واحد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال است که با قیمت ثابت خود از شما در مقابل نوسانات شدید بازار محافظت می‌کند و با آن می‌توانید به صورت دیجیتالی دلار منتقل کنید .

به گزارش ایمنا تتر با واحد اختصاری USDT، یک ارز دیجیتال است که قیمت آن همیشه ثابت است. هنگام خرید تتر ارزش هر واحد آن همواره برابر با ۱ دلار ایالات متحده آمریکا است.

این ارز دیجیتال یکی از ده‌ها ارز دیجیتال باثبات (استیبل کوین – Stable Coin) در بازار ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال باثبات دارای پشتوانه کالا و دارایی‌های دیگر هستند. قیمت ارزهای دیجیتال باثبات همیشه وابسته به ارزش دارایی‌های پشتوانه است و با آنها بالا و پایین می‌شود. به جز تتر، تعداد زیادی ارز دیجیتال باثبات دیگر با پشتوانه دلار آمریکا در بازار عرضه شده است، اما USDT در حال حاضر قدرتمندترین ارز دیجیتال باثبات بوده و در زمان نگارش این مطلب، با ۸ میلیارد دلار ارزش بازار، پس از بیت کوین، اتریوم و ریپل (XRP)، با قدرت بر رده چهارم بازار ارزهای دیجیتال تکیه زده است.

تتر برای معامله‌گران دو کاربرد اصلی دارد:

  • در امان ماندن از نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال
  • انتقال آسان پول به صرافی‌ها و کیف پول‌ها به صورت دلاری

فرض کنید ۱ بیت کوین با قیمت ۸,۰۰۰ دلار خریده‌اید. کمی بعد قیمت به ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. خیلی سریع و آسان بیت کوین‌های خود را به تتر تبدیل می‌کنید و ۱۰,۰۰۰ واحد USDT ذخیره می‌کنید. سپس قیمت بیت کوین سقوط می‌کند و به ۶,۰۰۰ دلار می‌رسد، اما ارزش سرمایه شما همچنان ۱۰,۰۰۰ دلار است و می‌توانید با آن در قیمت‌های پایین بیت کوین بیشتری بخرید.

تتر را به راحتی می‌توانید در کیف پول‌های دیجیتالی روی موبایل یا کامپیوتر خود و یا کیف پول‌های موجود در صرافی‌ها ذخیره کنید. ارسال و دریافت تتر به‌سادگی و سرعت ارسال یک ایمیل است. همین ویژگی‌ها باعث شده است تا این ارز دیجیتال برای معامله‌گران بسیار محبوب باشد.

تتر چیست + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای

تکنولوژی تتر چطور شکل گرفته است؟

دو توکن USDT و EURT در سال ۲۰۱۵ دلار تتر و یورو تتر را به فعالان و علاقه‌مندان بازار معرفی کردند.

ترکیب ارزش ارزهای فیات و تکنولوژی رمزارزها در این آلت‌کوین های جدید ویژگی‌های انکارناپذیری را به وجود آورد که شکل مبادلات را برای همیشه دگرگون کرد.

تصور عمومی بر این بود که این ارز رمزنگاری شده توسط بانک مرکزی آمریکا یا یک نهاد متمرکز دیگر پشتیبانی می‌شود؛ اما پس از مدتی مشخص شد که مستقل از دولت‌ها و حکومت‌ها عمل می‌کند و از سوی هیچ نهاد متمرکز دولتی‌ای پشتیبانی نمی‌شود.

ساده‌ترین کاربرد تتر این است که از طریق آن می‌توانید انواع ارزهای رمزنگاری شده را مبادله کنید و در هنگام نوسان شدید قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها مطرح از طریق تبدیل آن به تتر در جهت حفظ ارزش دارایی‌های دیجیتال خود گام بردارید.

نوسانات بازار رمزارز که به صورت کاملاً آزاد اداره می‌شود همواره فعالان بازار را نگران می‌کرد، قیمت ثابت تتر به کمک سرمایه‌گذاران آمده تا نگرانی‌های خود را برطرف کنند.

تقریباً تمامی صرافی‌های مطرح رمزارزجهان مثل Bitfinex، Binance، Bittrex و Poloniexخدمات رسانی با تتر را انجام می‌دهند و تتر یکی آر رمزارزهای محبوب کاربران آن‌ها به شمار می‌رود.

چند نوع ارز دیجیتال تتر وجود دارد؟

توکن‌های تتر در اصل به ۳ بلاک‌چین مختلف متصل می‌شوند؛ یعنی ۳ نوع تتر وجود دارد. همه این سه نوع در عمل یکی هستند اما وقتی می‌خواهید از USDTاستفاده کنید بهتر است بدانید که چه نوعی را دارید به کار می‌برد .

