انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران


بررسی رابطه بین تیپ‌‌های شخصیتی برون گرایی، تطابق پذیری، وظیفه شناسی سرمایه گذاران و روش‌‌های انتخاب سهام در بازار بورس

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی برون گرایی، تطابق پذیری- وظیفه شناسی سرمایه گذاران و روش های انتخاب سهام در بازار بورس است. از نظر روش گردآوری داده ها روش تحقیق، توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران عضو شرکت بورس استان فارس می باشد. از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.نتایج تحقیق نشانگر این است که بین تیپ های شخصیتی برون گرایی سرمایه گذاران و روش های انتخاب سهام در بازار بورس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین تیپ های شخصیتی تطابق پذیری سرمایه گذاران و روش های انتخاب سهام در بازار بورس رابطه وجود دارد. بعلاوه بر اساس یافته های تحقیق حاضر، بین تیپ های شخصیتی وظیفه شناسی سرمایه گذاران و روش های انتخاب سهام در بازار بورس رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

بررسی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ شخصیتی آنان مقاله

هدف پژوهش حاضر شناسایی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه‌گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ‌های شخصیتی آنان است. در این خصوص، از پرسش‌نامه شخصیتی چندعاملی نئو (NEO-FFI) برای تعیین تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران استفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. کلیه سرمایه‌گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. در این پژوهش از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. نمونه این پژوهش برابر با 379 نفر است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل واریانس یک‌طرفه در نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران عامل مؤثری بر علایق اطلاعاتی انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران آنان است و سرمایه‌گذاران با تیپ‌های شخصیتی ریسک‌گریزتر به اطلاعات قابل اتکاتر و سرمایه‌گذاران با تیپ‌های شخصیتی ریسک‌پذیرتر به اطلاعات مربوط‌تر علاقه بیشتری دارند. صرف‌نظر از تیپ‌های شخصیتی مختلف، تقریباً تمامی سرمایه‌گذاران به اطلاعات حجم معاملات با اشخاص وابسته و گزارش حسابرس علاقه بسیار بالایی دارند. اما در خصوص اطلاع مربوط به روند رشد فروش در ده سال گذشته، سرمایه‌گذاران کمترین علاقه را به این نوع از اطلاع از خود نشان داده‌اند.

The purpose of this study is identifying the interested accounting information of the active investors on Tehran Stock Exchange (TSE) based on their personality traits. In this regard, the NEO Multi-Personality Questionnaire (NEO-FFI) was used to determine the personality traits of investors. The research method is a descriptive survey based traits. The statistical population of this study consisted of all real investors who are active in the TSE. In addition, simple random sampling was used. The statistical sample consisted of 379 investors. One-Way ANOVA in SPSS software was used to test the hypotheses of the research. The results of the research showed that the personality trait of investors is an effective factor in their accounting information interests, and investors with more risk averse personality traits are more interested in reliable information while investors with more risky personality types are interested in relevant information. Regardless of the different types of personality, almost all investors are very interested in obtaining information about the trading volume with related parties and auditor report. However, in terms of sales growth information over the past ten years, investors have shown the least interest in this trait of information.

شخصیت شناسی سرمایه گذاران بورس - 8 تیپ شخصیتی در بورس ایران

به گزارش آلامتو به نقل از بورس پرس؛ بازار سرمایه در کشورهای دنیا از جمله ایران از جذابیت خاصی برخوردار است. گاهی برای پاسخ به کنجکاوی حتی شاید به تالار بورس هم سری بزنیم و وقت هایی هم پیش می آید بخواهیم بدانیم کسانی که وارد این بازار می شوند چگونه افرادی هستند.

در این باره رضا بافتی روانشناس و مشاور با معرفی 8 تیپ شخصیتی ، افراد موفق و ناموق در بازار سرمایه ایران را اعلام کرد و به به بورس پرس گفت: شناخت این 8 تیپ شخصیتی گویای این مسأله است که کدام یک از تیپ های شخصیتی بیشتر به بازار سهام روی می آورند و کدام ها موفق و یا ناموفق عمل می کنند.

