انتخاب سهام برای سرمایه گذاری


با این تفاسیر اگر مواردی را که گفتیم در خود می بینید (مهمتر از همه، تخصص و زمان کافی)، این گوی و این میدان.

انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران

انتخاب سهام مناسب جهت خرید و فروش به­منظور کسب عایدات بیشتر، مهمترین موضوع سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار است؛ درحالی­که در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران براساس شایعات بازار و اخبار غیررسمی اقدام به خرید سهام می‌کنند. در این پژوهش بااستفاده از روش‌هایDANP و VIKOR به انتخاب سبد سهام مناسب برای سرمایه­گذاری پرداخته خواهد شد؛ ابتدا بااستفاده از فرآیند تحلیل شبکه­ای و براساس نظر خبرگان، وزن معیارها محاسبه شده است و سپس اطلاعات مورد نیاز 30 شرکت مورد بررسی از واحد آرشیو و سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار و صورت­های مالی شرکت­ها که در سال 1391 بیشترین نسبت P/E را دارا هستند جمع‌آوری و سپس با استفاده از روش VIKOR شرکت­ها رتبه­بندی می‌شوند. معیارهای به­کارگرفته شده در این تحقیق در 4 دسته معیارهای سودآوری (شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی­ها، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی و سود هر سهم)، معیارهای رشد (شامل نرخ رشد بالقوه، نرخ رشد سود هر سهم، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد درآمدها)، معیارهای ریسک (شامل ریسک بازار، ریسک تجاری و ریسک مالی) و معیارهای توسعه و بازاریابی قرار گرفتند. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش جمع­آوری داده­ها، از نوع توصیفی و از شاخه مطالعه موردی است.

انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی در مبحث سرمایه‌گذاری است. در این فرآیند سرمایه‌گذار خود را در مقابل انتخاب‌های زیاد و بی‌نهایت گوناگونی می‌بیند که باید یکی از آنها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیم‌گیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه‌گذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پیچیده می‌باشند. از لحاظ تئوری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمول‌های ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در عمل و در دنیای واقعی با توجه به گوناگونی ابزارهای سرمایه‌گذاری و متفاوت بودن تابع مطلوبیت افراد در مقایسه با یکدیگر، رویکرد ریاضی مورد استفاده برای حل این مدل نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف تحقیق حاضر انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است، به گونه‌ای که سبد حاصله ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب گردیدند. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق (ریسک و بازده ماهانه برای دوره زمانی 8 ساله) و تهیه الگوریتم لازم جهت انجام برنامه، با توجه به فرضیات تحقیق، در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج حاصل از هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج حاصل از مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد. انجام آزمون‌های آماری مربوط بر روی نتایج فرضیه‌های شماره 1 و 2، حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار و برتری قابل توجه نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیک در مقایسه با نتایج حاصل از مدل مارکویتز و تصادفی بودند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20082428.1387.1.1.4.0

مراجع

جانسون، ریچارد، آ. و دین دبلیو و چرن. (1998). تحلیل آماری چند متغیری کاربردی، ترجمه حسینعلی نیرومند (1384)، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

حکیمی، ناصر (1379). بررسی ریسک و بازده شرکت های سرمایه‌گذاری عضو بورس اوراق بهادار و مقایسه آن با ریسک و بازده سایر شرکت‌های عضو. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده انتخاب سهام برای سرمایه گذاری مدیریت دانشگاه تهران.

عبدالعی‌زاده شهیر، سیمین (1381)، ارائه روش کارا برای حل مسئله مجموعه دارایی بهینه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

Andreou, A. S., Georgopoulos, E. F., and S. D. Likothanassis. (December, 2002). Exchange-Rates Forecasting: A Hybrid Algorithm Based on Genetically Optimized Adaptive Neural Networks, Computational Economics. 20, 191-210, Springer Netherlands.