راحت‌ترین روش برای فهمیدن نوع تتر این است که به آدرس کیف پول تتر خود نگاه کنید.

این سه نوع تتر و آدرس کیف پول دیجیتال آن‌ها این‌گونه هستند:

نوع اول از بلاک‌چین بیت‌کوین بهره می‌برد و Omni Layer USDT نام گرفته است. بلاک‌چین این نوع تتر Bitcoin Omnilayer نام دارد. آدرس کیف پول دیجیتال این تتر با عبارت‌های «۱»، «۳» و «bc۱» شروع می‌شود.

نوع دوم از بلاک‌چین اتریوم که الگوریتم ERC۲۰ دارد، استفاده می‌کند و ERC۲۰ USDT یا eUSDT نام دارد. آدرس کیف پول دیجیتال این تتر با عبارت «۰ x» شروع می‌شود.

نوع سوم از بلاک‌چین ارز دیجیتال ترون (TRON) که الگوریتم TRC۲۰ دارد، استفاده می‌کند و TRC۲۰ USDT نام دارد. آدرس کیف پول دیجیتال این تتر با عبارت «TX» شروع می‌شود.

تتر چیست + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای

آیا ارز دیجیتال تتر امن است؟

مشکل اینجاست که دلار آمریکا پشتوانه کل تترهای در گردش موجود در دنیا نیست؛ یعنی تعداد تترهایی که در دنیا در جریان هستند، کمی بیشتر از دارایی دلاری شرکت تتر لیمیتد است. دلیل این قضیه به ماجرای شرکت تتر لیمیتد و یک پلتفرم معاملاتی به نام بیت‌فاینکس. (Bitfinex) مربوط است

تعدادی از مدیران تتر لیمیتد، در مدیریت بیت‌فاینکس نیز حضور دارند. بیت‌فاینکس زمانی از یک تأمین‌کننده ثالث به نام Crypto Capital Corp برای بخشی از خدمات پرداخت خود استفاده می‌کرد. این شرکت به عنوان مسئول پرداخت‌ها، بخش زیادی از دارایی‌های بیت‌فاینکس را در اختیار داشت.

اما در سال ۲۰۱۸، حدود ۸۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های بیت‌فاینکس که تحت کنترل این شرکت پرداخت بودند، به دلیل برخی از درگیری‌های حقوقی که از سوی چند کشور مختلف وجود داشت، از طرف دادگاهی در نیویورک مسدود شد.

از کدام تتر استفاده کنیم؟

اولین USDT که همان USDT-Omni باشد، مبتنی بر شبکه بیت‌کوین ایجاد شد. ولی به دلیل هزینه‌های بالای انجام تراکنش‌ها بر بستر بلاکچین بیت‌کوین، هزینه‌های انتقال این نوع از دلار تتر، نسبتاً بالا است.

برای رفع این مشکل و کاهش هزینه‌های انتقال، USDT-ERC ۲۰ مبتنی بر اتریوم ایجاد شد که هزینه‌های انتقال بسیار کمتر و سرعت انتقال بسیار بیشتری دارد و درحال حاضر توسط اکثر کیف‌پول‌ها و صرافی‌های آنلاین استفاده می‌شود.

USDT-TRON (یا همان USDT-TRC ۲۰) بسیار سریع‌تر و بدون هزینه‌ی انتقال است، ولی توسط تمامی کیف‌پول‌ها و بازارها ساپورت نمی‌شود.

. USDT-EOS نیز هنوز به صورت استفاده عموم در نیامده است

در نتیجه، برای کاهش هزینه‌ها و سرعت انتقال و همچنین اطمینان از پشتیبانی کیف پول و صرافی‌ها، شما باید از. USDT-ERC ۲۰ یا همان تتر مبتنی بر شبکه اتریوم استفاده کنید


هنگام خرید ارز دیجیتال جهت تشخیص USDT-ERC ۲۰ از موارد مشابه می‌توان گفت که آدرس کیف پول توکن ERC ۲۰ با ۰ xشروع می‌شود. پس همواره جهت جلوگیری از هدر رفتن دارایی‌های دیجیتالی خود به این نکته توجه فرمائید.

پشتوانه تتر چیست؟

از آنجایی که این استیبل کوین قیمتی دقیقاً برابر با پول‌های فیزیکی دلار و یورو دارد، بنیاد تتر در ابتدا ادعا می‌کرد که به صورت ۱۰۰% توسط بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو پشتیبانی می‌شود و پشتوانه این رمزارز دلار آمریکا است.