وی به توصیه توماس بولکفسکی، روانشناس بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: بولکفسکی توصیه می کند از تحلیل خودتان برای معامله در بازارهای سهام استفاده و همیشه با اندیشه اینکه قرار است یکی از نزدیکان قرار است دست به معامله بزند و شما توصیه های لازم را به او بگویید، اقدام کنید.

همچنین بخوانید: بهترین صندوق سرمایه گذاری در بورس ایران

بافتی افزود: آگاهی همیشه در لحظه اتفاق می افتد و کسانی که متوجه آگاهی می شوند موفق تر عمل می کنند و کمترین زیان را خواهند داشت.

معرفی ۸ تیپ شخصیتی بازار سرمایه

تیپ شخصیتی اول “فکری برون گرا“:

درتمام جنبه های زندگی واقع گرا هستند. دانشمندان را می توان در این دسته جای داد. افرادی با این شخصیت زمانی که وارد بازار سرمایه می شوند به سود کم قانع و ترجیح می دهند با ریسک دست به انتخاب و یا خرید و فروش سهام نزنند.

تیپ شخصیتی دوم “احساسی برون گرا“:

این دسته از افراد به شدت هیجانی هستند و تحت تأثیر هیجانات دست به معامله می زنند، گاهی حالات این افراد از بیرون نیز کاملا قابل مشاهده است.

تیپ شخصیتی سوم “ادراکی برون گرا”:

معمولا این افراد به دنبال تجربه و حس های نوین هستند و البته به شدت واقعیت مدار، افرادی با تیپ شخصیتی ادارکی برون گرا براساس واقعیت بیرون کار می کنند و همیشه سعی می کنند با افراد مختلف ارتباط برقرار کنند و خود را با سایرین تطبیق دهند؛ ادراکی های برون گرا بدلیل اینکه همیشه به دنبال تجربه حس های نوین هستند معمول نیز سرمایه گذاری های کوتاه مدتی انجام می دهند. برای مثال امکان دارد دست از یک معامله برداشته و به سراغ سهام دیگری بروند.

تیپ شخصیتی چهارم “الهامی برون گرا”:

این افراد به دلیل توان زیاد، در بهره برداری از فرصت ها بیشترین توانایی را دارند و معمولا در سیاست و تجارت موفق خواهند بود. این نوع شخصیت می تواند سرمایه گذار بهتری باشد. بدلیل اینکه به موقع اقدام به خرید و فروش انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران سهام خواهد کرد.

تیپ شخصیتی پنجم “فکری درون گرا”:

سازگاری خوبی با افراد در میان این تیپ شخصیتی موجود نیست و بیشتر متمایل به درون هستند، این افراد حتی در بیان افکار خود مشکل دارند و به اندیشه ها و گفته های دیگری بی توجه و عموما بر اندیشه های خود متمرکز و قائل به مشورت نیستند، براساس تجربه های شخصی دست به تصمیم گیری می زنند و معمولا در معاملات زیان می کنند مگر اینکه کلان اندیش باشند که در این صورت احتمال سوددهی وجود دارد.

تیپ شخصیتی ششم “احساسی درون گرا”:

معمولا افرادی هستند آرام، متواضع و مؤدب، البته دچار خشم هم می شوند اما به دلیل اینکه خشم را بروز نمی دهند متوجه این حالت آنها نخواهیم شد. این افراد معمولا در تشویش، نگرانی و تردید به سر می برند. حتی گاهی حتی به دلیل همین مردد بودن و وسواس فکری و تحریکات باعث شده در معامله متضرر شوند البته در برخی مواقع این وضعیت به کمک آنها می آید اما این تیپ شخصیتی بیشترین استرس را متحمل می شوند.

تیپ شخصیتی هفتم “ادراکی درون گرا”:

این افراد بسیار غیرمنطقی هستند یا به قولی از دنیا بریده اند، این دسته از افراد اگر هم وارد بازار سرمایه شوند بیشتر به چشم سرگرمی به آن نگاه می کنند.