Chan, M., Wong, C., Cheung, B. K-S. And G. Y-N Tang. (1999).Genetic Algorithm in Multi-Stage Portfolio Optimization System, Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University. Provided by Society for Computational Economics in the series computing in Economics and Finance 2002, No.165.

Fichter, D. P. (2000). Application of Genetic Algorithm in Portfolio Optimization for the Oil & Gas Industry, Society of Petroleum Engineers Inc. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, TX, 1-4 October 2000.

Gen, M. and R. Cheng. (2000). Genetic Algorithm and Engineering Optimization, New York: Wiley – Inter science Publication.

Goldberg, D. E., (1989).Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co.

Lazo, J. G., Maria, M., Vellasco, R., Auelio, M. and C. Pacheco. (2000). A Hybrid Genetic – Neural System for Portfolio Selection and Management, Proceeding Sixth Int. Conf. on انتخاب سهام برای سرمایه گذاری Engineering Applications of Neural Networks, EANN2000. Kingston upon Thames.

MaHfoud, S. and G. Mani. (December, 1996). Financial Forecasting Using Genetic Algorithms, Applied Artificial Intelligence. 10, 543-566, Taylor & Francis.

Pacheco, M. A., Vellasco, M., Noronha, M. and C. Lopes. (2000). Cash flow Planning and Optimization through Genetic Algorithm, Provided by Society for Computational Economics in the series Computing in Economics and Finance, No. 333.

انتخاب سهام برای سرمایه گذاری

021-88536880 (512)
با ما تماس بگیرید

 • دوره‌های آموزشی
 • سنجش آنلاین سواد مالی
 • آموزش سواد مالی
 • راهنمای ثبت نام
 • برگزاری آزمون
 • دریافت گواهینامه
 • سؤالات متداول
 • تماس با ما
 • شبکه‌های اجتماعی
 • درخواست همکاری
استفاده از دانش مقدماتی حسابداری برای انتخاب سهام برنده

هنگامی که با جهت‌گیری ارزشی به وضعیت یک شرکت نگاه می‌کنید، مواردی وجود دارد که باید با دقت آن‌ها را بررسی کنید این موارد به شرح ذیل انتخاب سهام برای سرمایه گذاری است:

 • برای درک ارزش خالص شرکت به ترازنامۀ شرکت مراجعه کنید: سرمایه‌گذارهای ارزشی، سهمی را تنها به این دلیل که قیمت آن کم است خریداری نمی‌کنند؛ بلکه به دلیل آن که سهم زیر قیمت واقعی خود قیمت‌گذاری شده است، آن را خریداری می‌کنند. یعنی سهام شرکت بیش از آن چیزی که بازار فکر می‌کند، ارزش دارد و یا قیمت شرکت تا حد ممکن به ارزش دفتری آن نزدیک است.
 • برای درک سودآوری شرکت به‌ صورت سود و زیان آن مراجعه کنید: ممکن است با مقایسۀ ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت گمان کنید که شرکت زیر ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است؛ اما نباید بی‌مهابا دست به خرید سهم بزنید. بررسی صورت سود و زیان شرکت و سودآوری آن، گام بعدی ارزیابی یک شرکت است.
 • نسبت‌های مالی به شما فرصت تحلیل عملکرد شرکت‌ها را می‌دهد تا دریابید شرکت عملکرد مطلوبی داشتهاست یا خیر: سرمایه‌گذاران ارزشی به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزان‌قیمت هستند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دید چنین سرمایه‌گذارانی در سهم‌هایی وجود دارد که چندان مورد توجه اهالی بازار نیست. چرا که اگر این‌گونه بود، سهام این شرکت‌ها ارزان به فروش نمی‌رسید. سرمایه‌گذاران ارزشی به‌دنبال سهم‌هایی هستند که در آینده توسط اهالی بازار کشف خواهد انتخاب سهام برای سرمایه گذاری شد و در آن زمان قیمت آن‌ها شروع به رشد می‌کند. توجه داشته باشید که پیش از آن که بخواهید با استفاده از تحلیل بنیادی در شرکت‌ها کندوکاو کنید، ابتدا مطمئن شوید که شرکت مورد نظر کسب‌وکار مناسبی دارد و در حال سود‌سازی است.
 • P/Eشرکت را ارزیابی کنید: یکی از مهم‌ترین موارد برای تحلیل سهم، توجه به نسبت P/E است. نسبت P/E نسبت بین قیمت سهم و سود پیش‌بینی‌شده توسط شرکت را نشان می‌دهد. این نسبت محبوبیت و شهرت بسیاری در بازار انتخاب سهام برای سرمایه گذاری سهام دارد و به‌عنوان یک نماگر مهم و ساده در ارزشیابی قیمت سهم استفاده می‌شود.
 • بار بدهی شرکت را بررسی کنید: در گام بعدی، نگاهی به مجموع بدهی‌های شرکت بیندازید. آیا از حقوق صاحبان سهام شرکت کمتر است؟ آیا روند فروش شرکت مناسب است و نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؟ آیا شرکت مورد بررسی در این موارد در مقایسه با شرکت‌های هم صنعت خود وضعیت بهتری دارد؟