اما بعدها که بیشتر مشخص شد تتر چیست و توسط آنچه کارهایی می‌توان انجام داد، وبسایت‌های خبری حوزه کریپتو اعلام کردند که این ارز دیجیتال هیچ ربطی به دلار یا یورو ندارد و توسط هیچ دولتی پشتیبانی نمی‌شود.

توسعه دهندگان ارز تتر پیش از این ادعا داشتند که این ارز یقیناً با دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود. اما در بروزرسانی اسفند ماه سال ۱۳۹۷ (۱۴ مارس ۲۰۱۹)، بنیاد تتر موارد و شرایط وبسایت خود را آپدیت کرده تا درخصوص عملکرد ذخایر خود شفاف سازی کند. این بروزرسانی کوچک نشان می‌دهد که تتر (USDT) بطور ۱۰۰% با دلار آمریکا پشتیبانی نمی‌شود و این موضوع باعث شد تا بسیاری از افراد از این شرکت انتقاد کنند.

تتر چیست + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای


در بروزرسانی این وبسایت آمده است:

“ هر تتر همواره بطور ۱۰۰% با ذخایر ما پشتیبانی شده است. ذخایر ما شامل ارزهای سنتی و پول نقد است و هر از گاهی ممکن است شامل دارایی‌های دیگر و وام‌های اعطا شده به اشخاص ثالث نظیر شرکت‌های واسطه باشد. ”

دسامبر سال گذشته، بلومبرگ گزارش داد که صورتحساب بانکی این شرکت نشان می‌دهد که حداقل بیش از ۴ ماه غیر متوالی، دلار کافی برای پشتیبانی از توکن‌های USDTمنتشر شده در بازار، در حساب بانکی این شرکت وجود داشته است. بیش‌تر بحث‌های ایجادشده پیرامون این شرکت از این حقیقت نشئت می‌گیرند که تتر، هیچ‌گاه حسابرسی مستقل کاملی از وثیقه‌ی دلاری خود ارائه نداده است.

اخبار مرتبط با ذخایر تتر، توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرده است، اما درصد بالایی از کاربران کریپتو درخصوص این اطلاعات شگفت زده نشدند. بسیاری از کاربران وبسایت ردیت، خاطرنشان کردند که اعتبار این شرکت از قبل نیز در معرض خطر بوده است، به ویژه بعد از آنکه تمایلی به انتشار حسابرسی امورمالی خود توسط شخص ثالث را نداشت.

این شرایط که طی آن، تتر یک ذخیره بانکی قانونگذاری نشده است، مدل تجاری این شرکت را بسیار پرخطر می‌کند. ارتباط و متصل کردن یک دارایی پرنوسان به دارایی پرنوسان دیگر منجر به فاجعه می‌شود. مثال این شرایط تتر است که کوین‌های خود را با سایر دارایی‌هایی نظیر نفت خام که در معرض نوسانات روزانه می‌باشند مورد پشتیبانی قرار داده است.

با اینکه همچنان برخی معتقدند که تتر از نوع ارزهای دیجیتال نیست که بتوان از آن به عنوان پول استفاده کرد و توسط آن هزینه دریافت کالا یا خدمات را پرداخت کرد، اما این استیبل کوین همچنان در صدر محبوب‌ترین و پر استفاده‌ترین رمزارزهای پایدار بازار قرار دارد و بسیاری از بازرگانان مبادلات تتری را جایگزین مبادلات دلاری خود نموده‌اند.

کیف‌پول مناسب نگهداری تتر

تتر چیست + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای

بهترین کیف‌پول‌ها برای نگهداری تتر عبارت‌اند از:

کیف‌پول تراست والت تتر: این کیف‌پول برای تلفن همراه است و برای استخراج تتر با موبایل نیز بسیار مناسب است. کار کردن با آن نیز راحت و ساده است.

کیف‌پول کوینومی تتر: این کیف یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین کیف‌پول‌های موجود در بازار ارز است.

کیف‌پول اتمیک تتر: این نوع کیف‌پول هم برای تلفن همراه و هم برای نسخه ویندوز طراحی شده و از اکثر رمزارزها پشتیبانی خواهد کرد.

کیف‌پول سخت‌افزاری لجر نانو: یکی از ایمن‌ترین کیف‌پول‌های موجود در جهان است که در چندین مدل مختلف ارائه شده.

کیف‌پول ترزور: در این کیف‌پول امکان انجام تراکنش‌ها به شکل آفلاین وجود دارد و امنیت منحصربه‌فردی دارد.

کیف‌پول اصلی تتر: این کیف‌پول نیز با ثبت حساب کاربری در سایت تتر خریداری می‌شود، اما اکنون تتر در ایران به دلیل تحریم‌های موجود قابل‌استفاده نخواهد بود.