هشتمین و آخرین تیپ شخصیتی “الهامی درون گرا”:

خیال پردازان حرفه ای که ارتباط کمی با واقعیت دارند، این افراد با تهدید جدی زیان دهی در معاملات به دلیل رویایی بودن روبرو هستند. آنها با فکر میلیارد شدن در مدت زمانی بسیار کوتاه وارد این بازار می شوند. بیش از درصد این افراد به امید پولدار شدن قدم به بازار سهام می گذارند.

کتاب از طمع تا وحشت، شناخت تیپ های شخصیتی در سرمایه گذاری و بورس

کتاب از طمع تا وحشت,شناخت تیپ های شخصیتی در سرمایه گذاری و بورس

کتاب از طمع تا وحشت شناخت تیپ های شخصیتی در سرمایه گذاری و بورس را بصورت مختصر خدمت شما همراهان پرشیا بورس معرفی میکنیم. قسمت هایی از کتاب را در زیر مطالعه خواهید کرد:

“‎ انسانی کلک های بسیاری برای سرمایه گذاران در آستین دارند. تعجب نکنید اگر بگویم که بزرگ ترین دشمن شما در موضوع سرمایه گذاری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می بینید! بله درست است: خودتان! چون اجازه می دهید احساساتتان رهبری شما را به دست گیرند. طمع، اعتیاد افراطی به آرامش و سازگاری، ادراک انتخابی، خودفریبی و مهم تر از همه ترس، شاید هم وحشت تکلیف تصمیمات سرمایه گذاری شما را تعیین می کنند. ‎اشتباه نکنید؛ هیچ کس قادر نیست خود را از احساسات و معاملات احساسی مبرا کند، چه بورس کاران حرفه ای، چه سبدگردانان بزرگ، چه مدیران صندوق ها و حتی سرمایه گذاران موفق اسطوره ای مثل وارن بافت و یا جورج سوروس. این ها هم احساساتی می شوند ولی بهتر از بقیه آن را در کنترل خود دارند. ‎موضوع این کتاب هم همین است: چگونه احساسات خود، یعنی محرک های تصمیم گیری در معاملات را بشناسیم و کنترل کنیم. خاموش کردن احساسات ابدا امکان پذیر نیست و ابدا انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران سعی نکنید آن ها را خاموش کنید، مگر آنکه باور داشته باشید به جای انسان، ربات یا کامپیوتر هستید. کافیست خود را بشناسید تا به این ترتیب جلوی بسیاری از خطاهایتان در بورس گرفته شود.”

بررسی تیپ شخصیتی در معامله گری ارزهای دیجیتال

شاخص پوئل چیست؟ (بررسی شاخص Puell Multiple)

ما سعی می کنیم در مقاله تیپ شخصیتی در معامله گری ارزهای دیجیتال ، اطلاعاتی در مورد اثر تیپ شخصیتی بر معامله گری برای ما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. تا الان شده با خودتون فکر کنین که فرق بین تریدرها یا معامله گران مختلف چیه؟ چرا افراد مختلف با یه استراتژی مشابه مثل هم نتیجه نمی گیرن؟ یا اینکه می خواهین بدونین که معامله گری مناشب ما هست یا نه؟ شاید جواب این سوال ها رو بتونیم در تفاوت تیپ شخصیتی افراد و به تبع اون نقاط ضعف و قوت متنوع افراد پیدا کرد.

در زمینه معامله گری، احتمالا با این موضوع روبرو میین که افرادی که توانایی ریاضیاتی و محاسبات آماری بیشتری دارن، در ترید به نسبت موفق تر هستن. این افراد به یه سبک بازی مابه گرایش دارن که میشه از پوکر اسم برد. به این ترتیب، شما نیز اگه دوست دارین تا بازخورد بهترین از ترید یا معاملات یا دریافت سیگنال ارز دیجیتال به دست بیارین، باید سعی کنین تا ویژگی های یه معامله گر خوب رو در خودتون داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله تیپ شخصیتی در معامله گری ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در مورد اثر تیپ شخصیتی بر معامله گری برای ما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

اثر تیپ شخصیتی بر معامله گری چیست؟

ثر تیپ شخصیتی بر معامله گری چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا با مفهوم تیپ شخصیتی تریدر ارز دیجیتال روبرو شدین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که اثر تیپ شخصیتی بر معامله گری چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که در بازارهای مالی افراد با تیپ های شخصیتی مختلفی اقدام به سرمایه گذاری و معامله گری می کنند و موفقیت یا عدم موفقیت اون ها تا حد زیادی بستگی به تیپ شخصیتی اون ها داره. آزمون های مختلفی برای تعیین تیپ های شخصیتی در معامله گری وجود داره که از جمله از اون ها میشه به تست های MBTI و DISC اشاره کرد.