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

چالش

انتشارات: چالش

نویسنده: پائول لارسون

کد کتاب : 52363
مترجم : قربان برارنیا ادبی
شابک : 978-9642522309
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 320
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 2005
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 3 آبان

معرفی کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟ اثر پائول لارسون

اختیار خرید قراردادی است که به شما حق خرید سهمی را به قیمت مشخص در دورة زمانی مشخصی می‌دهد. شما متعهد به خرید سهم در قیمت مشخص شده نیستید؛ بنابراین تنها زمانی از اختیار خود استفاده خواهید کرد که قیمت قرارداد کمتر از قیمت بازار سهم باشد. به همین دلیل است که قیمت انتخاب سهام برای سرمایه گذاری اختیار خرید هرگز کمتر از صفر دلار قبل از تاریخ انقضا نمی‌باشد و ارزش یک قرارداد اختیار به دنبال افزایش نوسانات قیمت سهام پایه افزایش می‌یابد. بنابراین، سهامی که دارای نوسان بیشتری هستند، قیمت قراردادهای اختیار مرتبط با آنها بیشتر است و بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون وارد شدن به بازار قراردادهای اختیار سوابق سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیزی داشته‌اند. کتاب حاضر ترجمة جلد دوم و سوم از مجموعة کتاب‌های آموزشی موسسة معتبر مورنینگ استار در زمینة استراتژی سرمایه‌گذاری در بورس و نحوة انتخاب درست سهام است. این انتخاب سهام برای سرمایه گذاری کتاب در 23 فصل تنظیم شده که از جمله مباحث بیان‌شده در آن عبارت‌اند از: صورت گردش وجوه نقد؛ ارزیابی کیفیت مدیریت؛ موقعیت رقابتی بهتر؛ ترازنامة صورت سود و زیان.

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

پائوللارسون سردبیر مجموعه کتاب های سرمایه گذاری Morningstar Investing: سهام است. او همچنین یکی از استراتژیست های سهام مورنینگ استار و ویراستار مورنینگ استار StockInvestor است. لارسون به عنوان سردبیر، دو اوراق بهادار شکست بازار را مدیریت می کند: لاک پشت برای محافظه کاران و خرگوش برای سرمایه گذاران تهاجمی.

انواع روش‌های سرمایه گذاری در بورس (مستقیم و غیرمستقیم)

سرمایه گذاری در بورس - سرمایه گذاری در مانو

سرمایه گذاری در بورس را می‌توان به کارزاری تشبیه کرد که برای موفق شدن در آن باید با حداکثر آمادگی وارد شد و هر لحظه منتظر اتفاقات جدیدی بود. می‌بایست مانند یک فرمانده، لشکری از پیاده‌نظام و سواره‌نظام تشکیل داد که هر کدام وظیفه خاص خودشان را به عهده دارند. لشکر شما باید مجهز به ابزارها و تکنولوژی‌های مدرنی باشد که از غافل‌گیری شما جلوگیری کنند.