مزایای تتر

سرعت‌بالا در انجام تراکنش‌ها: یکی از ویژگی‌ها و درواقع مزایای تتر سرعت کم در نقل و انتقالات مالی است و این در حالی است که برای انجام هرگونه تراکنشی در سیستم بانکی بین‌المللی چندین روز طول خواهد کشید تا نقل و انتقالات صورت گیرد.

ثابت بودن قیمت: یکی دیگر از ویژگی‌های تتر که این رمزارز را از سایر رمزارزها متمایز می‌کند ثابت بودن قیمت آن است، این در حالی است که رمزارزهای دیگر با توجه به از حساب تجاری خود محافظت کنید مقدار تراکنش‌ها و درخواست‌های کاربران افزایش یا کاهش خواهند داشت.

کارمزد کم: کمترین میزان کارمزد مربوط به تتر است، درواقع کارمزد تتر به حدی پایین است که می‌توان گفت تقریباً صفر است.

ویژگی‌ها یا درواقع مزایای تتر که شامل سرعت‌بالا، ثبات قیمت و کارمزد پایین است موجب شده است که هرروزه به طرفداران این رمزارز اضافه شود و بتواند جایی ثابت و محکم در تراکنش‌های بین‌المللی پیدا کند.

کارمزد شبکه تتر به چه صورت است؟

کارمزد تتر تقریباً صفر است اما برای محاسبه دقیق‌تر کارمزدها بهتر است بدانید که هزینه انتقال دلار تتر از کیف‌پول مختص به این رمزارز به کیف‌پولی دیگر متفاوت خواهد بود، اما به‌طورمعمول کارمزد تراکنش‌ها در کیف‌پول تتر به حساب‌های موجود در بانک نه یک کیف‌پول دیگر به مقدار ۲۰ دلار در نظر گرفته شده است.

تتر چیست + معرفی ارز دیجیتال تتر، خرید و قیمت لحظه ای

درآمد این شرکت از کجاست؟

درآمد قانونی شرکت آیفینکس (به جز درآمدی که می‌تواند از دستکاری بازار به دست بیاورد)، از دو جا به‌دست می‌آید: کارمزدهای بیتفینکس و سود پشتوانه ذخیره‌شده در حساب‌های بانکی.

صرافی بیتفینکس به عنوان درگاهی برای دسترسی به تترهای جدید عمل می‌کند. برای دیگر صرافی‌های ارز دیجیتال که از تتر پشتیبانی می‌کنند، این ارز دیجیتال یک منبع مهم از حساب تجاری خود محافظت کنید تأمین نقدینگی است. با صرافی بیتفینکس می‌توان تترها را به پول نقد (دلار واقعی) تبدیل کرد و بیتفینکس در این بین از چند جا می‌تواند کارمزد به‌دست بیاورد.

برای خرید مستقیم تتر از بیتفینکس، کاربران باید دلار واقعی را به حساب‌های بانکی این صرافی واریز کنند. از سوی دیگر، بیتفینکس اصلی‌ترین جایی است که کاربران می‌توانند تترهای خود را به دلار واقعی تبدیل کنند. برای واریز و برداشت دلار واقعی در صرافی بیتفینکس باید ۰.۱ دلار کارمزد پرداخت شود. همچنین برداشت USDTاز بیتفینکس هم مستلزم پرداخت کارمزد است. این درآمدی است که شرکت آیفینکس از طریق صرافی بیتفینکس به دست می‌آورد، نه خود تتر. به جز این، شرکت آیفینکس با ذخیره مقدار زیادی دلار در بانک‌ها سود بانکی زیادی دریافت می‌کند.

دنیای ارزهای رمزنگاری شده بسیار پویا است و دائماً در حال پیشرفت و تحول است. این امر سبب می‌شود قیمت‌ها ثابت نبوده و همواره در حال تغییر باشند.

تتر به ثبب قیمت ثابتی که داشته به عنوان مطرح‌ترین استیبل‌کوین جهان توانسته به تریدرها کمک کند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند و با خیال راحت به ترید بپردازند.

خرید تتر یک راهکار مناسب برای سرمایه‌گذاران اعم از حرفه‌ای و تازه کار است که به شما کمک می‌کند در اسرع وقت خریدوفروش خود را انجام دهید و دارایی‌های خود را در امان نگاه دارید.

اغلب صرافی‌های رمزارز اعم از داخلی و خارجی از آن پشتیبانی می‌کنند و شما به راحتی و برای انجام انواع مبادلات خود می‌توانید تتر تهیه کنید و در صورت در اختیار داشتن تتر مازاد آن را به فروش برسانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.