جالب اینجاست که بدونین سازوکار بازار ارزهای دیجیتال مبتنی بر معامله و ترید هست و خریداران و فروشنده ها با پیشنهادات قیمتی خود، وارد این بازار مین و فعالان بازارهای سرمایه هدف از ایجاد این بستر رو تسهیل معاملات افراد می دونن. به طور کلی افراد فعال در بازارهای مالی رو میشه به دو دسته تیپ شخصیتی سرمایه گذار و تریدر تقسیم کرد و هر کدوم از اون ها ویژگی های خاص مربوط به خودشون رو دارن و نمیشه یه فرضیه کلی برای همه فعالان این بازار در نظر گرفت. چون شخصیت هر فرد مختص به خودش هست و در بین هر 2 نوع تیپ شخصیتی معامله گر و سرمایه گذار افراد موفقی دیده میشه و از اونجایی که افراد بسیار زیادی به شغل معامله گری علاقه مند هستن، باید با ویژگی های تیپ شخصیتی معامله گری ارزهای دیجیتال آشنا باشن.

ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال چیست؟

ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال

هموطنرو که گفتیم، تیپ شخصیتی تریدر ارز دیجیتال ویژگی های زیادی داره که شما برای تریدر شدن باید این ویژگی ها رو در خودتون پرورش بدین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله تیپ شخصیتی معامله گر ارزهای دیجیتال، به بررسی ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و با پرورش این ویژگی ها به یه تریدر موفق تبدیل بشین.

• استراتژی شخصی

یکی از ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال این هست که برای خودش استراتژی شخصی داره. بهتره بدونین معامله گر حرفه ای اعقتاد دارن که بدون استراتژی نمیشه در بازارهای مالی موفق شد. این موضوع ذهن افراد معامله گر رو مرتب می کنه و در مواقع حساس و پیچیده تصمیم گیری رو تسهیل میده. استراتژی برای هر فردی مخصوص خودشه و هیچ کس نمی تونه یه نسخه کلی برای همه فعالان در نظر گرفت.

• انضباط فردی

یکی دیگه از ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال این هست که باید انضباط فردی داشته باشه. بهتره بدونین معمولا معامله گران افراد منظم و دقیقی هستن. اگرچه ممکنه در یه بازه کوتاه مدت افراد مبتدی و نامنظم نیز معاملات خوبی انجام بدن. ولی تجربه ها نشون داده که در بازه های بلند مدت معامله گرانی موفق هستن که در زندگی کاری خودشون انضباط فردی رو اولویت خودشون قرار دادن.

• ریسک پذیری

یکی دیگه از ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال، ریسک پذیر بودن اون هاست و اغلب معامله گران در مقایسه با سرمایه گذاران بلند مدتی، شخصیت ریسک پذیرتری دارن و همین موضوع باعث شده تعداد معاملات اون ها بیشتر از افراد سرمایه گذار باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله تیپ شخصیتی در معامله گری ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در مورد اثر تیپ شخصیتی بر معامله گری برای ما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های شخصیتی تریدر ارز دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، که در بازارهای مالی افراد با تیپ های شخصیتی مختلفی اقدام به سرمایه گذاری و معامله گری می کنند و موفقیت یا عدم موفقیت اون ها تا حد زیادی بستگی به تیپ شخصیتی اون ها داره. آزمون های مختلفی برای تعیین تیپ های شخصیتی در معامله گری وجود داره که از جمله از اون ها میشه به تست های MBTI و DISC اشاره کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.