برای موفق شدن در این نبرد باید استراتژی داشت. استراتژی که ریسک شما را کنترل کند و در عین حال، با نگاهی به آینده، نوید پیروزی بدهد؛ که اگر این اصول رعایت نشود، در بهترین حالت باید منتظر فرسایش تدریجی سرمایه بود.

چرا بورس اوراق بهادار انتخاب خیلی از مردم است؟

با نگاهی به بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری در 20 سال گذشته، این حقیقت آشکار می‌شود که همواره بازار سرمایه، گوی رقابت را از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری مثل ارز، طلا و مسکن ربوده است. اما سرمایه گذاری در بورس چه ویژگی‌هایی دارد و برای موفق بودن در آن باید به چه اصولی پایبند بود.

به طور خلاصه، بورس اوراق بهادار، بازاری است که سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در آن معامله می‌شود و هر فرد متناسب با تعداد سهامی که خریداری می‌کند در سود و زیان آن شرکت سهیم خواهد شد. کسب سود در این بازار به دو صورت است. یکی افزایش قیمت سهم (اختلاف قیمت خرید و فروش) و دیگری سود نقدی که هر شرکت با توجه به فعالیتی که در یک سال داشته است، در مجمع عمومی سالیانه تقسیم می‌کند.

هم اکنون بیش از 600 شرکت از 52 صنعت مختلف، در بازار سرمایه وجود دارد که سهام آنها در بورس معامله می‌شود. از طرفی طبق تحقیقی که صورت گرفته بود، در هر ثانیه نزدیک به 3 خبر اقتصادی منتشر می‌شود. هر کدام از این اخبار، می‌تواند روی برخی شرکت‌ها اثر مثبت و روی برخی اثر منفی بگذارد و البته ممکن است روی شرکت‌هایی نیز بی‌تاثیر باشد.

مشاهده این اخبار به تنهایی کار خارق‌العاده‌ای خواهد بود، چه برسد به اینکه اخبار را دید، تحلیل کرد و بر مبنای آن تصمیم به خرید یا فروش سهمی گرفت.

همچنین برای تشخیص زمان اثرگذاری و نحوه این اخبار و رفتارشناسی معاملات، باید شناخت کافی از حوزه‌های مالی مثل اقتصاد و حسابداری و حوزه‌های غیرمالی مثل ریاضی، آمار و کامپیوتر داشت. با محیطی که برای سرمایه گذاری در بورس توصیف شد، قطعا پیگیری دائمی فعالیت این شرکت‌ها و انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری کار آسانی نخواهد بود. البته بورس تنها متعلق به سهام نیست و ابزارهای دیگری مانند انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق با درآمد ثابت و اوراق صکوک نیز وجود دارد که بر تنوع آن افزوده است. به همین دلایل است که با قطعیت می‌توان گفت که سرمایه گذاری در بورس را نمی‌توان به عنوان شغل دوم و درآمد اول، در نظر گرفت.

راه حل کجاست؟

این مطالب گفته نشد تا شما از سرمایه گذاری در بورس دلسرد شوید. دانستن انتخاب سهام برای سرمایه گذاری برخی واقعیت‌ها کمک می‌کند تا بدانید قصد ورود به چه بازاری و با چه ویژگی‌ها و ریسک‌هایی دارید.

با این تفاسیر اگر مواردی را که گفتیم در خود می بینید (مهمتر از همه، تخصص و زمان کافی)، این گوی و این میدان.

با دریافت کد معاملاتی از یک کارگزاری، به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای معامله‌گری را شروع کنید.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

افراد زیادی با توجه به مزایای سرمایه گذاری در بورس به دنبال ورود به این بازار و کسب درآمد از آن هستند. با این حال تخصص و زمان کافی و همچنین ابزارهای تکنولوژیک برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند.

مانند تمام دنیا، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بهترین راه‌حلی است که به این افراد پیشنهاد می‌شود. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به این معنی که پول و سرمایه خود را در اختیار یک تیم یا شرکت متخصص قرار می‌دهند و آن شرکت در ازای کارمزدی که دریافت می‌کند، 24 ساعته در تلاش است که بهترین عملکرد را برای سرمایه تحت اختیارش به دست آورد.

با انتخاب این روش مدیریت سرمایه و نحوه سرمایه‌گذاری را به اشخاصی می‌سپارید که مهارت بالاتری نسبت به شما دارند و با توجه به زمانی که صرف این کار می‌کنند، ‌شناخت بهتری نسبت به بازار و تحولات آن دارند. در نتیجه دغدغه شما از جهت زمان و مهارت، تا حد قابل‌قبولی از بین می‌رود.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های انتخاب سهام برای سرمایه گذاری سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از مهمترین روش­‌های سرمایه­‌گذاری غیرمستقیم در بورس هستند.

سبدگردانی

در سبدگردانی، سبدگردان مسئولیت سرمایه‌گذاری و به صورت کلی مدیریت سهام و سرمایه را بر عهده دارد و با توجه به اطلاعات و دانشی که دارد، به جای شخص و از جانب او کار خرید و فروش را انجام می‌دهد. سبدگردان با توجه به تغییرات بازار در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به خرید و فروش و یا نگهداری سهام تصمیم‌گیری می‌کند. طرح سرمایه‌گذاری طاووس در مدیریت ثروت مانو، به سبدگردانی سرمایه مشتریانش می‌پردازد که برای استفاده از مزایای این طرح می‌بایست حداقل 250 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از اوراق مشارکت، سهام و سایر دارایی‌هاست. در واقع، صندوق سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از پول افراد مختلف است که یک جا جمع شده و مدیر صندوق وظیفه مدیریت و انتخاب دارایی‌های مختلف متناسب با نوع صندوق دارد. به عبارت دیگر، مدیریت صندوق با دانش و مهارتی که دارد به افراد کمک می‌کند با هر مقدار سرمایه و دانشی که دارند، بتوانند در ابزارهای متنوع بازار سرمایه و دیگر دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری کنند. با این روش شما عضوی از یک صندوق بزرگ می‌شوید و در سود و زیان صندوق، متناسب با سرمایه‌ای که گذاشتید، سهیم می‌شوید. البته هر صندوق شامل ارکانی است که وظیفه اداره و نظارت بر عملکرد صندوق را به عهده خواهد داشت.

طرح سرمایه‌گذاری شاهین و آمین در مدیریت ثروت مانو به اینگونه سرمایه­‌گذاری می‌پردازد.

مزایا و معایب هرکدام از این روش‌ها چیست؟

در سرمایه‌گذاری مستقیم باید دانش، مهارت و زمان کافی برای تحلیل و رصد بازار داشته باشید. با این حال چون خودتان مستقیما و بدون واسطه معامله می‌کنید، کارمزدی برای سود و زیان به مدیر سبد یا صندوق پرداخت نمی‌کنید.

در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با استفاده از انتخاب سهام برای سرمایه گذاری سبدگردانی، تمامی مسئولیت را به شخص دیگری واگذار می‌کنید، این شخص به‌صورت اختصاصی سهام شما را متناسب با درجه ریسک‌پذیری‌تان مدیریت می‌کند. در صندوق‌ها نیز، تیمی از افراد حرفه‌ای و ماهر مدیریت این صندوق را برعهده دارند. چون این صندوق مجموعه‌ای از پول افراد مختلف است، بنابراین سرمایه بیشتری دراختیار تیم معامله‌گر قرار می‌گیرد که می‌توانند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. البته تیم صندوق به‌صورت اختصاصی برای شما کار نمی‌کند و در راستای اهداف صندوق حرکت می‌کند. در پایان شما می‌توانید با توجه به میزان سرمایه، دانش، مهارت و زمانی که در اختیار دارید، در مورد روش مناسب برای ورود به بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.